JUNI (2) - 2024

                                                                                                                               

      Ik schrijf deze verhaaltjes om je te inspireren


      en je te vragen om naar de kleinste ervaringen


      in jouw leven te kijken.


      Die kunnen een bijzondere betekenis hebben,


      als je er voor openstaat.
      12-06-2024 - BREAKING NEWS

      13-06-2024 - KOSMISCH PLAN

      15-06-2024 - BALANS

      16-06-2024 - READY ?

      17-06-2024 - UITSPRAAK VAN HET JAAR (THINK ABOUT IT)

      18-06-2024 - EERLIJK

      19-06-2024 - WIE OREN HEEFT OM TE HOREN

      20-06-2024 - MISTAKE

      21-06-2024 - HET STEENTJE IN DE VIJVER

      22-06-2024 - MEDIUMSCHAP

      23-06-2024 - DE PSYCHIATER, DE KAPPER, DE FYSIOTHERAPEUT EN HET MEDIUM

      24-06-2024 - GEDACHTEN

      24-06-2024 - SCHUMANN RESONANTIE

      25-06-2024 - ZOMERTIJD

                                                                      12-06-2024 - BREAKING NEWS


                                             Vandaag 12 juni eindelijk de eerste graancirkel gespot

                                             bij Wilton Windmill in het graafschap Wiltshire.


                                               Mijn haastige schets laat zien, dat je voor mooie foto*s

                                               beter eerst even kan kijken op *cropcircle connector 2024*

                                               met bij de *comments* interessante informatie.

              

                                         


                                                                 13-06-2024 - KOSMISCH PLAN


                Het is altijd weer fijn een boodschap te krijgen van Kees en Barbara Visser-Roth van Kinweb.

              

             "Je missie of roeping houdt in, dat je de boodschap van het bestaan van het Kosmische Plan mag

               uitdragen. De sleutel om toegang tot dit plan te krijgen is de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf

               en ook je liefde voor de gehele schepping."


                         "Je bent opgeroepen om je dromen waar te maken. De wijze waarop je je leven leidt,

                                            is de boodschap, die je aan anderen mag doorgeven."


                                      "De kernkwaliteiten om je missie tot uitvoering te brengen zijn:

                                                            passie, loyaliteit, visie en universaliteit."                                                                         15-06-2024 - BALANS


      Onlangs had ik een gesprek met iemand en werd mij gevraagd, of ik iets kon vertellen over de betekenis

      van dubbele getallen. Ik moest een antwoord schuldig blijven, maar ik kon wel zeggen, dat je er op

      Google heel veel betekenis en uitleg over kan vinden.


      Ik voel wel altijd een soort van opwinding als ik *s nachts op de klokradio 2.22 of 3.33 of 4.44 zie staan.

      Soms speel ik ook wel eens vals. Dan zie ik 3.32 uur en dan wacht ik even tot de klok op 3.33 uur springt.

      Heel grappig om te horen, dat mij gesprekspartner dat ook deed en we moesten er wel een beetje om lachen

      met de conclusie, dat een klein beetje vals spelen best wel mag.


      Gisteravond had ik de behoefte om na 2 dagen fysieke inspanning in de tuin een beetje op tijd naar bed te gaan

      en de klok stond op 22.22 uur. Na het tandenpoetsen stond de klok op 22.33 uur. Het gaf mij een bijzonder

      gevoel van evenwicht en stabiliteit, maar vooral omdat ik de boodschap kreeg:


                                                                      "JE BENT GOED BEZIG."


      Even later besefte ik, dat een paar dagen hard werken in de tuin een soort rust en opgeruimdheid in je hoofd geeft

                                                       en blijkbaar ook in je hele fysieke systeem.            


     


        
                                                                         

                                                                          CHINESE BIESLOOK      De hele tuin begon naar ui te ruiken en de Chinese bieslook begon ook behoorlijk te overheersen.

      Zelfs in de groene container was niet genoeg plaats om het allemaal kwijt te kunnen, dus even

      geparkeerd in bakken in de schuur.


      Een grote plant die 2 jaar (!) geleden als een klein blaadje in mijn tuin begon, had zich ontwikkeld tot een waar

      oerwoud van een meter hoog. Hij stond ook nog op de verkeerde plaats en manifesteerde zich als een echte woekeraar

      maar wel met prachtig kleine gele bloemetjes. Ik heb hem verbannen in een grote pot achterin de tuin.

                        


     


      Een kleine investering om de ontstane gaten in de tuin op te vullen was natuurlijk wel de consequentie, maar dan

      heb je ook wat. Na een regenachtige nacht veranderde de zon vanochtend de tuin in een klein paradijsje.


                                                                        16-06-2024 - READY ?


      Ik krijg altijd positieve boodschappen of aanwijzingen. Ergens heb ik afgesproken, dat ik gewoon niet opensta

      voor negativiteit. Soms komt het wel eens op mijn pad, maar dan lost het vaak *als-vanzelf* weer op. Het is wel

      duidelijk.....ik doe er gewoon niets mee.


      Vandaag kreeg ik - terwijl ik de trap opliep - de boodschap: "Are you ready?" en waarom weet ik niet, maar het

      gaf mij geen goed gevoel. Het bracht mij in een soort sfeer, alsof er ieder moment iets heel vervelends kon

      gebeuren...................


      Vanavond zat ik achter mijn computer en ik had het blijkbaar helemaal losgelaten, toen mij vanuit het niets

      te binnen schoot: "Are you ready for it?" En daarmee was het *probleem* en het *gevoel* direct opgelost,

      want ik had de boodschap begrepen.

                                                                           

                                                                 BEN JE NOU EINDELIJK KLAAR?

     "Are you ready?" Mijn Hoger Zelf stelde mij deze vraag en vond blijkbaar, dat de tuinklus nu maar eens

      afgesloten moest worden. Hè......wat een opluchting en mijn antwoord is "Ja !"

                                                                     Nou ja......de volgende week

                                                                nog even wat tuinafval wegwerken.


                                                                     BEN JE ER KLAAR VOOR ?


         "Are you ready for it?" zou inderdaad een teken zijn geweest om mij ergens op voor te bereiden en ik begreep ook,

           dat die boodschap ook heel positief opgevat kan worden.


                                                                  W E E R   W A T   G E L E E R D

                                                                  (En daar......was ik klaar voor !)


                                                                    En de klok stond *s avonds op

                                                                                         22.55
                                          17-06-2024 - UITSPRAAK VAN HET JAAR (THINK ABOUT IT)


                                                      A L S   J E   G E L O O F T   W A T  J E  Z I E T

                                                                    

                                                                   D A N  B E N  J E   V E R G E T E N


                                                       D A T  J E  Z I E T  W A T  J E   G E L O O F T

                                                                   


                                                         


                        

 

                     

                                                                         18-06-2024 - EERLIJK


                                                           TO BE HONEST OR NOT TO BE HONEST

   

                                                                        THAT*S THE QUESTION


      Ik vind het altijd leuk om naar woorden te kijken en te proberen de ware betekenis te achterhalen.

      Ik kwam op een gegeven moment uit bij het woord EERLIJK dat uit 2 delen bestaat.


      Eer = jouw betrouwbaarheid - jouw standaard - dat wat jij naar waarheid hebt hoog te houden


      Lijk = gelijk het andere - net zoals


      Als je eerlijk bent, houd je een standaard hoog van waarheid en doe je de dingen op basis daarvan.

      Niet soms (als het je uitkomt) maar alle tijd ! Always = welke weg je ook bewandelt.                                                 19-06-2024 - WIE OREN HEEFT OM TE HOREN


      Voel even met me mee, dat maakt het gemakkelijker om te begrijpen. Dit verhaal gaat over mij, maar ook

      over jou, want in essentie zijn we hetzelfde.

      We hebben allemaal een tekenmap vol witte onbeschreven bladeren en een setje kleurpotloden, verf of krijt.

      Iets dat we kunnen gebruiken om uit te drukken, wat we daar in die peilloze diepte voelen.


     Tekenen, schrijven, beeldhouwen, filmen, sporten, wandelen, mediteren, gillen en schreeuwen, huilen en

      lachen......we doen het allemaal. Het gemeenschappelijke is, dat we iets van onszelf willen uitdrukken.

      Soms lukt - soms mislukt het. Soms verdwijnt het in de prullenbak of het open haardvuur. Soms wordt het

      gezien en voor krankzinnig veel geld verkocht. Soms wordt het ontkend of belachelijk gemaakt, verworpen

      of omarmd.


      Het doet er allemaal niet toe, want het meeste wordt weer vergeten, maar toch blijft er altijd iets van hangen,

      ook al is de afzender onbekend. Onbekend of beroemd, berucht of gewaardeerd, onbemind of geliefd.


      Denk je nou echt, dat je ook maar 1 grammetje beter bent dan de ander? Nee toch?


           WANT WE ZIJN ALLEMAAL IN EONEN VAN TIJD EN RUIMTE ALLES OOIT EEN BEETJE GEWEEST
                   


     


                                                        En hebben we er iets of niets van geleerd.

                        We mogen verder om te leren of we komen in de herhaalmodus met het gevaar,

                                           dat we onze interesse verliezen en nooit verder komen.


                                                        Heb je gehoord, hoe je hier naar kijkt?

                                                              Heb je gezien, hoe alles trilt?

                                                         Ben je er iets wijzer van geworden?


      Ik stop maar, want in lengte van dagen houd ik het graag kort en duidelijk. Als ik in de spiegel van het

      leven kijk......zie ik mezelf in jou. Ik ben geen haar beter, maar ik wil wel graag leren en ben bereid om te

      veranderen van mening en standpunt, omdat alleen dat me verder brengt...... dat noem je nou ervaring.


      Als je er geen touw aan vastknoopt, is dat echt geen probleem, want niemand kan jou overhalen of stimuleren

      het te begrijpen. Je moet het allemaal zelf doen....in je eentje maar toch gesteund en geholpen, zonder dat je het

      weet of beseft. En als je dat doorhebt, luidt er een bel en de lucht wordt door minimale trillingen in gang gezet.


                                                  Heb je de bel gehoord of is het je ontgaan ?

                                                           

                                                                    20-06-2024 - MISTAKE


      Als alles altijd maar goed gaat, is dat natuurlijk heel fijn. Maarrrrrrrrr........"Heb je wel eens het *Wauw-gevoel?"


      Laten we eerst eens kijken naar de situatie, dat jij (of een ander) vindt, dat je iets fout hebt gedaan. Daar zit al

      direct, waar het schuurt, want wat is *fout*? Wat voor de een goed voelt, voelt voor de ander fout. Dus is nu

      de conclusie, dat net als alles, wat je doet, denkt of zegt afhankelijk is van interpretatie. Terwijl ik dit zo schrijf,

      realiseer ik me, dat de Cursus dat ook aangeeft. Kan je nagaan.....zo zit dat al in mijn systeem.


      *Een Cursus in Wonderen* vertelt ons, dat er geen feiten zijn maar alleen interpretaties van feiten.


      Toch kan het heel helend zijn, als je begrijpt, dat iets voor een ander moeilijk is en aanvoelt als fout om daar dan

      iets aan te doen. Een open gesprek met *luisteren* aan beide kanten, kan al veel verbetering aanbrengen in

      de situatie.                                                 


      Nog mooier is om de gevoeligheid bij een ander te begrijpen en je consequentie te trekken en je handeling,

      denken of aanpak aan te passen of te veranderen.


      Als je dat doet, garandeer ik je het *Wauw-gevoel", want dan heb je er echt van geleerd en jezelf een stap

      verder gebracht. Dan is het niet alleen leren van een *moment*, maar je hebt jezelf tot een hoger plan

      gebracht. Je hebt je ontwikkeld. Dat is nou het verhogen van je frequentie.


      Tot slot.......het woord *fout* geeft in het Nederlands al direct zo*n soort correctiegevoel.

      Geef mij maar het Engelse woord *mistake*.

      Je hebt even iets fout gedaan. En nu weet je, wat je eraan kan (mag) doen.


                                                                "TRY IT AND YOU KNOW IT !"                                      

                                                    21-06-2024 - HET STEENTJE IN DE VIJVER


        


    
      Iemand berichtte mij:  "Hoi Frans....nu begrijp ik pas, wat je bedoelde met het steentje in de vijver. Alsnog bedankt !"


      Het was alweer een tijd geleden, dat ik iemand mijn favoriete verhaal vertelde, dat inderdaad heet

     *Het steentje in de vijver." Bij deze een verkorte versie.


      Als je een positief steentje in de vijver gooit, veroorzaakt dat positieve rimpels. Aan de andere kant van

      de vijver botsen ze tegen de kant en komen als kleine positieve golfjes bij je terug. Misschien zijn er wel

      eens situaties, waarin je dacht: "Hè......waar heb ik dat nou aan te danken."


      Als je een negatief steentje in de vijver gooit......................................................................................................

      .................................................................................................................................................................................

      ......................................................."Hè.....waar heb ik dat nou aan te danken."

 

      Afhankelijk van de grootte van het steentje en de grootte van de vijver duurt het langer of korter, voordat

      je het effect merkt. Soms duurt het zo lang, dat je echt niet begrijpt, waarom je een situatie meemaakt,

      waarvan je denkt: "Hè......waar heb ik dat nou aan te danken."


      Het advies hier is dus om op je woorden, daden en gedachten te letten, want voordat je het weet, komt

      het bij je terug. Sterker nog: dat gebeurt altijd !


                                                                    22-06-2024 - MEDIUMSCHAP


       Ooit zei Gerard Heutink (de meest humorvolle paragnost van Nederland) in een workshop in Ventron:


     "Ja mensen.......jullie willen zo graag je paranormale vermogens ontwikkelen, maar houd er rekening mee,

       dat je dan ook de zware problemen van mensen kunt zien en dan moet je heel sterk in je schoenen staan."


                                                                    E N  H I J  H A D  G E L I J K


       Ooit zei Marusha die samen met haar dochter Diana Doornbosch een reading gaf tegen mij:


     "Jij hebt snel begrip, jij weet direct, hoe mensen zijn en je weet onmiddellijk wat en hoe ze het bedoelen."


                                                                    E N  Z I J  H A D  G E L I J K


      Dat is absoluut geen probleem, als je iemand in een coachingsgesprek een stapje verder wil helpen, omdat

      je heel snel in de denkwereld van een ander zit. Het vergemakkelijkt de communicatie. Ook in vroeger werk

      was het vaak gewoon wel handig in gesprekken met mensen. Ze voelden zich sneller begrepen.


      Het wordt anders, als je in het dagelijks leven - bijvoorbeeld in gesprek met familieleden - de ander snel doorziet

      en het wordt nog moeilijker als je met elkaar van mening verschilt. Er wordt dan nog wel eens snel gedacht, dat

      ik gelijk wil hebben. Ik kan je verzekeren.......absoluut niet. Ik denk altijd in mogelijkheden en oplossingen en dan

      het liefst, waar we beiden achter staan. Daar gaat het mij om.


                                                                     I K  H E B  N I E T  A L T I J D  G E L I J K  


      Vaak wel.......(nee.....grapje !).                              23-06-2024 - DE PSYCHIATER, DE KAPPER, DE FYSIOTHERAPEUT  EN HET MEDIUM   


                   Vraag: "Gaat de psychiater wel eens naar de psychiater?" Natuurlijk....iedereen heeft wel eens een probleem


                   Vraag: "Gaat de kapper wel eens naar de kapper?" Natuurlijk....zijn haar moet ook geknipt worden.   


                   Vraag: "Gaat de fysiotherapeut ook wel eens naar de fysiotherapeut?" Natuurlijk....zeker bij pijn in de rug.


                                               Vraag: "Gaat het medium wel eens naar een medium?"


                    Ik heb een vriendin en zij is echt een heel goed medium. In het begin van onze ontwikkeling hebben wij

                    heel wat brieven aan elkaar geschreven en dat was onze redding.


                    Het grappige is, dat wij nog nooit bij elkaar een sessie hebben gedaan, maar als het om vragen gaat,

                    kunnen we altijd bij elkaar terecht. Zij nog wel eens in het kader van droomuitleg en ik kan echt alles

                    aan haar vragen.


                    Ik maak daar geen misbruik van, ook al weet ik, dat zij een telefoonlijntje naar boven heeft. Ik zeg wel

                    eens gekscherend: "Wil je even bellen?"


                    Van de week had ik een vraag, omdat ik iets heel zeker wist (gek hè.......om juist dan iets te vragen) maar ik

                    had een enorme behoefte aan bevestiging. Ook dat *DIRECTE-WETEN" zoals ik dat noem, heeft een zekere

                    gewenning en dan wil je wel eens een keer iets *ZEKER-DIRECTE-WETEN* weten, als je begrijpt wat ik bedoel.


                                                Dus: Natuurlijk gaat dit medium wel eens naar een medium !                                                                           24-06-2024 - GEDACHTEN


                                                                    ALLES BEGINT MET GEDACHTEN


      Gedachten kunnen in positieve zin iets voor je betekenen om iets te bereiken of te verbeteren (bij jezelf of anderen).

      Het mooiste is, als die positieve gedachten ten dienste staan van iedereen en dat betekent, dat je soms

      het contact open moet houden met je Hoger Zelf.


      Het Hoger Zelf staat op de top van de berg en heeft het overzicht. Iets wat wij nogal eens missen.


      Bij negatieve gedachten wordt niet alleen een negatief resultaat geboekt, maar is het ook nog eens niet ten dienste

      van iedereen en dat leidt vaak tot allerlei vervelende situaties.


      Chronische negatieve gedachten zijn in zekere zin het lastigst, omdat het er toe kan leiden, dat je

      er zelf in gaat geloven. Dan wordt het een heel moeilijke klus om dat weer in positieve zin terug te draaien of

      om te draaien. Het kan wel en wie dat lukt, verdient echt een gouden medaille.


      De meest ernstige afwijking van gedachten (maar dan hebben we het wel over een psychiatrische ziekte) is het

      Münchhausen-syndroom. Mensen met deze ziekte verwonden zichzelf of maken zichzelf opzettelijk ziek om

      aandacht te krijgen. Ook kunnen ze diverse klachten simuleren.


      Münchhausen by proxysyndroom gaat nog een stapje verder. Kenmerkend voor dit syndroom is, dat de plegers

      bij een kind fysieke of psychische signalen of symptomen voorwenden ter meerdere glorie (aandacht) van zichzelf.


      Het mag duidelijk zijn, dat professionele hulp bij dit syndroom noodzakelijk is.

               


                                                               24-06-2024 - SCHUMANN RESONANTIE


      De Schumann resonantie liet vandaag een weergave zien, die eindelijk mijn wens vervulde: een totaal (verticale) witte balk.

      Dat betekent (de witte kleur) een 5D DNA Light Codering Upgrade. Ik had er eerlijk gezegd hoge verwachtingen van,

      als het ooit zou gebeuren, maar de uitwerking vindt blijkbaar op onbewust niveau plaats.


      De Upgrade duurde ongeveer 2 uur en daarna was er een black out van ongeveer 8 uur. Voor mij was dat eindelijk

      het bewijs, dat een black out betekent, dat het instrumentarium de hoge frequenties niet aankan.


      Copyright betekent, dat ik er geen foto van kan laten zien, maar zoek de website Schumann-resonantie dan Vision of Light.

      Klik op de grijze balk......Schumann resonantie en dan de bovenste blauwe regel: ELF sonogram.

     

 

                                                                             25-06-2024 - ZOMERTIJD


      En met deze constatering sluit ik de blogperiode van 10 maanden af en gaan we beginnen aan de traditionele zomerpauze.


      Ik wens iedereen een heel fijne zomertijd en op 1 september ga ik dan weer van start met nieuwe blogverhaaltjes.


                                                                  TOT DAN - ENJOY SUMMERTIME !