APRIL - 2024      01-04-2024 - THE VEIL

      02-04-2024 - TOEVOEGING

      04-04-2024 - DE SLUIER

      07-04-2024 - BOEKWEIT

      08-04-2024 - WOESTIJNZAND

      11-04-2024 - HEELAL

      12-04-2024 - ALLES

      13-04-2024 - HOOIKOORTS

      14-04-2024 - DE ENGELBEWAARDER

      18-04-2024 - STRUCTUUR

      19-04-2024 - DE VIERDE DIMENSIE

      22-04-2024 - BEELDEN


                                                                                      01-04-2024 - THE VEIL


      Altijd als ik voor mezelf een belangrijke boodschap of doorgeving krijg, heeft het altijd de vorm van een woord

      in het Engels. En het is altijd een woord, dat ik niet ken en dus moet opzoeken in het woordenboek.

      Is de vertaling gevonden, dan is de boodschap alleen maar verhelderend.

      Zoals ik jaren geleden het woord REVALATION (openbaring) kreeg te zien.


      Deze keer kwam de boodschap niet in de vorm van een woord, maar als een beeld. Het was de sluier, waarvan ik

      heel lang geleden in een meditatie al eens had aangegeven (toen ik een wens mocht doen) om er doorheen te

      mogen kijken. In zekere zin is die wens vervuld, omdat ik menig keer bij een reading scherpe beelden kreeg.

      En toch........toch zou het van mij nog gewoner, helderder en veelvuldiger mogen.


      Het beeld dat ik te zien kreeg, was dus de sluier (the veil) die deze keer verre van helder, dun en transparant was,

      maar eerder dik, grijs en ondoorzichtig.

             


     
     

     

      Ooit heb ik in een meditatie gezien, dat alles stilstond en grijs was. Ik schrok daar toen van en ben onmiddellijk gestopt.

      Net als bij een nare droom had ik toen de volgende keer moeite om weer te gaan mediteren. Ik heb dat toen toch weer

      snel opgepakt en de vraag die mij toen gesteld werd was: "Wat ontbreekt hier?" Mijn onmiddellijke antwoord was: "Liefde".

      En direct kwam alles in beweging en alle kleuren kwamen weer terug.


      Van de grijze sluier ben ik deze keer dus niet geschrokken, maar ik heb wel een heel sterk gevoel, dat deze

      boodschap vrij snel een vervolg krijgt.


      Even later ging ik er voor zitten en kreeg naast de grijze sluier een prachtig heldere sluier met fonkelende diamantjes te zien.

      Er kwam een uitleg, die te maken had met een negatief ingesteld iemand, waar ik korte tijd mee te maken had.

      Ik ga daar hier om privacy redenen niet verder op in, maar het was voor mij wel een spiegel om herinnerd te worden aan

      een uitspraak in het boek . "Een Cursus in Wonderen".

 

                                                              WIL JE GELIJK HEBBEN OF GELUKKIG ZIJN.


                                             Ook een andere  uitspraak - maar dan uit de Ho*oponopono - kwam voorbij:


                                              JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES WAT JE MEEMAAKT.


                                                                    Je zou er een mantra van kunnen maken:


                     IK VOEL ME GELUKKIG, WANT IK BEN VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES WAT IK MEEMAAK.                                                                             02-04-2024 - TOEVOEGING


      Ik wil altijd alles heel graag begrijpen, zeker als het gaat om de dagelijkse problemen van andere mensen, maar

      natuurlijk ook om de problemen van mijzelf. Ook een coachend medium heeft zo z*n vraagtekens af en toe en

      deze keer bleef het beeld van de grijze sluier bij mij hangen.

                             


       

      Soms komt het inzicht, als je er juist niet mee bezig bent en ook deze keer viel het als een druppeltje naar binnen.

      De boosheid, verdriet en angst van deze negatief ingestelde persoon was zo groot, dat de spirituele wereld mij

      op dat moment beschermde. Ik mocht niet door de sluier kijken. Misschien was ik er op dat moment niet aan toe

      of niet goed op voorbereid. Misschien ook ter bescherming van de ander.

      


      Je wordt door zo*n ervaring ook uitgenodigd om naar je eigen boosheid, verdriet en angst te kijken.

      Het is heel belangrijk om te beseffen, dat je altijd verantwoordelijk bent voor je eigen ervaringen.

      Die zullen er altijd zijn en de opdracht voor iedereen is altijd weer:


                                                                              HOE GA JE ER MEE OM


                                   Gelukkig blijft het beeld van de heldere sluier met de fonkelende diamantjes

                                                            als een beeld gegrift in mijn visuele geheugen.                                                                               04-04-2024 - DE SLUIER


      Ik vind het leuk om op Facebook regelmatig de berichtjes te lezen van Sherry Smith. Zij is voor deze

      boodschappen makkelijk te vinden onder .......a girl in the universe.


      Ik blijf altijd heel kritisch, maar ik vind haar berichten gewoon leuk, inspirerend en fijn.

     

      Vandaag had ze het - nadat ik het een paar dagen geleden ook tot mijn onderwerp had gemaakt - over the veil,

      een begrip, waar ze het eigenlijk zelden over heeft. Haar bericht viel ook samen met *mijn* getal 4 en daarom

      citeer ik haar graag een klein stukje.


                 

                


     "Today isn*t just another Thursday. It*s the 4/4 portal bursting with potential for a higher ascention day."


     "THE ESSENCE OF A PORTAL DAY IS A TEMPORARY THINNING OF THE VEIL BETWEEN DIMENSIONS."


     "A time when anything is possible allowing us to connect with higher realms, access hidden wisdom and

      accelerate our spiritual growth."


     "This particular date vibrates with the intense meaning of the number 4. In numerlogy 4 signifies stability,

      grounding and manifestation."


      Nou .....het is duidelijk, dat ik er vanavond weer eens lekker voor ga zitten om te mediteren.                                                                                07-04-2024 - BOEKWEIT


      In de laatste wintermaand februari zag ik vaak in Duitsland en Frankrijk op de velden een begroeiing, waarvan

      ik lang heb gedacht......wat is dat toch ? Totdat ik het tegenkwam op de hoek (!) van de straat in de heemtuin.

      Het was dus boekweit.


      Het is geen graansoort, maar eerder familie van zuring. Het produceert harde zaden, waarvan de buitenste laag

      niet eetbaar is. Die moet er dus afgepeld worden en wat je overhoudt is nootachtig smakende zaden. Deze zaden

      hebben een hoge voedingswaarde met onder andere allerlei mineralen.


      Een paar weken geleden heb ik de zaden, die ik vorige herfst in de heemtuin had verzameld, gezaaid. Na een

      paar weken geduld en koud weer, schoten de kiemplantjes dit weekend - mede door het warme weer - omhoog.

                                   

         

      Over een paar weken kan ik de plantjes uitzetten in mijn tuin. Ik zal er hier en daar er een paar kleine groepjes

      van maken. En dan ben ik benieuwd, hoe ze zich verder ontwikkelen. Wanneer is de bloei en pas in de herfst

      de zaden, die we gaan pellen en proeven.                                                                         08-04-2024 - WOESTIJNZAND
      Natuurlijk ben ik een heel klein beetje jaloers op de mensen, die vanavond wel de zonsverduistering kunnen zien,

      maar gisteravond om 20.30 uur in mijn woonplaats Nieuwkoop mocht ik een hemel aanschouwen, die dankzij het

      avondgloren en het woestijnzand er sprookjesachtig uitzag.


                                                                             En pareidolie doet de rest.                                                                                11-04-2024 - HEELAL


      Het heelal is letterlijk zo onvoorstelbaar groot, dat het zijn (of haar) naam ook echt eer aandoet: heel en al.

      Het is dus alles en ook nog heel ook, al ervaren we dat in onze tijdelijke en ruimtelijke ervaring niet zo.


      Als onze ruimtelijke en tijdelijke wereld (gezien als projectie of droom) al zo groot is.....hoe onvoorstelbaar

      groot moet dan wel niet de PROJECTOR zijn. In termen van Een Cursus in Wonderen hebben we het dan over

      de onafgescheiden Denkgeest.


      Onze Kosmos/Universum/Heelal zoals wij dat kennen, is wellicht niet de enige Kosmos/Universum/Heelal en

      is datgene wat wij "kennen" - je kan misschien beter zeggen, wat wij "vermoeden" - maar een heel erg klein

      *deel-heelalletje*.


      Keren wij terug naar de denkgeest en laten we ons tijdelijke en ruimtelijke bestaan los - hetzij fysiek als we

      gaan hemelen, of in een meditatie, of bij het totaal loslaten van het ego-denken - dan verkeren wij in een staat

      van Zijn, die je vaak getypeerd ziet als Goddelijk of Hemels.


      Zover zijn we nog lang niet of..........WE ZIJN HET AL en zijn we dus Heel en Al oftewel Alles.

      En dat laatste is nou precies, waar het blijkbaar allemaal om gaat: alles is een les: AL LES.                                                                                  12-04-2024 - ALLES      Ik ben ervan overtuigd, dat we zijn wat we ZIJN. Hoe je het ook noemt...we zijn HEEL AL.

      Dat is waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

      In dit tussenstadium zijn we dat ook, maar we zijn het ALLEEN vergeten.


      Je zou het kunnen vergelijken met een autobestuurder, die te diep in het glaasje heeft gekeken

      en denkt wel even te kunnen rijden. Tja.....en dan gebeuren er ongelukken.


      We zijn vergeten, wie we zijn en identificeren ons met het lichaam en het ego-denken. Dat is het

      denken, dat denkt in termen van afgescheiden zijn van de ander en daarmee het gevoel te hebben

      in alles tekort te zijn en tekort te schieten.


      Een Cursus in Wonderen zegt: "Vergeef de ander, voor wat niet is gebeurd." Het is een mooie manier

      om te zeggen, dat we alleen onze blokkades dienen op te ruimen. Die blokkades zijn zo goed als altijd

      gebaseerd - in welke vorm dan ook - op oordelen. Oordelen van jezelf, van een ander en van een situatie.

         

      Als we daaraan voorbij zijn, zijn we als vanzelf wat we zijn: ZIJN.......geen vragen meer.....alleen antwoorden.


      Dat is al les.....alles.                                                                                13-04-2024 - HOOIKOORTS


      Donderdagavond was er een goed programma, waarin het onder andere ging over hooikoorts.


      Ik heb het er eerder over gehad, maar herhaling kan - al is het maar voor een enkeling - de redding zijn.


      Ook al had ik een jaar of drie geleden een lichte vorm van hooikoorts, dat was al hinderlijk genoeg.


      Via via kreeg ik de tip paardenmelkcapsules. In de capsules zit gedroogde paardenmelk in poedervorm.


                                              


      Bij mij hielp het na een paar dagen al direct en de jaren daarna heb ik het amper gebruikt.


      Dus enkeling..............probeer het !                                                                    14-04-2024 - DE ENGELBEWAARDER


      In deze tijden is het moeilijk om je zelfbeheersing te bewaren en niet mee te gaan in de idiotie van deze wereld.

      Ik moet echt op mijn kiezen bijten om op deze plek niet een vlammend betoog te houden. Ik doe het niet, omdat

      ik destijds van SETH heb geleerd: "Door er op te reageren, maak je het tot werkelijkheid."


      Oog om oog......tand om tand....werkt absoluut niet, maar helaas zijn het vooral de mensen, die aan de touwtjes

      trekken, die dat nog niet door hebben.


      Vandaar dat ik nu en op deze plek liever met een positief beeld kom, waar iedereen van mag denken wat hij wil.


      De afgelopen dagen kon je op de sonogram van de Schumann resonantie zien, dat er een *break* was (zwart)

      van ongeveer 5 uur. Daarna was de *input* heel hoog (de witte velden).


      Het is natuurlijk maar een plaatje en je kan het invullen, zoals je wil. Uiteindelijk is alles neutraal en zijn wij het,

      die ergens betekenis aan geven.


      Deze keer geef ik mijn betekenis, omdat ik er door de eerder beschreven situatie dringend behoefte aan heb.


      Misschien BUITEN ons......maar ik denk IN ons......hoop ik, dat de ENGELBEWAARDER ons uiteindelijk steunt

      en op het rechte pad houdt.

                     

     
                                                                               

                                                                                 Schumann resonantie                                                                              18-04-2024 - STRUCTUUR


      Ik realiseerde me vanmiddag, dat ik de afgelopen tijd toch wel weer heel veel dingen heb geregeld en dat

      mijn spirituele kant een beetje tekort was gedaan. Op hetzelfde moment dat ik dat dacht, kreeg ik de

      boodschap vanuit de spirituele wereld, dat het de hoogste tijd werd om weer eens te mediteren.


                                              Mijn antwoord was: "O K ....ik doe het volgende week weer."

                                                     Er werd vrij streng gereageerd: "Nee...vandaag."


      Dus ging ik vrij snel daarna naar mijn kamer en ging in mijn meditatiestoel zitten. Toch iedere keer weer apart,

      dat je dan begint zonder enige verwachting of zonder ook maar enig idee, wat en of er wat *gebeurt*.


      Ik kwam direct bij mijn oude punt van de kristallen eik, waar ik een tijd lang een snelle verbinding had met de

      Akasha Kronieken. Ik ging heel snel rechtdoor en over de beek, waar tijdenlang een grote Engel op mij wachtte

      om mij snel naar de Akasha Kronieken te begeleiden.


      Bij de beek linksaf zag ik mijn oude weg via de rozenboog, de tuin, naar het theater, dat altijd even iets hoger lag.

      Rechtsaf bij de beek zag ik stroomopwaarts de treurwilg, de waterval, Zomerland en vervolgens de hoogvlakte.


      Ik keek vanuit een zekere hoogte neer op dit kruispunt met 4 wegen en realiseerde me, dat ze alle 4 uiteindelijk

      omhoogliepen. Op de 4 uiteinden werd een grote glazen plaat gelegd.                                                           

     

      Natuurlijk was mijn vraag, waarom ik dit mocht zien. Een overzicht in z*n totaliteit van 4 verschillende wegen, die

      ik ooit tijdens meditaties heb beleefd.


                                                                      Het antwoord was kort en krachtig:


                            "Vier is jouw getal. Naast al jouw creatieve mogelijkheden en uitingen, houd

                              jij toch erg van structuur. Dit niveau geeft de vierde dimensie aan.

                             Je ontstijgt daarmee de derde dimensie als voorbereiding op de vijfde dimensie."


      Dit overzicht voelde aan als een afsluiting en een soort hint, dat hierna een andere weg gevolgd zou worden.

      Het was het bekende gevoel aan het eind van een meditatie, dat dit zeker een vervolg zou krijgen.


                  En net toen ik het verhaaltje had opgeslagen, kreeg ik de boodschap: "Je staat op een kruispunt."                                                                    19-04-2024 - DE VIERDE DIMENSIE


      Ik was een beetje opgewonden over de toekomstige aanschaf van een nieuwe aanwinst, dus besloot ik om

      in mijn meditatiestoel even tot rust te komen.


      Direct zat ik in de vierde dimensie en keek ik neer op het beeld, dat ik gisteren heb beschreven.

      Het middelpunt van het *kruis* was als een gloeiende lichtgevende bol.

      Vanuit dat centrum schoot een lichtstraal omhoog.


                                                                                      Er werd gezegd:


                             "Hier in deze dimensie kan je acclimatiseren. In feite ben je al in de vijfde dimensie,maar

                               je kan die nog niet *zien*. Je bent het je nog niet bewust. Je krijgt hier ook bescherming."


                                    Er vormde zich een piramide om mij heen, die inderdaad als een bescherming voelde.


                                                                     


     


                                                                              22-04-2024 - BEELDEN


      Een mooie datum voor het laatste blogverhaaltje van de maand april: 22-04-2024 = 4 + 4 + 4 + 4 =  (4 x 4).


      Komend in de vierde dimensie, kreeg ik te horen, dat ik hier eerst maar eens even moet acclimatiseren ter

      voorbereiding op de vijfde dimensie.


      Ik kreeg zelfs het gevoel, dat ik de rest van de maand ook maar eens even moest stoppen met het schrijven

      van blogverhaaltjes......tomorrow is another day......oftewel de maand mei.


      Net zoals iedereen (ja....ontken het maar niet) bezit ik ook dat stukje ongeduld en zitten in de wachtkamer is

      niet makkelijk. Ik realiseerde me, dat ik het dus de komende tijd - wachtend in de vierde dimensie - waarschijnlijk

      zonder beelden (in mijn meditaties) moest doen.


      Nou is voor deze procesdenker ontwikkeling en groei altijd een zaak van *stap-voor-stap* en ik moest ook

      wel een beetje lachen, toen ik vandaag het filmpje van Gillian bekeek, die het ook over *step-by-step* had.


      Een andere  belevenis, die daar wel een beetje bij aansluit is het gesprek, dat ik met mijn echtgenote had over

      de computer. Ze had het over een nieuw beeld, dat - bij het opstarten van haar computer - verscheen.

      Ze vond het geen mooie foto en veranderde hem.


      Mijn reactie was: "Hè.....hoe doe je dat ? Die knop zit niet op mijn computer. Ik krijg wel af en toe een nieuwe foto,

      maar dat duurt soms maanden. IK kan het niet veranderen."


      Mijn verbazing was echt heel groot, toen ik de daaropvolgende dagen op mijn eigen computer de ene na de andere

      beginfoto kreeg en ik heb echt niets bijzonders op mijn computer gedaan.


                                  IK kan niets veranderen, maar de KOSMOS (spirituele wereld) blijkbaar wel.

                                   Ook deze keer was het weer een bevestiging van iets, dat ik heel vaak zeg:


                                                 "DE KOSMOS HOUDT WEL VAN EEN GRAPJE !"