HO*OPONOPONO

      ZONNEWATER

      ALTIJD - ALLE TIJD

                                                                            HO*OPONOPONO      In de spirituele wereld wordt nogal eens vaak het begrip BLOKKADES gehanteerd en ik heb daar altijd een beetje een

      onrustig gevoel over gehad in de zin van:"Ja....wat is dat dan ?" en later "Hoe kom je er vanaf?"


      Via allerlei tussenstappen kwam ik uiteindelijk terecht bij de Hawaïaanse genezingsmethode HO*OPONOPONO en

      kregen mijn vragen op dit gebied een antwoord.


      Bij HO*OPONOPONO (van nu af aan even afgekort tot HO) komen we tot de ontdekking, dat we allemaal geprogrammeerd

      zijn vanuit een ver verleden en dat al deze herinneringen ons blokkeren om verbonden te zijn met datgene wat, we werkelijk

      zijn. Ho noemt dat: de staat van zero. Het is een goddelijke staat van zijn, waar geen beperkingen zijn en waar inspiratie

      tot mij kan komen om de juiste dingen te doen. Ik handel dan vanuit inspiratie (ik ontvang) en niet

      vanuit intentie (de wil van het ego).


      Het zijn de programma*s en de herinneringen (de blokkades), die dus eerst in ons systeem schoongemaakt en gewist

      moeten worden, hetgeen op een heel gemakkelijke manier tot stand komt door 4 zinnetjes op te zeggen.


      - I AM SORRY

      - PLEASE FORGIVE ME

      - I THANK YOU AND

      - I LOVE YOU


      Deze zinnetjes zeg je tegen het goddelijke of het goddelijk deel in jou. Als ik mijn herinneringen reinig, krijgt het goddelijke

      een kans om mij te inspireren, want de herinneringen verdwijnen en ik ga terug naar de staat van vrede.


      Bij dit alles - en dat is de kern van Ho - neem ik de verantwoordelijkheid voor alles, wat er in mijn leven gebeurt. Eigenlijk

      is er geen wereld - er is niets buiten mij - want alles is slecht een gedachte en gevoel over datgene, wat ik buiten mij zie

      en ervaar. Een Cursus in Wonderen (mijn andere grote liefde) zegt hierover: "Er is geen wereld alleen maar de projectie

      van een wereld." De werkelijke wereld is dus IN mij en het zijn die gedachten, die ik kan veranderen.

      Ik kan de ander niet veranderen, het gaat altijd om een verandering in mijzelf.


      Het mooie is, dat de programma*s gedeeld zijn. Als ik in een situatie van onvrede met een ander of hulp voor een ander kom,

      dan neem ik voor 100 % de verantwoordelijkheid voor deze ervaring en het enige wat mij te doen staat, is dit gedeelde

      programma te reinigen en te wissen door de 4 zinnetjes te zeggen.


      Alles wat ik zie en ervaar, is dus in mij en alleen daar kan ik er iets aan doen.


      Er valt nog heel veel meer over te zeggen, maar dan is dit de plek om een boekje aan te bevelen, dat dit alles nog veel beter

      uitlegt, dan ik hier doe.


     


     

     

      Zo simpel als dit is, zo moeilijk is het om met een zekere discipine met dit uitgangspunt in het leven te staan. Het vergt dus

      een voortdurende aandacht en inzet.


      In mijn praktijk ben ik begonnen dit uitgangspunt tijdens de sessies toe te passen. Ik *behandel* dus niet de patiënt, maar

      ik ben me tijdens de sessie voortdurend bewust van MIJN verantwoordelijkheid. Je zou dus kunnen zeggen JOUW probleem

      is MIJN probleem. Dus als ik reinig en wis op MIJN probleem, gebeurt dat ook bij jou, want het is een gedeeld programma.


      Ho zegt: "Is het je wel eens opgevallen....als er een probleem is, ben jij altijd aanwezig."


      Zo simpel als het klinkt, is het ook en ik vind het fascinerend om te zien, hoe anders mijn cliënten de laatste tijd weggaan en

      er dus zelf niets voor hoeven te doen.


      Als ik dan de reactie van mijn cliënt lees: "Toen ik vanmorgen in de auto stapte, had ik het gevoel,   

      dat mijn goddelijk vlammetje erg laag stond, maar jij hebt me weer het gevoel gegeven, dat deze

      groter staat, dan ik voor mogelijk hield."  dan weet ik, dat Ho*oponopono zijn werk heeft gedaan.

  


      Ik geef dus steeds vaker de 4 zinnetjes mee met de aanbeveling om het gewoon eens een tijdje uit te proberen.                                                                                 ZONNEWATER

 

      Vul een blauwe fles met water en zet die een uurtje in de zon. Net als de 4 zinnetjes verwijdert blauw zonnewater,

      dat zich heeft opgeladen met de zonne-energie, de zich herhalende herinneringen uit je onderbewustzijn.


      Op de foto zie je, dat ik tegen de fles een papiertje heb gezet met de 4 zinnetjes.


     

      Je kan het net zo uitbreiden, als je wil. Op mijn fles ligt ook nog een mooi Andarakristal. Laat dus je fantasie en je

      creativiteit de vrije loop !


      Ook aardbeien en bosbessen zijn om vele redenen heel gezond fruit (wel goed wassen) maar ze verwijderen

      ook herinneringen. Je kan dus op veel manieren aan de slag.                                                                               ALTIJD - ALLE TIJD      Op een bepaald moment realiseer je je, dat je niet hoeft te wachten op een conflict of een hulpvraag. Reinigen

      en wissen kan je elk moment doen, want in jou zitten oneindig veel gedeelde programma*s. Ik zit nu in het stadium,

      dat ik denk....o ja.....de 4 zinnetjes, maar op een bepaald moment wordt het een *gewoonte* en gaat het automatisch,

      hetgeen ik herken van mijn ervaringen met mediteren.


      Mediteren doe je op een bepaald moment op een plek, die voor jou lekker rustig is. Hoe meer je gaat mediteren, hoe

      meer dat ook een automatisch proces wordt. Je leeft als het ware al mediterend. Dat gebeurt vroeg of laat ook met

      de 4 zinnetjes om alle gedeelde programma*s in je onderbewustzijn te reinigen en te wissen.


      Het Goddelijke neemt de laatste stap en transmuteert deze energie en daarmee kom jij in zero oftewel het nulpunt

      energieveld van de onbegrensde mogelijkheden.


      Dus besloot ik vandaag om zittend op mijn meditatiestoel alle tijd te nemen voor dit Ho*oponopono proces en dat heb

      ik geweten.


      Bij een Akasha reading waarschuw ik altijd mijn cliënten, dat ik eenmaal contact makend nogal met mijn hoofd kan

      gaan schudden. Voor mij is dat het teken, dat er ook echt verbinding is. Het is een fysieke beweging met mijn hoofd,

      die ik absoluut niet kan tegenhouden.


      Zo gauw ik het Ho*oponopono proces inzette, begon ik met mijn hoofd te schudden met een heftigheid, die ik nooit

      eerder had meegemaakt. Het was duidelijk, dat ik niet alleen veel reinigde, maar ook veel wiste, oftewel aan het

      loslaten was. Ik zal vannacht in mijn bed mjn nek wel voelen, maar het voelt heel goed om dit gedaan te hebben,

      omdat het gedeelde programma*s zijn en ik niet alleen, maar ook veel anderen er profijt van zullen hebben.