01-11-2023 - HET JUISTE MOMENT

      03-11-2023 - HO*OPONOPONO EN MEDITATIE

      05-11-2023 - BERICHT VAN KINWEB

      07-11-2023 - DANK JE WEL - IK HOUD VAN JE

      09-11-2023 - KLAVERTJE VIER

      10-11-2023 - TIJDLIJNEN                                                        

      11-11-2023 - ELF

      13-11-2023 - IT*S ALL TOGETHER NOW

      15-11-2023 - TALENT

      18-11-2023 - VERKEN JE MOGELIJKHEDEN

      19-11-2023 - VERBINDING (1)

      20-11-2023 - VERBINDING (2)

      25-11-2023 - RUIMTE

          

                                                                        01-11-2023 - HET JUISTE MOMENT


      Ooit kreeg ik in een meditatie te horen: "De juiste mensen komen op het juiste moment naar je toe."


      De juiste mensen.........daar kon ik me best wel iets bij voorstellen, maar het juiste moment.......


      De afgelopen week kreeg ik een *lesje* in het juiste moment. Niet dat ik het op het moment zelf doorhad.


      Al een half jaar zwerft er weer een poes in en rond ons kleine winkelcentrum. Het is werkelijk *heartbreaking*,

      als je haar *s avonds laat tegen een muurtje ziet liggen. Maar ja.....je gaat een maand op vakantie en je hoopt,

      dat het *probleem* dan is opgelost. Helaas.......maar het waren warme tijden en dan is het nog acceptabel.


      Dan komt de herfst er aan en het is niet de eerste keer, dat ik daar een poes heb opgepakt, die uiteindelijk wel

      na een half jaar ging hemelen, maar de tijd van d*r leven heeft gehad op een warme vensterbank boven de radiator.


      Het *oppak-moment* was niet erg geslaagd, want ik kwam er bekaaid van af met krab- en bijtwonden. Een paar dagen

      nog gedacht......dan moet je het zelf maar weten, maar daarna kwam al gauw de gedachte terug: "Hoe help ik dit poesje

      de winter door."


      Een korf gekocht en regendicht gemaakt met plastic er omheen en een vulling van hooi en verstopt tussen de struiken.

      Twee dagen later kwam de plantsoendienst om het stuk te fatsoeneren. Korf weg....dus niet het juiste moment.


      Om een verhaal van 3 dagen kort te maken bij deze in telegramstijl.

      Houten vlonder.......isolatiemateriaal eronder.......isolerend hout erop.......hout erachter......kartonnen doos.

      Enorme regenbuien en karton blijkt waardeloos te zijn.....niet het juiste moment (materiaal).


      En dan uiteindelijk vandaag een houten hok in elkaar getimmerd van materiaal, dat ik nog in de schuur had liggen.


                                         


      Ik zat een beetje uit te puffen achter mijn computer en komt mijn echtgenote mijn kamer binnen met de mededeling:


     "Hoe intelligent kan je zijn." Zij kreeg een vochtopnemer niet in elkaar.....of ik kans zag.

      Het voelde direct niet goed en zei: "Neem alles maar weer naar beneden, dit is echt niet het juiste moment.

      Zo werkt het niet bij mij."


      Pas toen VOELDE ik, wat wel of niet het juiste moment is en herinnerde mij het hele *poezenverhaal* met al z*n

      ups en downs van de afgelopen tijd.


      Mijn hele lichte irritatie (of ik het maar even in elkaar wilde zetten) veranderde in een *dank-je-wel*.


      En het was meteen het juiste moment om met dit verhaaltje de *blog-november-maand* weer op te starten.                                                             03-11-2023 - HO*OPONOPONO EN MEDITATIE


      Het lijkt erop, dat ik oude vormen van meditatie loslaat en dat is maar goed ook, want daardoor kunnen er zich

      weer nieuwe manieren ontwikkelen.


      Voordat ik mediteer, grond ik mij om niet weg te zweven in eindeloze verten. Wortelchakra, linkervoet chakra,

      rechtervoet chakra, de driehoek en de zuil naar Mijn Hoger Zelf. Ik spreek - sinds de prachtige meditatie van

      dr. Hew Len - niet alleen mijn Innerlijk Kind (onderbewustzijn) maar ook mijn Hoger Zelf gewoon aan.


      Ik verkeerde in meditatieve toestand en begon - zoals ik de laatste tijd vaker doe - de vier zinnetjes op te zeggen

      en realiseerde ik me na enige tijd, dat ik alle intenties, die binnen dat proces toch nog plaats vinden

     (het voor iemand of voor een bepaalde situatie doen) helemaal loslaat en dat het alleen nog maar kon gaan om

      in het veld van *no limits* te zijn en de inspiratie kan komen voor mij en iedereen om mij heen.


      Het was niet de eerste keer, dat ik een ruimte om mij heen voelde, die eigenlijk onbeperkt was en ik had daar graag

      uren in willen zitten, ware het niet, dat mijn echtgenote graag naar bed wilde en ik naar de huiskamer verhuisde.


      Daar probeerde ik het gevoel weer terug te krijgen, maar dat lukte natuurlijk niet. Ik vond de lampen nogal storend  en

      knipte de een na de ander uit en de laatste met het gevoel eigenlijk niet in het totaal donker te willen zitten.

      Daardoor lichtte plotseling een snoertje met oranjebolletjes op, wat me een prettig en rustig gevoel gaf.     

     

      Totaal onverwachts veranderde dit kalme gevoel naar een situatie, waarin ik me bevond in een heftig gevecht tussen

      Spaanse galjoenen. Het lijkt een enorme *switch*, maar het gebeurde allemaal op een heel natuurlijke manier.

      Ik nam niet deel aan het gevecht, maar ik was aanwezig op het dek van een van de schepen en leek het allemaal te

      observeren. Mannen om mij heen schreeuwden en trokken hun zwaarden, kanonschoten en de geur van kruit en rook.

      Het leek alsof er een film aan mijn ogen voorbijtrok.


      Niet op dat moment (maar pas na de meditatie) realiseerde ik me, dat ik een bemanningslid was, dat reeds in de strijd

      gesneuveld was en het tafereel nog eens bekeek vanuit een andere *positie*, zoals je vaak leest over mensen  met een

      bijna-doodervaring.


      Misschien dat het snoertje met de oranje bolletjes een trigger was, want ik kan me voorstellen, dat op schepen vroeger

      het enige licht kwam van snoeren met daaraan lampionnetjes.


      De meditatie was afgelopen en misschien, dat juist in het veld van onbeperkte mogelijkheden (zero limits) ruimte en tijd

      geen rol meer spelen en dit soort ervaringen mogelijk zijn. Vergeet niet, dat ik tijdens deze hele ervaring de zinnetjes

      bleef reciteren, dus de herinneringen en programma*s bleef schoonmaken. Het programma uit een ver

      verleden werd mij dus getoond en ik mocht het loslaten. Dat is Ho*oponopono in topvorm.                                                             05-11-2023 - BERICHT VAN KINWEB


      Ik kreeg weer een bericht van Kees en Barbara Visser-Roth van Kinweb en ik verbaas me iedere keer weer,

      hoe hun berichten middenin de roos schieten. Van dit persoonlijke bericht geef ik slechts een klein stukje

      weer, omdat de kern van wat er gebeurt in mijn praktijk, precies wordt aangeraakt.

                 


                                   

     


          "Morgen begint de golf van de *witte Tovenaar*. Dit gegeven brengen wij graag onder je aandacht, omdat dit een

      bijzondere periode van 13 dagen voor je is."


     "Je innerlijke kracht gesymboliseerd door de *witte Hond* op toon 13."


     "Het speciale van de golf van de *witte Tovenaar* is, dat deze je op je wezenskracht gidst. Het thema waarmee de

      *witte Tovenaar* je coacht, is erop gericht om je vanuit je eigen integriteit te manifesteren. Hierdoor ontwikkel je

      loslaten, waardoor jij je innerlijke kracht volledig kunt ontsluiten."


      Dat het hier gaat over LOSLATEN gaat,  loopt voor mij volledig synchroon met het proces, dat ik de laatste tijd met

      veel plezier bij mijn Ho*oponopono benadering ervaar.


     "Het opmerkelijke is, dat wanneer je volledig in je innerlijke kracht staat, je omgekeerd ook anderen coacht om met

      behulp van hun eigen integriteit, loslaten te ontwikkelen om hún ware zelf te manifesteren."


      MET NAME DEZE LAATSTE ZIN GEEFT ZO MOOI MIJN GEVOEL AAN, WAT ER GEBEURT TIJDENS MIJN SESSIES.


                 

                                                        07-11-2023 - DANK JE WEL - IK HOUD VAN JE


      Het bijzondere werk *Een Cursus in Wonderen* heb ik zeker een keer of acht bestudeerd. Steeds kom je er een stap

      verder mee, ontdek je nieuwe facetten en blijf je je verbazen en verwonderen.


      Hetzelfde overkwam mij vandaag met Ho*oponopono. In het boekje *zerolimits* vind ik het laatste hoofdstuk

      samenvattend, verhelderend en duidelijk. Het inspireerde mij om de 4 zinnetjes, die ik de afgelopen tijd in het

      Engels zo vaak mogelijk voor mezelf reciteerde, te beperken tot 2 en wel in het Nederlands.


      Toen ik tijdens mijn dagelijkse wandeling van de "vierde versnelling" naar de "tweede versnelling" overschakelde

      gebeurde er iets bijzonders.                            

      In mij voelde ik, dat er met de herinneringen en programma*s, die je bij deze aanpak probeert schoon te maken en

      los te laten, iets veranderde. De herinneringen en programma*s werden ZACHT en lieten heel gemakkelijk LOS.

      In een hoog tempo schoten ze als het ware weg. Het leken wel zilveren schijfjes, die zich snel, vlot en vloeiend

      van mij verwijderden. Steeds meer - en in een hoog tempo - ontdeed ik mij op deze manier van de negatieve

      herinneringen en programma*s.


     

      Tijdens de wandeling realiseerde ik me ook, dat je ook niet voortdurend *I*am sorry/please forgive me* hoeft te zeggen.

      Als je goed contact hebt met je innerlijk kind (onderbewustzijn) dan is dat na geruime tijd wel duidelijk.


      Ik begreep bovendien, dat deze 2 zinnetjes een totale omschakeling in je gevoel kunnen veroorzaken en je op een

      andere manier naar de wereld gaat kijken.


      Tenslotte drong het tot mij door, dat dit verhaal vertelt over een heel persoonlijke weg en ieder, dat weer op een andere

      en eigen manier kan meemaken. Ik hoop er alleen maar anderen mee te inspireren.                                                                   09-11-2023 - KLAVERTJE VIER


      Vanochtend deed ik mijn inmiddels bekende grondingsoefening (chakra*s-driehoekig veld-zuil) waarmee ik

      direct contact maak met mijn Hoger Zelf. Met mijn Hoger Zelf vraag ik of deze met de Goddelijke Intelligentie

      wil kijken (in overweging nemen) naar de negatieve herinneringen en oude programma*s, die ik samen met

      mijn onderbewustzijn (innerlijk kind) ga schoonmaken en loslaten en hen ter beoordeling voorleg.


      Nog meer dan voorheen voelde ik, dat dit directe contact zorgde voor een eenheid. Het waakbewustzijn, het

      onderbewustzijn, het bovenbewustzijn en de Goddelijke Intelligentie zijn de 4 aspecten, die gezamenlijk mijn

      *Self I-Dentity* vormen.

                                                                    


      Mocht er ooit sprake zijn van een nieuwe tijdlijn (iets dat de laatste tijd in de spirituele wereld de ronde doet) dan wordt

      voor mij deze opgefriste manier van Ho*oponopono de nieuwe weg.


      Oftewel: de grondingsoefening en de 2 zinnetjes: "DANK JE WEL en IK HOUD VAN JE."                                                                         10-11-2023 - TIJDLIJNEN


      Ik heb ernstige twijfels bij de artikelen, die de laatste tijd verschijnen en gaan over tijdlijnen, die al een tijdje zo

      goed als naast elkaar lopen, elkaar kruisen en nu......dat wil zeggen precies op 8 en 9 november uit elkaar gaan lopen.


      Er is dan sprake van een positieve en een negatieve tijdlijn en we zouden nu de keuze moeten maken om - zoals

      de positieve tijdlijn vereist - van een liefdevolle houding uit te gaan.


      Mij lijkt een liefdevolle houding demonstreren (en wel te allen tijde) een levenslange opdracht, waar we

      al geruime tijd mee bezig zijn en nog lange tijd mee bezig zullen zijn.


      Dat er na eonen datums uitrollen op precies 8 en 9 november 2023 moet de enigszins kritische beschouwer toch

      op z*n minst met enige scepsis bezien.


      De hele wereld is één grote projectie en vanuit de denkgeest kijken wij naar alle problemen, die wij in deze

      geprojecteerde wereld hebben gebracht en waarvan we denken, dat ze werkelijkheid zijn.


      Een Cursus in Wonderen zou deze splitsing van tijdlijnen zien als een van de grootste afscheidingen, die wij ooit

      hebben bedacht/geprojecteerd.


      Deze informatie van de afgelopen week koppelde ik vandaag plotseling (ik had er niet eerder aan gedacht) aan een

      foto, die ik 3 maanden geleden nam op mijn vakantiebestemming in Bretagne.


      Ik woon in de buurt van Schiphol en sporen van vliegtuigen en chemtrails zijn mij al jarenlang bekend, maar wat ik

      toen zag, riep bij mij een vraag op, die ik niet eerder heb kunnen beantwoorden.


                                                                                OF TOCH ?
                            

     

     


      Deze 2 sporen die over een groot deel in de lucht evenwijdig liepen en lange tijd zichtbaar bleven, doen mij nu

      denken aan de tijdlijnen, die volgens bovenstaande informatie toen parallel aan elkaar liepen.


                                                                WERKELIJKHEID OF FICTIE ?


      Op z*n minst een boeiende gedachte, omdat we vaak aan een bepaald signaal of teken

      zomaar voorbij gaan. Tijd en ruimte kunnen ons soms aardig op een verkeerd spoor brengen.........................                                                                          11-11-2023 - ELF


       De laatste jaren een vetplantje gered, dat er heel ongelukkig uitzag. Afgelopen zomer het slechte deel eruit

       gehaald en een nieuw potje en nieuwe aarde.


       Planten zijn - ik heb dat al vaak eerder meegemaakt - heel dankbaar en ook dit vetplantje laat nu een

       uitbundige bloei zien als dankbaarheid.
                    
                                                                                                                                                3 dagen later

                                                                                                                       


      Grappig......dat nou juist vandaag op de elfde van de elfde mij opvalt - maar ik ben een *teller* dus zo gek

      is het nou ook weer niet - dat het precies 11 bloemknoppen zijn.

                                                               13-11-2023 - IT*S ALL TOGETHER NOW


      Ieder jaar verbaas ik me weer over de seizoenen, die zich tegelijkertijd manifesteren aan dezelfde boom.
     
           De boom laat mij zien, dat 2 verschillende tijdperken op hetzelfde moment mogelijk zijn en laat zien, dat

      de herfst en het voorjaar zich als één geheel aandienen. Dat tijd en ruimte zich op wonderbaarlijke wijze

      verenigen en zich niets aantrekken van de gedachte of het geloof, dat dat niet kan.                                                                               15-11-2023 - TALENT


      Talent is een mogelijkheid, die zich vrij snel in je leven laat zien en die je bij de geboorte

      meekrijgt, maar waar je wel het nodige aan moet doen om het te ontwikkelen.


      Ik ga het hier niet hebben over MIJN talenten, maar wel over een sluimerend talent, dat ik ooit heb laten

      liggen en niet heb ontwikkeld. Natuurlijk kan je niet alles, maar er zijn ook multi-talenten, die dat wel voor

      elkaar krijgen.


      Ik kwam erop, omdat ik in een ordner zat te bladeren van tekeningen, die ik in de loop van mijn leven heb

      gemaakt en kwam tekeningetjes tegen uit mijn vroege jeugd. Mij bekroop een melancholiek gevoel, omdat

      ik als 6-jarig jongetje mijn ouders en mijn zus had getekend. Ik voelde gewoon, dat deze mogelijkheid bij mij

      niet verder was gegroeid.


                              *YOU GET WHAT YOU FOCUS ON* en dat had ik in dit geval dus niet gedaan.


     


                                       
                                                papa                                          mama                                 zusje


                             Misschien wel dat ik daarom onbewust in mijn praktijk voor de slogan heb gekozen:


                                                                      VERKEN JE MOGELIJKHEDEN                                                          18-11-2023 - VERKEN JE EIGEN ERVARINGEN


      Op You Tube staan zo ontzettend veel filmpjes over spirituele onderwerpen, dat je door de bomen bijna

      het bos niet meer kan zien.


      Ik ben nu eenmaal een nieuwsgierig mens en als de televisie *s avonds alleen maar vermaak te bieden heeft,

      ga ik vaak op zoek naar meer inhoudelijke zaken, die mij misschien wat meer brengen.


      De laatste tijd heb ik echter het gevoel, dat ik een beetje overvoerd wordt. Natuurlijk.....net als bij de televisie

      zit er ook aan de computer een aan- en uitknop, maar de verleiding is soms groot..................


      Het gevoel van verzadiging heeft de afgelopen week wel een grote vorm aangenomen en het voelt soms ook

      - vreemd genoeg - bijna heel fysiek aan. Zo*n beetje hetzelfde gevoel als je te veel gegeten hebt.


      De laatste tijd is er een hype over tijdlijnen en nou juist DAT onderwerp bekijk ik met de nodige scepsis en

      brengt mij ertoe om te beseffen, dat het je EIGEN ervaringen zijn, die jou verder brengen. Ervaringen zijn geen

      televisie- of computerprogramma*s. Nee....het zijn JOUW programma*s.


      Op mijn visitekaartje staat: "Verken je mogelijkheden" maar misschien bedoel ik wel iets heel anders,

      namelijk "Verken je eigen ervaringen".


                                      


      Het klinkt misschien gek, maar soms heb ik de neiging om tijdens een sessie de rollen om te draaien en de

      cliënt uit te nodigen MIJ een reading te geven. Ik denk, dat daar heel verrassende resultaten uit zouden komen.

      Niet voor mij, maar voor degene die de reading geeft. Oftewel: "Verken je eigen ervaringen."                                                                            19-11-2023 - VERBINDING (1)


      De studie hypnotherapeut bij Marianne van der Wilk werd destijds afgesloten met de opdracht om een

      meditatie te maken, die op You Tube gezet zou worden.


      Tijdens de opname was er in het begin even een kleine *break*, maar daarna stond het er in één take op.


      De meditatie heet "DE GODDELIJKE VERBINDING" en kan je dus beluisteren op You Tube.

                     

              

      De reden dat ik over deze meditatie begin ("Deze meditatie gaat over jouw toon, de toon die jij uitzendt,

      de toon die jij bent") zal je begrijpen, als je mijn volgende blogverhaaltje leest.
                                                                            20-11-2023 - VERBINDING (2)


      Het medium van Barneveld was met de fiets op weg naar een verbindingsgroep, waar men het met elkaar

      zou hebben over al dan niet stemmen volgende week.


      Zij mailt mij de volgende ervaring:


     "Ik zag ineens een reusachtig groot kerkorgel voor me en hoorde een majestueus geluid. Ineens zag ik

      de Grote Meester met een stemsleutel in zijn handen. We kunnen afzonderlijk wel denken te kunnen stemmen,

      dat is echter aan de Meester orgelmaker/stemmer voorbehouden."


     "Wat er toen door me heenging is niet te beschrijven. Ik zag het *hele* plaatje voor me. Ik zie ieder als een deel,

       een pijp van een reusachtig groot orgel. Iedereen heeft zijn eigen toon. Elk mens heeft zijn/haar eigen inbreng

       in het grote geheel. Samen maken we er een prachtig concert van. Gelijkgestemd betekent niet, dat iedereen

       dezelfde toon heeft. Juist de verschillen maken het tot een schitterend klankspel."


    

     "Als je alleen naar je eigen toon luistert, wordt het ééntonig. Dat gaat op een gegeven moment erg vervelen.

      Met elkaar preluderen we nu naar het Goddelijk spel. Dat doe je door naar elkaar te luisteren."


                                                                                  25-11-2023 - RUIMTE

                                                                                  

      Ik heb gisteren gekeken naar de film NAPOLEON en bij thuiskomst was de

      behoefte groot om heel intensief Ho*oponopono te doen, dus negatieve

      herinneringen en programma*s werden schoongemaakt en gewist.


      Later sluimerend in bed kwam een mooie herinnering boven van mijn opa,

      die kroketten bakte en daar licht geschroeide peterselie overheen deed.


      Ik werd me bewust van een onverwacht effect van Ho*oponopono: de negatieve herinneringen worden gewist en

      dat betekent, dat er RUIMTE wordt geschapen voor andere herinneringen, die er mogen zijn.