06-09-2021 - HO*OPONOPONO

Ik moest even flink terugbladeren in mijn archief om er achter te komen, wanneer ik voor het laatst bezig was met HO*OPONOPONO (Een Hawaïaanse genezingsmethode).

Het hoort wel een beetje bij mij, dat ik een tijdlang heel intensief met iets bezig ben en dat het daarna afzwakt of zelfs even een tijdje achteloos in de "achterbak" ligt. De les of lessen lijken geleerd en na zo*n steppingstone, ga ik dan weer verder.

Door een bepaalde problematiek waarmee ik geconfronteerd werd, kwam toch Ho*oponopono weer bij me boven drijven en ik besloot een boekje met als titel ZEROLIMITS geschreven door Joe Vitale en dr. Hew Len aan te schaffen. 

Een gemakkelijk lezend boekje met af en toe de nodige humor en binnen 48 uur was ik er doorheen. Gelukkig had ik het al onderstrepend gelezen en gisteren heb ik in 5 A4tjes het boek nog eens samengevat. Inhoudelijk ga ik hier niet op het boek in, maar het is een echte aanrader.

Vanochtend stad en land afgezocht (op maandagochtend is er veel dicht) naar een blauwe fles. Blauwe fles ? Nou... dan toch een tipje van de sluier.

Op bladzijde 222 wordt geadviseerd veel water te drinken (probleemoplossend) maar vooral het blauwe zonnewater tot je te nemen. Als je een blauwe fles met water vult en het tenminste een uur in de zon plaatst, dan is het water opgeladen met zonne-energie. Het blauwe zonnewater verwijdert zich herhalende herinneringen uit het onderbewustzijn.

Om die laatste zin te begrijpen, moet je toch echt het boek zelf even lezen. Het enige wat ik kan doen, is een foto plaatsen bij dit blogverhaaltje.

Een passende kurk was niet voorhanden, maar een prachtig blauw Andara kristal (Electric Blue Atlantean) maakt het plaatje compleet.

 

11-12-2021 - EIGEN WILLETJE

Vanaf het moment dat de Andara kristallen in mijn leven kwamen, was het al snel duidelijk, dat ze een eigen wil hebben. Ze verplaatsen zich niet uit zichzelf, maar zij geven door, wat ze willen.

Over het algemeen liggen ze in een vaste formatie, maar zo nu en dan komt er spontaan een boodschap door en willen ze op een andere manier neergelegd worden, maar altijd bij elkaar. Wat dat betreft is het echt een team !

Met name in 2020 was er zo*n periode (september) dat ze zich wat dat betreft lieten *horen* en was het aan mij de taak als beheerder (zo voelt het) er ook naar te luisteren.

Vandaag kreeg ik de boodschap, dat ze op een KLUITJE wilden liggen. We hebben de verschillende rijen gehad, het glas-in-loodraam, de bolvorm, de pijlvorm, maar een kluitje ............

 

Het maakt me wel nieuwsgierig, want het kan heel goed zijn, dat er een vervolg komt in de vorm van een boodschap. We wachten af..............

13-12-2021 - ATLANTIS

Gisteren kreeg ik een uitgebreid en diepgaand bericht van Michael Love onder ogen. Het is de moeite waard om het te lezen en hier maak ik er een superkorte samenvatting van.

"This went wrong and great Atlantis went down in the sea. Both Lemuria and Atlantis existed at the same time before the great deluge. There was 80 % more land than ocean in those days. The Pacific Ocean was once the land of Lemuria and the Atlantic Ocean was the dry land of Atlantis."

"Both cultures built massive crystal mining operations and crystal production was the back bone and secret power behind both civilizations. The Atlantis crystal vortex technology was also used for time travel and teleportation and multidimensional travel."

Het is niet zo vreemd, dat ik later op de dag naar het *kluitje* Andara kristallen trok. Met beide handen omvouwde ik de kristallen en ik merkte, dat ik de kristallen wat dichter tegen elkaar kon drukken. Het *kluitje* werd daardoor meer een *balletje*.

En even viel de tijd weer weg en ik dacht: "Ja misschien heb ik destijds ook zo met mijn handen de Atlantiskristallen vastgehouden."

Vandaag las ik de boodschap voor de tweede keer en één zin viel mij op.

"Use this energy and this magnificent time to make  your personal return to Atlantis."

 

09-01-2022 - TWAALF

Ik heb het getal 12 altijd met een bijzonder gevoel bekeken.

Als kind heb ik me altijd afgevraagd, hoe het toch kon, dat het jaar precies in twaalf stukjes (maanden) was verdeeld en dat een etmaal precies 2 keer 12 uur was.

Dat ook het uur in 12 stukjes van 5 minuten was verdeeld en een minuut in 12 keer 5 seconden.

Dat deed mij vermoeden, dat het getal 12 iets met tijd te maken had.

Toen de kinderbijbel voorbij kwam, was ik gefascineerd, omdat het getal 12 daar verschillende keren genoemd werd.

Er waren 12 Joodse stammen en de Grote Meester had 12 leerlingen. Had hij er echt 12 of zat hier een verborgen betekenis in ?

Piano spelen was ook fascinerend, maar werd nog betekenisvoller, toen ik ontdekte, dat ook hier het getal 12 een rol speelde: 12 tonen en je bent weer op dezelfde plek, maar dan een octaaf hoger. Muziek leek een verbindende factor tussen tijd en ruimte.

Tijd en plaats kwamen dus al vroeg in mijn jeugd op deze manier tot een symbiose.

Bij de getallen van Tesla vind je het getal 12 (3, 6 en 9) ook weer terug.

Er zijn talrijke (echt een stuk meer dan 12) voorbeelden te vinden, waarbij dit bijzondere getal een rol speelt.

Via omwegen kwamen de Andara kristallen op mijn pad en niet te verwonderen, dat het getal 12  daarbij weer een rol speelde.

De laatste tijd ontwikkelde zich in mijn gedachten het idee om via het getal 12 en de Andara kristallen, water op te laden. Andara kristallen hebben een zeer hoog trillingsgetal en water is zeer ontvankelijk voor informatie.

De vorm was duidelijk (1 kristal onderin en de groepjes van 3 en 9 samenvoegen oftewel 1, 3 en 9). De fysieke vorm om ze zo te plaatsen was nog niet gevonden. Dit diende zich spontaan aan in de *one-dollar shop* in Korbach, waar ik voor 5 euro een vorm zag, die voor 100 % aan mijn eisen voldeed. Kijk maar naar de foto en je begrijpt, wat ik bedoel.

In mijn blogverhaaltjes van de afgelopen maanden kan je lezen, dat ik met behulp van het zonlicht en een blauwe fles, water oplaad. Dat werd in Nederland met de lage zonnestand steeds moeilijker.

Gelukkig heb ik nu de *winterversie* ontwikkeld en ik ben benieuwd, wat mij dat weer brengen gaat.

Dat een dertiende Andara kristal (op een speciale plaats) deze constructie vervolmaakt is niet zo gek, als je je bedenkt, dat ik als 13 mei geborene nu eenmaal een bijzondere band heb met het getal 13.  En zoals je gelezen hebt, ben ik niet de eerste - en zal ik zeker ook niet de laatste zijn - met deze bijzondere  voorkeur.

 

10-01-2022 - AQUARIUS

Na een lange reis lag ik dan eindelijk weer in mijn eigen bedje en de nieuwe Andara-opstelling kwam als het ware tot leven.

In de opstelling verscheen een binnenring, dat waren de 6 Andara*s, die in deze formatie geen rol hadden gekregen.

De buitenring van 12 Andara*s begon met de klok mee te draaien en de binnenring tegen de klok in. Het draaide allemaal met een ongelofelijke snelheid en ik begreep, dat niet de Andara*s zelf draaiden, maar dat er een energie doorheen schoot.

Er ontstond een soort vortex en het water schoot uit mijn glas omhoog.

Toen werd mij gezegd:

"Nee....daar hoef je niet bang voor te zijn. Het water schiet niet omhoog, maar de negatieve energieën uit het water schieten omhoog. Op die manier wordt het water ontgift."

Toen begreep ik, dat op die manier het water een hoger trillingsgetal kreeg.

Ik kreeg de behoefte om mijn bed uit te stappen en de 6 Andara*s daadwerkelijk in de formatie neer te leggen.

Er werd direct gezegd:

"Je hoeft de Andara*s niet fysiek toe te voegen.....want door jouw visualisatie werkt het ook !"

Eigenwijze Frans stapte toch z*n bed uit, maar het lukte niet, omdat de ruimtes in de taartvorm net iets te groot waren en ik bang was, dat de Andara*s er doorheen zouden vallen. Mijn groepje van 6 blijft dus lekker liggen op hun oude plek (zie foto).

12-01-2022 - DE ULTIEME CONCLUSIE

Eigenlijk viel gisteren direct ook het tweede kwartje.

Als watermens bestaande uit een grote hoeveelheid water (60%) is het niet meer dan logisch om ZELF het glaasje water te zijn.

Bij mijn eerstvolgende meditatie ga ik mij omringen (ik maak er een cirkel van) met de Andara kristallen.

Ik verheug mij er nu al op !

16-01-2022 - COMBINATIE

Ik heb me er altijd over verbaasd, dat de Andara kristallen mij zo duidelijk wisten te vertellen in welke positie ze willen liggen en in welke combinaties. Je kan dat onder de kopjes ANDARA KRISTALLEN 1 t/m 4 heel goed lezen.

Misschien hebben de Andara kristallen zich  er wel over verbaasd, dat ik altijd zo goed naar ze luisterde. Ik geloof in teamwork en ik geloof in wisselwerking.

Vandaag ging ik er even voor zitten met helemaal niet de bedoeling om te mediteren.

Lekker even de ogen dicht en het over me heen laten komen.

Al snel moest ik de Andara kristallen twee aan twee uit de 6 formatie (zie blogverhaaltje van  10 januari) oppakken. Het mag gek klinken, maar ik heb ze altijd beschouwd als mijn kleuterklasje. Misschien omdat ze kleiner zijn dan de andere kristallen, maar ook omdat ze in een wat andere periode en met een andere motivatie destijds zijn aangeschaft.

Ze voelden direct als volwassen aan en werden direct door de andere kristallen in de taartvorm als volwaardig geaccepteerd. Ik zag ook direct, dat hun plaats niet IN maar OM de taartvorm was bedoeld.

Getalsmatig kom ik nu uit op 12 + 6 + 1 = 19 = 10 =1 = een nieuw begin. En dat is voor mij niet zomaar een nummerieke betekenis van een getal. Ik heb echt het gevoel met de Andara kristallen een nieuw begin te maken.

Ik heb meerdere keren geschreven: "Het team is nu compleet", maar completer dan nu kan echt niet. Het is nu één grote familie.