Ik schrijf deze blogverhaaltjes als een soort dagboek, maar ook voor jou om te laten zien, dat alles en ook de kleine dingen ertoe doen.

Ik schrijf ze om te inspireren, te stimuleren en je aan het denken te zetten.

01-10-2022 - DE ENGEL

03-10-2022 - BIJZONDERE DROOM

04-10-2022 - MATERIE

05-10-2022 - DE BRON

 

01-10-2022 - DE ENGEL

In 2008 tekende Diana Doorenbosch Knook deze prachtige tekening voor mij. Deze Engel hangt in mijn praktijkkamer en de kleur is er verantwoordelijk voor, dat in deze ruimte rood de overheersende kleur is.

Het mooie is, dat haar moeder Marousha er tegelijkertijd een reading bijgaf en dat was een bijzondere gebeurtenis.

Ik ga hier zeker niet alle mooie dingen vertellen, die zij op dat moment over mij wist, maar één ding haal ik er uit: de zilveren stip.

Op een heel mooie manier maakte zij mij toen al duidelijk - zonder de term projectie te gebruiken - hoe dat proces werkt.

"De zilveren stip = spiegelen. Deze mooie energie mag je doorgeven. Het heeft ook een spiegelfunctie en het nadeel daarvan is, dat ze jou dingen toedichten, die ze zelf zijn. Ze zien hun eigen fout."

Het was heel mooi, dat ze deze reading eindigde met de woorden: "Vraag *s ochtends de Engel: Help mij sterk te zijn."

03-10-2022 - BIJZONDERE DROOM

Het kan natuurlijk komen, omdat ik - net als  veel andere mensen - me bezorgd maak over energie. En dan niet alleen om de toekomstige rekening, maar vooral om de energievoorziening. We zijn zo afhankelijk nog van fossiele brandstoffen en het is helemaal de vraag of zon, wind en atoomenergie ons uit de brand gaan helpen.

Er is bij mij altijd zo*n onderhuids gevoel, dat energie op een totaal andere manier opgewekt en gebruikt kan worden en dan denk ik met name aan Tesla.

Mijn droom de afgelopen nacht laat ook wel zien, dat je droomt over de materie, waar je mee bezig bent. De droom was op zich vrij simpel, maar het leek of er in de *droomtijd* geen eind aan kwam.

ER WAS EEN OPSTELLING VAN 2 COMPUTERS - DAN IN HET MIDDEN EEN SOORT APPARAAT WAAR HET VOORAL OM WATER GING - EN DAN WEER 2 COMPUTERS. ALLES STOND IN ÉÉN LIJN.

Vanochtend kreeg ik heel sterk het gevoel, dat het met waterstof te maken had. Vervolgens zag ik op de computer, dat er vannacht weer een behoorlijk felle uitschieter was (K5) in de registratie van de zonnevlammen.

Dit soort sterke energieën heeft altijd een zekere invloed op mij. Overdag meer in fysieke vorm en *s nachts meer in energetische vorm. Ik realiseerde me ook heel sterk, dat uitvinders en onderzoekers in een droom (en dat is al vaker gebeurd) in beelden de oplossing van hun probleem zien, waar ze aan werken.

 

04-10-2022 - MATERIE

Eerder was destijds een collega van mij lichtelijk verbaasd over de combinatie van materie en meer energetische zaken, die hij bij mij waarnam. Alsof iemand zoals ik niet in een leuke auto kon rijden.

Ik vind het juist fijn, dat ik als afwisseling soms door de materie uitgedaagd word om een oplossing te vinden.

Had ik een jaar geleden mijn verwaarloosde meterkast al een keer een opknapbeurt gegeven. Een half jaar geleden kon ik opnieuw beginnen na een forse uitbreiding van de meterkast in verband met de overgang naar elektrisch koken. De klus bleef een half jaar liggen en pas in het afgelopen weekend had ik de moed om het aan te pakken.

Het was een lastige klus met allemaal leidingen en buizen om daar een nieuw plafond in te maken.

Op de eerste dag was ik al verder gekomen dan ik zelf had gedacht, maar een tweede probleem diende zich aan. Met de gedachte van even loslaten en afstand nemen, besloot ik er een nachtje over te slapen.

Toen ik de volgende ochtend de deur van de meterkast opendeed, was het alsof iets in mijn waarneming verschoof en zag ik een andere mogelijkheid, die veel praktischer was.

Hetzelfde gebeurt mij bij het oplossen van een kruiswoordpuzzel. Soms kom je vast te zitten en als je het dan een half uurtje later weer oppakt, schieten de woorden je weer te binnen.

Het is een tip voor iedereen, die met een probleem wostelt: "Neem even afstand en vaak valt de oplossing als een engeltje uit de lucht."

 

 

 

05-10-2022 - DE BRON

Vandaag deed ik mijn dagelijkse oefening en bedacht me, dat het toch goed zou zijn om het nog een keer als blog op mijn website te zetten. Het idee verwaterde en de rest van de dag, dacht ik er eigenlijk niet meer aan.

Totdat ik vanavond mijn foto*s zat terug te kijken en helemaal aan het eind kwam de bron van de rivier de Ruhr (Sauerland) voorbij. Ik zag de sneeuw als het licht en het water als de energie en voor mij was het een teken om de oefening nog een keer te herhalen.

DE OEFENING

En juist in de herhaling zit de kracht van deze oefening en het zal je misschien verbazen, dat ik het *s ochtends ook wel eens vergeet. In dat geval wordt het geen oefening voor de dag maar een oefening voor de nacht.

Ga met je aandacht naar je wortelchakra en maak een verbinding met het centrum van de aarde. Ga met je aandacht naar het chakra van je linkervoet en maak een verbinding met het centrum van de aarde. Ga met je aandacht naar het chakra van je rechtervoet en maak een verbinding met het centrum van de aarde.

Nu ben je verbonden met moeder aarde.

Ga met je aandacht naar het gebied boven je hoofd en zie daar die witte bol vol van licht en energie uit de Goddelijke bron. Laat via je kruinchakra dit licht en deze energie je lichaam in stromen en bij iedere vezel en cel van je lichaam trekken het licht en de energie de negativiteit aan, die er nog is en schuift het voor zich uit als een sneeuwschuiver.

Het licht en de energie komen uiteindelijk bij je bovenbenen, je knieën en je onderbenen. Via je voeten schuift de negatieve energie de aarde in en je vraagt: "Lieve moeder Aarde, wil je deze negatieve energie alsjeblieft transformeren ?"

Op deze manier wordt je hele lichaam gezuiverd en geheeld.

Ga weer met je aandacht naar het gebied boven je hoofd en zie daar die immens grote witte wolk. Het is een wolk van licht en energie uit de Goddelijke bron. Laat via je kruinchakra dit licht en energie je lichaam instromen en je hele lichaam wordt ermee opgevuld.

Het licht en de energie vullen ook je hele aura op. Tot in de verste uithoeken wordt je aura opgevuld met het licht en de energie uit de Goddelijke bron.

Dan voel je, dat het klaar is en je lichaam en aura geheel zijn opgevuld. Zie je dat ter hoogte van je middel dit licht en energie alle kanten opschijnen en iedereen bereikt en raakt met wie je die dag in aanraking komt.

En dit is je intentie van deze dag:

TE ZIJN in het licht en de energie van de Goddelijke bron. Gewoon TE ZIJN.