16-10-2023 - IT*S UP TO ME

     17-10-2023 - WAY OF LOOKING

     18-10-2023 - WIE HEEFT DE LEIDING ?

     19-10-2023 - EVEN NIET

     20-10-2023 - AURA

     21-10-2023 - PASSIE EN INSPIRATIE                                                                         

     22-10-2023 - EVENWICHT                                                                                       

     25-10-2023 - EVENWICHT (2)

     27-10-2023 - ONTWIKKELING (en geduld)

     28-10-2023 - TUSSEN HEMEL EN AARDE

     28/29-10-2023 - LUNA

     29-10-2023 - ONTWIKKELING (2)

     30-10-2023 - ZONNESTORMEN

                                                                                      16-10-2023 - IT*S UP TO ME


      De Hawaïaanse genezingsmethode Ho*oponopono vraagt van ons om voor 100 % verantwoordelijkheid te nemen

      voor al onze ervaringen. Door middel van 4 korte zinnetjes maken we onze onbewuste programma*s en onze

      herinneringen schoon en laten ze los. Op deze manier komen we langzamerhand in *zero* en worden we

      geïnspireerd om datgene te doen, dat voor ons en anderen op dat moment belangrijk is.


      Het afgelopen jaar ging ik er steeds vaker en intensiever mee aan de slag.....vooral de afgelopen 3 maanden.

      Het werd tijd om eens even op een rijtje te krijgen, wat het met mij uiteindelijk heeft gedaan.


      Op de eerste plaats heeft het mijn *ruimte* - je kan het aura noemen of energieveld - heel zichtbaar gemaakt.

      Ik was vooral verrast, dat mijn *ruimte* als het ware een soort blok was, terwijl ik absoluut een meer ronde

      vorm had verwacht. Mijn *ruimte* was niet alleen voor het eerst zichtbaar, maar kenmerkte zich door een

      soort helderheid, pastelachtige kleuren en een soort leegte (opgeruimdheid).

                                                          


    


     


     

      Het was duidelijk, dat ik de afgelopen tijd veel onbewuste programma*s en herinneringen heb losgelaten en voor het

      eerst betekende *loslaten* iets meer dan het clichébegrip en de betekenis, die ik er tot dusver aan had gegeven.

     

      Op de tweede plaats kreeg het begrip *innerlijk kind* voor mij een tastbare rol. Het was niet, zoals ik vaak had

      gedacht een *deel* van mij.....nee het was net zoals mijn Hoger Zelf een *aspect* van mij. Ik kon ermee

      communiceren en het ging bij de beoefening van Ho*oponopono een belangrijke rol spelen.

      We doen het nu samen.


      In het dagelijks leven kon ik meer begrip opbrengen voor de uitspraken van anderen. Het was niet de persoon,

      die tot mij sprak, maar zoals dr. Hew Len zegt de *data*.....de herhaalde herinneringen en programma*s, die de

      blokkade*s vormen om tot leegte, rust en inspiratie te komen. Blokkade was het derde begrip, dat nu voor mij

      meer inhoud en functie kreeg.


      Daardoor ging ik ook steeds sneller en gemakkelijker kijken naar mijn eigen rol en hoewel ik de 100 %

      verantwoordelijkheid nog niet heb bereikt, ben ik een aardig eindje op weg. Mijn eigen aandeel in

      de ontmoeting met anderen wordt steeds helderder.


      Al met al een heel fijne ontwikkeling, omdat ik mij door dit alles meer ontspannen voel en het steeds meer

      ga ervaren als een essentieel onderdeel van mijn leven. Het gaat aardig richting passie, omdat ik

      steeds meer benieuwd raak of ik hierin een soort van *meesterschap* ga bereiken.


      Net zoals jij.......lieve lezer(es) zijn wij al helemaal voor 100 % *heel*, maar in deze aardse projectie

      hebben wij blijkbaar de opdracht dit te doorzien en onze blokkades op te ruimen om weer de weg

      terug te vinden.


                                                                                      
   

                      


                                                                      17-10-2023 - WAY OF LOOKING


      Ik was tijdens de meditatieavond toch weer lichtelijk verbaasd, hoe iedereen op zijn of haar eigen manier

      in de meditatie de wereld zag.


      Voor mij zag de wereld eruit op z*n allermooist met prachtige groene maar vooral blauwe kleuren.


      Er werd gezegd: "Je ziet de wereld, zoals jij kijkt."


      Ik moest daaraan denken, toen ik vandaag op You Tube het commentaar van Sherry Smith las over de

      grafiek van de Schumann resonantie. Misschien ook omdat de kleuren exact hetzelfde zijn.


                                                                                               

     


    
                           Haar samenvattend kopje was: ENGELENVLEUGELS.

                           En als je goed kijkt....................


      Heel verrassend dat ik door dit kleine blogverhaaltje plotseling de rest van het beeld in de meditatie begrijp.

      In de meditatie werd mijn mooie groenblauwe aardbol namelijk langzaam overtrokken door een wit veld.

      Net als bij een maansverduistering de schaduw van de aarde over de maan trekt, ging dit veld over de aarde

      maar dan zuiver wit.


      Als de Schumannregistratie volledig wit wordt, zijn de frequenties heel hoog. Je zou geen blauw en groen meer

      zien .....alleen maar wit.


      Ik heb dus in mijn meditatie gezien, dat de aarde naar een hoger trillingsniveau gaat en dat is in deze hectische

      tijden toch een geruststellende gedachte.                                                                   18-10-2023 - WIE HEEFT DE LEIDING ?


     "Wie heeft de leiding ?" is het laatste hoofdstukje van het boek "Zerolimits", dat ik weliswaar ooit had onderstreept,

       maar blijkbaar niet van mezelf had gemaakt. Dat laatste gebeurde gisteren wel en eindelijk viel na het laatste

       kwartje het allerlaatste kwartje. Waarschijnlijk door de tekeningen in dit hoofdstukje, die ik eigenlijk nu pas helemaal

       heb begrepen - ook al had dr. Hew Len het in zijn filmpjes op zijn creatieve manier vaak genoeg uitgelegd. Ik was er

       blijkbaar nu aan toe om dat allerlaatste stukje echt door te hebben.

 

       Ons waakbewustzijn gaat ervan uit, dat het alle problemen, waar we mee te maken krijgen, kan oplossen.

       Uit onderzoeken blijkt, dat beslissingen worden genomen, voordat het waakbewustzijn ze maakt.

       Het waakbewustzijn is zich daar overigens niet van bewust (nu misschien wel). Nu is de vraag.....als het

       bewustzijn/intellect niet de leiding heeft, wie dan wel ?


       Het onderbewustzijn ervaart en reageert op herinneringen. Die herinneringen dicteren, wat het onderbewustzijn

       en het waakbewustzijn ervaren. Een gedachte/uitgangspunt dat voor de lezer van "Een Cursus in Wonderen"

       niet nieuw is. Het lichaam en de wereld zijn zelf niet het probleem, maar de gevolgen van herinneringen en

       programma*s, die zich herhalen in het onderbewustzijn.


       Gelukkig geeft Ho*oponopono je de keus om door middel van het proces van schoonmaken en loslaten je hele

       leven niet te laten bepalen door deze herinneringen en programma*s. Door de vier zinnetjes die je richt tot je

       onderbewustzijn, kom je steeds meer in de nulstaat  (zero) waar geen beperkingen (programma*s) zijn. 

       Je krijgt je inspiratie van het goddelijk deel in jou. In plaats vanuit de herinneringen en programma*s

       handel je nu vanuit inspiratie.


       Vandaag bracht ik iemand weg en reed dezelfde route terug, althans........Op een beslissend moment in de route

       sloeg ik links af in plaats van rechtsaf. Even later dacht ik: "Hé......wat is hiervan de bedoeling ?" Mijn route leidde

       mij naar een ander dorp, waar de benzine aanzienlijk goedkoper was, wat voor mijn bijna lege benzinetank

       absoluut een cadeautje was. 


                                                         En even dacht ik: "Wie heeft hier de leiding?"

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jeugdherinnering (Schucko)

                                                                                                                                   19-10-2023 - EVEN NIET


      Ik citeer een zin uit *zerolimits*, dat vindt dr. Hew Len vast wel goed.

      "De meeste mensen, inclusief wetenschappers, benaderen de wereld als een fysiek wezen.*

      De wereld wordt hier bedoeld met al het leven en fysieke verschijnselen (denk aan ziektes) van mensen.


      En natuurlijk doe ik dat een groot gedeelte van de dag ook.......ik zal wel *moeten*.


      - Ik heb wat onkruid uit de tuin gehaald.

      - Ik heb in de auto gereden om iemand weg te brengen.

      - Ik heb kaartjes van een voorstelling besteld voor februari 2024.

      - Ik heb aan de computer een blogverhaaltje geschreven.

      - Ik heb naar iets op de televisie gekeken.


      Nou....behoorlijk fysiek zou ik zeggen, maar.....ik heb ondertussen wel vaak de zinnetjes van Ho*oponopono

      voor mezelf opgezegd.


      En het zou kunnen, dat het komt door het allerlaatste kwartje, dat gisteren viel (zie vorig blogverhaaltje).

      Maar vanmiddag kreeg ik een gevoel, waarbij dat fysieke niet zozeer wegviel dan wel, dat de spirituele/geestelijke

      kant zich sterk liet voelen. Je zou kunnen zeggen: "Ik was even nobody." oftewel.... geen lichaam.

     "Nobody"wordt meestal negatief beoordeeld, maar voor mij was het op dat moment even ALLES.


   


             


                                                                                        

 


           Het was een bijzonder gevoel, dat heel moeilijk te omschrijven is. Geluksgevoel ? Bliss ? Iets in die richting.

      En ik voelde een enorme dankbaarheid, dat ik dit alles mag doen en ervaren.


      I *AM SORRY - PLEASE FORGIVE ME - I THANK YOU - I LOVE YOU is misschien de beste samenvatting.
                                                                                 20-10-2023 - AURA


      Deze poes kwam onder het hek door even de tuin in. Ik ken haar, want ze komt uit een druk betegelde

      tuin een paar huizen verderop. Onze tuin is natuurlijk een klein paradijsje met veel planten, insecten en

      ook vogels. Nou....daar weet je als poes wel raad mee.


      Ze ging voor de schuur zitten. Haar hele houding was verstild en ze keek mij doordringend aan.

      De deur stond op een kiertje, dus ze heeft zeker gehoord wat ik haar allemaal gezegd heb.

      Ik riep mijn vrouw er even bij, anders had ik later wellicht gedacht, dat ik het me allemaal verbeeld had.


      Mijn telefoontje lag achter me op de tafel en ik maakte van dit tafereeltje gauw een foto en wat ik later zag.......
        
                                                                            

          

                                                                                                                            


      Veel bijzondere dingen op een foto zijn te wijten aan zonlichtreflectie en pareidolie komt snel om de hoek kijken.


      Het is ter beoordeling aan de kijker, maar rechtsboven, zie ik in een soort lichtboog toch duidelijk een boeddha.

      Alsof de hele houding van de poes nog eens in een soort aura bevestigd en weerspiegeld werd.      Onzin ? Ach....wat is er mooier om je fantasie even z*n gang te laten gaan.


      Bovendien....het hele leven is toch een projectie en dan vind ik dit een hele leuke !


      Kijk maar.......
                                                                 21-10-2023 - PASSIE EN INSPIRATIE


      We willen allemaal graag gelukkig zijn en zijn daar op de een of andere manier naar op zoek.

      Bashar (Amerikaans medium) geeft ons een prachtige aanwijzing.


      Hij vertelt ons:  "Het Hoger Bewustzijn kan ons inspireren, maar we moeten er wel naar  handelen.

      Als we iets DOEN, waar we ons gelukkig door voelen (DAT KAN VAN ALLES ZIJN) dan volgen we ons pad."

      Zo simpel is het !


    "Krijgen we inspiratie (in welke vorm dan ook: boek, droom, idee, etc.) en doen we er niets mee, dan zal

      ons Hoger Zelf zeggen: "Nou.....ik weet niet of ik je de volgende keer weer een aanwijzing geef."


      Bij Ho*oponopono heb je een instrument in handen, waarbij je geholpen wordt om aan het eind van het

      schoonmaak- en loslaatproces geïnspireerd te worden door het Hoger Zelf.


      SCHOONMAKEN---->LOSLATEN ----> INSPIRATIE ---->LUISTEREN ----> HANDELEN ----> GELUKKIG ZIJN


    


         

                                                                           


   

       

                                                                    

                   

                                                                                                                                 
                       

                       DAT                                    KAN                                    VAN                       ALLES                ZIJN                                                                                   

                                                                                                                                                                      

           

                                                                               

                                      

                                                                          22-10-2023 - EVENWICHT


      Afgelopen zaterdag had ik het gevoel, dat ik even gas moest terugnemen op het gebied van Ho*oponopono.

      Mijn gedachte was.....nu even zorgen voor evenwicht en je richten op andere zaken.                                           

                                                                                                                                                     Illustratie Rienk Kruiderink


      Dat lukte natuurlijk niet. Mijn tweede voornemen was op zich al heel apart. Ik wilde eens even stoppen met

      blogverhaaltjes schrijven. Maar ja.....die blogverhaaltjes zijn een weergave van mijn ervaringen en kan je

      ervaringen stoppen ? Nee natuurlijk niet en dat bleek al gauw.


      Normaal gesproken zit ik in mijn praktijkkamer op een lekkere luie stoel richting het raam. Bij een sessie draai

      ik vaak mijn stoel een kwartslag, omdat van die kant (geloof het of niet) de informatie vandaan komt. Vooral bij

      een Akasha Reading is dat mijn favoriete richting.


      Onder het mom van *nu-even-niet* draaide ik mijn stoel 180 graden de andere kant op en keek richting muur,

      waar 3 tekeningen hangen. De middelste hebben we ooit van een tante gekregen. Voor de goede orde: deze

      tekeningen hangen er al 20 jaar en we hebben altijd het idee gehad, dat deze tekeningen door onze creatieve

      tante waren gemaakt.


      De ingeving was er plotseling om een vergrootglas te pakken en nou eens te kijken naar die krabbels in een

      hoekje van deze tekeningen: Bakst 1911.
                                                                         

                                                            

     

            


 

      

      Léon Bakst tekende deze "Narcisse Béothiennes" dus in 1911. Hij was een Russisch schilder en decorontwerper

      van het *Ballets Russes* en heeft zelfs nog lesgegeven aan Marc Chagall.

      Deze lithografie (het is helaas niet de originele tekening) hangt in ieder geval op een mooie plek in mijn kamer.


      Je snapt het al......van evenwicht en rust kwam dus even niets, want ik werd door deze verrassende ontdekking

      *gedwongen* om er een blogverhaaltje van te maken.                                                                            25-10-2023 - EVENWICHT (2)


      Mooi zoals alles in het dagelijks leven altijd weer in evenwicht komt. Spirituele periodes wisselen af

      met periodes, die wel heel fysiek en of materialistisch tot uitdrukking komen. Eigenlijk maar goed ook.


      Het is vooral fijn, dat je er zelf (net zoals bij het weer) niet heel veel aan kan doen. Afgelopen weekend

      had ik echt een soort grens bereikt en wilde ik gewoon stoppen met ervaringen op spiritueel gebied.

      Nou mooi niet......... zoals je in vorig blogverhaaltje kan lezen.


      De dagen erna hoefde ik er niet om te vragen.....de Kosmos regelde het voor mij en het ene na het andere

      fysieke werkje kwam op me af. De nadruk kwam op de andere kant te liggen en ik hoefde er niets voor te doen.


      Ik keek wat bewuster naar mijn eettafel en zag daar plotseling, hoe mooi simpele dingen kunnen zijn.

      Het evenwicht liet zich in deze vorm zien en ik was een tevreden mens.


     

           Evenwicht kan ook op langere termijn tot uitdrukking komen als periodes in je leven. Heel lang had ik helemaal

      niets met kerstmis. Sterker nog......ruim een maand ervoor kreeg ik al vlagen van tegenzin gecombineerd met

      een soort donker gevoel. Het bleef gelukkig bij vlagen, maar ik kon me daardoor ook heel goed voorstellen, hoe

      zwaar mensen het hebben met depressiviteit. Je bent het niet even, maar tijden lang.

     

      In de loop van de jaren is er een kanteling gekomen, mede dankzij mijn echtgenote, die het een heerlijke periode vindt.

      Ik ging er vaak in mee en vaak stond de kerstboom er al, voordat Sinterklaas het land had verlaten.


      Een maand geleden overviel mij een ander soort vlaag. Soms uit het niets, soms door bepaalde muziek of een

      scene van een film. Het was dan een vlaag van: "Wat heb ik zin in kerstmis, de lichtjes, het weer, de knusheid en dan

      ook in die ongelofelijk voorspelbare kerstfilms."


      De ommezwaai deed me denken aan de rode kool, de zuurkool en de spruitjes, waar wij vroeger als kinderen echt

      helemaal niets van moesten hebben. Nu smul ik ervan. Ik ben me dat bewust en snap het eigenlijk nog steeds niet !


      En dan denk ik weer aan Bredero (1585-1618). Hij was schilder, dichter en toneelschrijver. Van zijn schilderijen is er

      geen één bewaard gebleven. Maar hij zei het zelf al: "Het kan verkeren."     

                                                              07-10-2023 - ONTWIKKELING (en geduld)


                                             Nog even geduld.........."het" moet zich nog even ontwikkelen.

     

                                                                                                                                     
                                                            

                                                                                                                                                                                                                   


                              ONT                                       WIK                                   KE                                LING


                                                                                                           

                     

                      

                                                                            28-10-2023 - TUSSEN HEMEL EN AARDE


      Van de week kwam het bij me op, dat ik maar weer eens een keer *ouderwets* moest mediteren. Later in de week

      kreeg ik de boodschap, dat ik dan contact zou maken met een Grote Meester. Ik had daar geen enkel idee bij.

      Vanavond kwam het er dan eindelijk van.


      Er zijn bij een meditatie voor mij verschillende *ingangen* om een meditatie op te starten en deze keer wist ik

      het eigenlijk niet zo goed.


      Ik startte dus maar met een oefening, waarbij ik me grond. Ik maak grondingen vanuit mijn wortelchakra en

      vanuit mijn linkervoet chakra en mijn rechtervoet chakra. Deze keer was de kleur van de verbindingen met

      de aarde PAARS. Ik vind dat altijd een bijzondere kleur, maar bij de grondingsoefening was die nog nooit

      eerder voorgekomen.


      De driehoek tussen de 3 verbindingspunten was ook een paars vlak en de zuil die zich opbouwde naar mijn

      Hoger Zelf was ook paars. Mijn Hoger Zelf maakte contact met de Akasha Kronieken.


      De meditatie zette ik in en na enige tijd werd er boven mijn kruinchakra een violette vlam geplaatst. Er werd gezegd:


                                                 "Via de paarse vlam heb je contact met een Grote Meester.

                       Je hoeft verder helemaal niets te doen. Er zal gewoon een uitwisseling van energie plaatsvinden."


      Ik kreeg ook nog eens door, dat ik mijn meditatiehouding mocht laten varen en mijn stoel lekker achteruit

      mocht zetten. Zo heb ik een tijdje genoten met tussendoor nog een hint om de Engelenkaartjes weer eens

      ter hand te nemen.


      Toen de meditatie was afgelopen dacht ik door de violette vlam direct aan de meester Saint Germain. In mijn

      Engelenkaartjes kwam ik hem echter niet tegen en ik hoopte op een afbeelding met een violette vlam om op

      die manier mijn beloofde Grote Meester te *ontmaskeren*. Maar....dat gebeurde niet en enigszins teleurgesteld

      legde ik het pakje kaarten weer op de vaste plaats terug.


      Ik kreeg echter de volgende boodschap:


                                     "Neem de Engelenkaarten nog eens goed door, maar volg deze keer je gevoel.

                             "Welke kaart beantwoordt het meest aan datgene, wat je in je meditatie hebt beleefd?"

      

       Ik heb alleen maar naar de afbeeldingen gekeken (op de achterkan staat de naam van de Meester of

       van de engel) en deze kaart sprong er voor mij duidelijk uit.


       En toen werd ook direct duidelijk, dat de boodschap, die ik van de week kreeg niet was.......

                              "Je krijgt contact met EEN Grote Meester, maar met DE Grote Meester."              


       

     


      Het paars en het violet in deze meditatie liggen wat kleur betreft heel dicht bijelkaar. Het lijkt erop, alsof ik

      tussen het paars van de gronding en het violet van het gebied boven mijn kruinchakra een verbinding ben.

      Ik voelde me in deze meditatie ook een beetje *tussen-hemel-en-aarde*.


      De Violette Vlam zuivert de geest en brengt het lichaam in balans.

      De Violette Vlam geeft evenwicht en innerlijke rust.


                                                                        

                                                                             28/29-10-2023 - LUNA      Voor de sensitieve mensen onder ons - en speciaal voor de stieren (ik ben er eentje) - komende nacht

      van 28 op 29 oktober is er niet alleen een volle maan maar ook een maansverduistering, die begint om

      20.01 uur - hoogtepunt 22.15 uur - einde 0.29 uur.

                                                                                            

     

      Er valt veel over de maansverduistering te zeggen, maar het schijnt ook een nacht te worden, waarin

      transformatieve energieën een grote rol kunnen spelen. De kracht van manifestatie is sterk aanwezig

      en derhalve is het goed om op een positief denkende manier deze nacht in te gaan.


      Een paar uurtjes later gaan we dan ook nog eens schuiven met de klok, waardoor de nacht zomaar

      een uurtje langer slaapgenot met zich meebrengt.                                                                   29-10-2023 - ONTWIKKELING (2)


                  Je kan een idee hebben en je een doel stellen en vervolgens nadenken over je inzet en aanpak.

     

                                      Het zal er niet van de ene op de andere seconde (of dag) zijn......


                                                                             Wat heb je nodig ?


                                   PLAN - AANPAK - INZET - TIJD - GEDULD - GELOOF - VERTROUWEN


      Toch is het raar hè.........op de een of andere manier heb ik dan altijd het gevoel, dat het al "ergens" is

      en dat het zich alleen maar hoeft te manifesteren, als de tijd rijp is.


      Hoe kijkt Ho*oponopono hier tegenaan ?


      Maak de programma*s schoon (erase, erase, erase), laat ze los en leg ze voor aan je Hoger Zelf.

      Zo kom je in het gebied van zero...... het gebied waar niet intentie, maar inspiratie jou gaat leiden.

      Niet jij beslist, maar het Goddelijke (divine) zorgt voor een situatie, die voor iedereen goed is.                                                                  30-10-2023 - ZONNESTORMEN


      Misschien dat jij je - net zoals ik - het afgelopen weekend niet optimaal voelde en dan druk ik ik het zachtjes uit.


      Het checkpoint (DAGELIJKSE ZONNEVLAMMEN) was ook even weggehaald van internet. Je krijgt dan eeen

      ongemakkelijk gevoel van *censuur*, maar gelukkig was het gewoon een kwestie van overmacht. Zulke hoge

      en lange uitslagen heb ik nog niet vaak op de grafiek gezien. Het maakte wel direct veel duidelijk.

   

     

      

    

      Op zaterdag 4 keer een K6 en 3 keer een K7 (de blauwe balken) - zondag ook niet mis en het gaat nog even door.

      Op You Tube kan je interessante informatie lezen van Sherry Smith en Michael Love, die vertellen wat deze

      uitbarstingen van de zon voor ons betekenen.