Ik schrijf deze blogverhaaltjes als een soort dagboek, maar ook voor jou om te laten zien, dat alles en ook de kleine dingen ertoe doen.

Ik schrijf ze om te inspireren, te stimuleren en je aan het denken te zetten.

01-09-2022 - EEN NIEUWE START

02-09-2022 - VORIGE LEVENS

03-09-2022 - TONG TONG FAIR

04-09-2022 - AKASHA KRONIEKEN

05-09-2022 - IN HET ROOD

06-09-2022 - IN DE BONEN

08-09-2022 - LEZEN

10-09-2022 - SOWELU

11-09-2022 - DE GROTE MEESTER

12-09-2022 - MANTRA VAN DE MAAND

13-09-2022 - MIJN TROTS

14-09-2022 - VALLEN EN OPSTAAN

15-09-2022 - JE GRENZEN BEWAKEN

16-09-2202 - EEN CURSUS IN WONDEREN

17-09-2022 - GOUWE OUWE

18-09-2022 - MERKWAARDIGE DAGEN

19-09-2022 - GRAPJE VAN DE KOSMOS

20-09-2022 - ZONNEVLEK

21-09-2022 - RINGEN

25-09-2022 - BOODSCHAP VAN KINWEB

01-09-2022 EEN NIEUWE START

Officieel ga ik op deze dag weer aan de slag in mijn praktijk.

De zomerperiode is definitief afgesloten en in de zomerblogs heb ik daarvan wat vastgelegd.

De eerste afspraak staat alweer gepland ook al is het een dagje eerder.

In principe begin ik altijd met het blanco blaadje, hoewel ook deze keer er een beginvraag klaarligt.

Mijn intuïtie ging direct aan het werk en voor de tweede keer ooit, *moest* ik de Andara*s vragen om voor deze sessie een steentje op te laden.

De Andara*s zijn daar heel goed in, dus mijn eerste cliënt van dit seizoen boft maar weer.

02-09-2022 - VORIGE LEVENS

De vraag was nogal direct maar wel helder: "Ik wil graag weten welke levens ik heb gehad en wat de invloed daarvan is op mijn huidige leven."

In eerste instantie was ik enthousiast en reageerde positief op dit verzoek, maar in de loop van de afgelopen week kwam een twijfel bij mij boven, die ik eigenlijk niet zo ken.

Natuurlijk komt er in een Akasha Reading wel vaker een vorig leven naar boven, maar het lijkt altijd gerelateerd te zijn aan een of ander probleem.

Het is dan een soort natuurlijke gebeurtenis.

Maar dit verzoek....... het leidde ertoe, dat ik verschillende keren mijn twijfel heb geuit aan de spirituele wereld, maar iedere keer kwam hetzelfde antwoord:

"Doe wat je altijd doet.......stel je open, verbind je en begin met je blanco blaadje. Dat is het enige wat je kan doen, de rest doen wij !"

Langzamerhand verdween mijn gevoel van *shoppen* en daarmee bedoel ik...mijn gevoel alsof je een winkel binnenloopt en even wat vorige levens bestelt.

In deze sessie (ik vertel dat hier met toestemming van de cliënt) kwamen er vrij vlot een aantal levens naar voren. De dame aan het hof van Lodewijk de Veertiende, de toneelspeler vrij snel na de tijd van Shakespeare, de Robin Hoodachtige boogschutter, het scheepsmaatje, de jongen die vluchtte in de toren en de schermutselingen van de Spanjaarden observeerde tijdens de tachtigjarige oorlog en het moment van de mislukte actie van de paratroopers bij Arnhem, die door de Duitsers werden beschoten.

Ieder leven in deze sessie was bedoeld om iets te illustreren, maar als je me  van tevoren had verteld, dat dit allemaal naar voren zou komen, was ik vol ongeloof geweest.

Uiteindelijk resulteerde deze serie van vorige levens in een uitleg om te laten zien, dat je al deze ervaringen kan bekijken als één grote ervaring van en voor de ziel om te leren.

Mijn grootste eyeopener was het feit, dat alle levens onderling met elkaar verbonden zijn en wederzijds invloed hebben op elkaar. Het is niet belangrijk welke levens invloed hebben op JOUW leven, maar wel het inzicht, dat het één groot Zieleverhaal is.

Zoals ik tijdens de sessie zei: "Als je naar een ander LEVEN kijkt (ik noemde het ook een andere ERVARING) dan geef je eigenlijk jezelf een hand."

Als je dan bedenkt, dat de ziel wellicht niet een persoonlijke ziel is, maar een collectieve ziel (die eenheid waar we het altijd over hebben) dan geef je ook de ander een hand en dat is natuurlijke een fantastische gedachte.

Wandelend en nasudderend over deze sessie kwam ik tot het besef, dat MIJN leven op dit moment, dus van grote invloed kan zijn op mijn andere levens, zowel in het verleden als in de toekomst.

De rest van de dag vervulde mij een diep gevoel van dankbaarheid en toen ik dit blogverhaaltje schreef, was ik er eigenlijk over verbaasd, hoeveel ik nog van de doorgekregen informatie wist. De spirituele wereld wilde blijkbaar, dat nog meer mensen kennis konden nemen van deze informatie. 

03-09-2022 - TONG TONG FAIR

We hebben er even een paar jaar op moeten wachten, maar eindelijk kon het weer. Het is een jaarlijkse traditie geworden om de Indonesische markt op het Malieveld in Den Haag te bezoeken.

Vooral die eerste stappen naar binnen en je voelt je weer een beetje een kind, dat eindelijk weer de speelgoedwinkel in mag.

Het doel van deze markt is ooit begonnen om de schoonheid van de Indonesische cultuur te laten zien en natuurlijk heeft ook hier de commercie z*n weg gevonden. Het gaat hier allemaal wel op een gemoedelijke manier en het lijkt net alsof alle bezoekers om je heen een beetje familie zijn. Niemand heeft haast en de sfeer is er bijna tastbaar.

Ooit zag ik iemand op een beurs geld over z*n schouder gooien en hier zag ik iemand met een tientje even al z*n producten "zegenen". Zelfs dat ervaarde ik als een mooi spiritueel gebaar.

04-09-2022 - AKASHA KRONIEKEN

Op dezelfde Tong Tong Fair was er een standje met heel veel prachtige boeken.

Een glimlach kon ik niet onderdrukken, want het deed me heel sterk denken aan het beeld, dat ik ooit mocht zien van de Akasha Kronieken.

En dan met name in een meditatie waarin ik prachtig oude boeken naast elkaar in een rijtje zag staan.

Weer thuis bedacht ik mij, dat ik verschillende keren beelden van de Akasha Kronieken heb mogen zien en altijd in die concrete vorm. Maar........in een Akasha Reading komt dat beeld nooit aan de orde.

Het is altijd een rechtstreekse verbinding met de kennis en informatie die daar aanwezig is. Vroeger noemde ik het al *het-directe-weten* en eigenlijk vind ik het wel jammer, dat er in visueel opzicht geen boek aan te pas komt.

Maar ja.......zo werkt het nu eenmaal.

05-09-2022 - IN HET ROOD

Het was me het weekendje wel en het deed me denken aan14 maart, toen er een reeks heftige zonnestormen was: K4,K6,K5,K6,K6 en K6.

Ik schreef toen, dat ik nooit had gedacht, dat ik door zo*n reeks zonnestormen me zo beroerd kon voelen.

Het waren toen bij mij pittig ascentieverschijnselen: behoorlijk misselijk, onrust, hoofdpijn, wisselend koud en warm, voelde in z*n totaliteit als griep.

Ook al weet je, dat door dit proces je DNA wordt opgewaardeerd en je daardoor op een hoger niveau kan functioneren, het was toen zeker een pittig transformatieproces.

Dit weekend begon de zondag al direct fors met een K5 en daarna volgden nog behoorlijke uitslagen waaronder een aantal keer een K6. 

Wat ik voelde ? Ik heb voor mijn doen al in heel lange tijd nog nooit zo goed geslapen.

Het lijkt erop, dat mijn oefening, die ik in de zomerblogs onder het kopje VERLICHTING beschrijf, z*n vruchten begint af te werpen. 

En dan .......aan het eind van de dag......komt de boodchap van Sherri Smith, die volledig aansluit op mijn verhaal. Ik citeer haar laatste zin:

"Trusting in your knowing, your truths, while sharing out your light, will balance you within today*s energies."

Mooi hè ?

06-09-2022 - IN DE BONEN 

Soms werpt je werk z*n vruchten af (zie vorig verhaaltje) maar soms doe je iets helemaal voor niks.

Morgen zou op de eerste verdieping aan de tuinkant dubbele ramen geplaatst worden en dus twee kamers uitgeruimd en afgeplakt. Ik kreeg net een telefoontje, dat door een bedrijfsongeval dit niet door kan gaan en daar zit ik dan met een volgepropte praktijkkamer.

Ook al is de oorzaak -zeker voor de betroffene niet leuk - voor mijn doen was ik behoorlijk kribbig aan de telefoon.

Mijn meegaande aard heb ik langzamerhand ook overwonnen door de baas een appje te sturen, dat het vervelend is van het ongeluk, maar dat het toch wel vreemd is, dat door de uitval van 1 man (in de hand gesneden) direct het werk stilligt. Tot nu toe is de reactie: we checken het even.

Maar goed...het is natuurlijk weer een gevalletje van overmacht, dat snap ik dan ook wel weer.

Na deze les om vooral in je eigen energie te blijven, kijk ik dan maar weer in mijn tuin, waar de trompetklimmer voor het eerst in zijn bestaan forse bonen heeft geproduceerd, waarmee ik straks waarschijnlijk half Nieuwkoop kan inzaaien.

En om toch nog even de titel van dit verhaaltje te verklaren: "In de bonen zijn....de zoete geur van de bloesems van bonen stonden al in de oudheid bekend om hun bedwelmende invloed op de geest."

08-09-2022 - LEZEN

Ik ben van nature al een slechte slaper en de afgelopen warme zomer heeft het me zeker niet makkelijker gemaakt.

Afgelopen nacht was het eindelijk weer eens wat koeler en ben ik weer eens uitgebreid in dromenland geweest. Dat viel goed tegen, want er kwam echt een rot verhaal voorbij.

Toen ik vanochtend wakker werd en me verbaasd afvroeg, waarom dat nou nodig was geweest, zag ik de kranten waarmee ik mijn radiator had afgeplakt. Het was een collage van allemaal rot berichten en ik begreep, wat ik mezelf had aangedaan.

Mijn gevoeligheid voor foto*s en tekeningen - ik kan ze makkelijk *lezen* - had hier een ernstige inbreuk gedaan op mijn droomleven.

Nou kan ik het er wel allemaal vanaf halen (volgende week vrijdag worden de ramen pas geplaatst) maar mijn luie kant wint het deze keer.

Ik laat het lekker zitten en ik kijk wat er de komende week gebeurt.

10-09-2022 - SOWELU

Op 24 mei schreef ik in mijn blogverhaaltje over het teken in de lucht en kwam uiteindelijk uit bij het runenteken Sowelu.

Sowelu: "De positieve invloed van Sowelu zal je helen en dichter bij eigenheid en volledigheid brengen."

Gisteravond kwam het onvermijdelijke bericht, dat koningin Elizabeth II de driedimensionale wereld heeft omgeruild voor de eeuwige Engelse jachtvelden.

Een lange regeerperiode is voorbij en het was mooi om te zien, hoe de Franse televisie (TV Monde) de kijkers toonde, hoe zij in de loop van de tijd met veel respect door 8 verschillende Franse presidenten tegemoet werd getreden.

In het rijk waar de zon nooit onderging, leek het alsof Soweli mij nog even een teken gaf en op de foto van de zon verscheen. Ere wie ere toekomt........

11-09-2022 - DE GROTE MEESTER

Onlangs herinnerde mij iemand aan het verhaal, dat de Grote Meester in grote woede zou zijn ontstoken en de tafels van de geldwisselaars omver zou hebben gegooid en de desbetreffende personen de tempel uit zou hebben gejaagd.

Ik heb dat altijd al een lastig verhaal gevonden.

Vanochtend tijdens mijn meditatieve wandeling begreep ik plotseling, dat de Grote Meester op zo*n trillingsgetal zat (iets waar wij nog lang niet aan toe zijn), dat hij van deze situatie gewoon geen weet zou hebben gehad.

Het drong tot mij door, dat ook dit verhaal symbolisch opgevat moet worden en dan begrijpelijk wordt. De Grote Meester had in zijn laatste manifestatie nog het een en ander op te ruimen. Ook al klinkt dat wat oneerbiedig, maar ook hij moest het allerlaatste stukje in zijn innerlijke tempel zuiveren en aldus geschiede.........

12-09-2022 - MANTRA VAN DE MAAND

 IK VERBIND MIJ

MET HET LICHT

VAN DE GODDELIJKE BRON

13-09-2022 - MIJN TROTS

Tijdens de zomervakantie willen er nog wel eens planten bloeien en dan kom je terug en dan zie je, dat ze over hun hoogtepunt zijn.

Mijn Chinese Bieslook is mij trouw en bloeit pas uitbundig, als ik weer thuis ben.

Het is vooral MIJN bieslook, omdat ik vier jaar geleden uit de heemtuin op de hoek zaadjes heb meegenomen en die in kleine potjes heb gezaaid.

Nu bloeien ze dus voor het derde achtereenvolgende jaar en met hun zuiverwitte bloei geven ze mij altijd een soort boost.

Sterker nog....er zijn alweer kindjes, dus eigenlijk ben ik al bieslook-opa !

14-09-2022 - VALLEN EN OPSTAAN

Ook in psychisch opzicht kan je soms behoorlijk te grazen worden genomen en word je onverwachts en uit onverwachte hoek plotseling uit je kracht geslingerd.

Ik ga graag in discussie met mensen, maar het mooiste vind ik toch om naar mensen te luisteren. Hun ontwikkeling en hun groei ervaar ik als boeiend en leerzaam.

Maar soms is er iemand, die vlak voor je neus uit de bocht vliegt en zichzelf verheft en zichzelf beter voelt dan anderen.

Ik schrik daarvan, want voor mij staan gelijkwaardigheid en inlevingsvermogen heel hoog op mijn lijstje.

Misschien kan ik beter zeggen: ik ben er dan verdrietig over, want ik zie dan de lange leerweg, die iemand nog te gaan heeft.

Het is weer eens tot mij doorgedrongen, dat communicatie en daarmee acceptatie en begrip van twee kanten moet  komen, anders houdt het gewoon op.

Tja....het overkomt mij dus ook en dan krabbel je sterker dan voorheen overeind en heb je er weer een voelspriet bij.

15-09-2022 - JE GRENZEN BEWAKEN

Het is duidelijk, dat alles om je heen door jou zelf geprojecteerd wordt. Dit is een belangrijk uitgangspunt van EEN CURSUS IN WONDEREN. De Cursus gaat daar behoorlijk ver in door te stellen:  "Er is geen wereld."

Onlangs was er iemand in mijn vriendenkring, die plotseling uit het niets een aantal voor mij belangrijke waarden niet eens ter discussie stelde, maar ze gewoon keihard afbrak.

Toen dat gebeurde, kreeg ik direct door: "Dat zijn haar projecties."

En toch werd ik door de opmerkingen diep geraakt, omdat een aantal zaken mij zeer aan het hart gaan.

Rijdend in de auto (voor mij vaak een meditatieve bezigheid) begreep ik, dat je op tijd je grenzen aan moet geven. Als iemand er onverwachts overheen gaat, hoop je op een zinnig gesprek. Als dat niet gebeurt, moet je je afvragen, hoe je verder gaat.

Op tijd je grenzen aangeven - het liefst 1000 meter van tevoren - en als dat niet kan, dan maar achteraf. Maar wel altijd doen !

Het is dus zaak om altijd goed op je woorden te passen. Wat je zegt over een ander is altijd een oordeel (ten goede of ten kwade) en gaat alleen maar over jezelf. Wat gooi je er verbaal uit: "Wat doe je jezelf aan?"

Het was zo gek nog niet, toen we vroeger als kinderen tegen elkaar zeiden:

"Wat je zegt, ben je zelf."

16-09-2022 - EEN CURSUS IN WONDEREN

Iedere trouwe lezer(es) van mijn blogverhaaltjes weet, dat dit boek mijn lijfboek is.

Het geeft mij richting en inspiratie in het dagelijks leven.

Er zijn een aantal belangrijke uitgangspunten, maar uiteindelijk gaat het om vergeving. Niet de vergeving zoals wij dat in deze wereld kennen.

Het gaat om een totaal andere manier van denken, waarbij je je realiseert, dat je vergeeft wat nooit gebeurd is, omdat alles een illusie, een projectie,  een droom is.

De Cursus zegt dan bondig: "Niets kan jouw kwetsen dan je eigen gedachten."

Ik ben er voor de ander en de ander is er voor mij. Hoe mooi zou het zijn, als we onze projecties al dromend en projecterend gewoon naast ons neer zouden kunnen leggen.

Hoe mooi zou het zijn, als we onze gedachten en gevoelens eerst eens zelf zouden kunnen observeren voor we ze gaan projecteren, want daar zijn we allemaal zelf verantwoordelijk voor.

17-09-2022 - GOUWE OUWE

In het begin van deze maand had ik een sessie over vorige levens en natuurlijk moest ik toen ook sterk denken aan mijn eigen ervaringen op dit gebied.

Bladerend in mijn oude meditatieboekjes (ik doe dat regelmatig) kwam ik een meditatie uit 1997 tegen, die ik eigenlijk helemaal vergeten was.

MEDITATIE 

Ik werd meegenomen voorbij de piramides. Ik was koning in het land tussen de Eufraat en de Tigris. Mijn vrouw was jong gestorven en als koning kon ik gemakkelijk een nieuwe vrouw krijgen, maar ik deed dat niet. Er was dus geen nieuwe troonopvolger en het was weer hetzelfde verdriet !

Ik vroeg: "Waarom word ik meegenomen naar dit leven ?"

Het antwoord was: "Om je te laten zien, dat de ziel toen ook al met veel kracht en wijsheid dit aankon."

"Voel de liefde, de macht en de kracht. Misbruik het niet !"

Tussendoor ontstond vreemd genoeg een flard van middeleeuws strijdgewoel. Daarna kwam er een sterk gevoel, dat ik als compensatie heel veel *gewone* levens heb meegemaakt.

Tijdens deze meditatie was ik heel ontspannen en genoot ik van de kracht en de energie.

18-09-2022 - MERKWAARDIGE DAGEN

Gistermiddag had ik een bijzonder sterk gevoel van verwachting.

Wie, wat of hoe: echt geen idee, maar wel het gevoel, dat het met licht en verlichting te maken had.

Voor mij heel sterk aanwezig, maar niet genoeg om daar nou een blogverhaaltje over te schrijven. Totdat.....

Ik aan het eind van de middag een boodschap op Facebook van Sherri Smith las met de volgende tekst:

"HAVE YOU BEEN FEELING THESE ENERGIES TODAY,

ESPECIALLY IN THE LAST HOURS OR SO ?

THEN YOU NEED TO SEE THEM: BIG INTENSE EXPANSIVE ENERGIES.

THESE BRING WITH THEM MAJOR ENERGETIC UPGRADES !"

Een uurtje later kwam ik nog een keer bij haar boodschap terug en zag tot mijn verbazing, dat deze boodschap dateerde van 17 (!) september maar dan wel van het jaar 2021. Ik wil graag zuiver blijven en heb mijn blogverhaaltje gisteren direct geschrapt.

Vandaag echter bleef er een beeld aan mij opdringen, dat het best te vergelijken is met het moment, dat je per ongeluk net even iets te lang in de zon hebt gekeken en een felle vlek een tijdje in je beeld blijft, waar je ook kijkt. Het doet me eigenlijk denken aan een *portal* (ingang/poort) een verbinding naar........

Voor mij de aanleiding om alsnog dit blogverhaaltje te schrijven, omdat mijn verwachtingsgevoel van gisteren vandaag toch wel een opvallend vervolg heeft gekregen.

De laatste tijd wordt er veel over *De Flash* geschreven. Een zonneuitbarsting die ons dagelijks, maar ook ons spirituele leven rigoureus kan veranderen.

Of doe ik gewoon de laatste tijd mijn oefening (verbinding met het licht) iets te goed?

De *tijd* zal het leren.

19-09-2022 - GRAPJE VAN DE KOSMOS

Het is een standaarduitdrukking van mij: "De kosmos houdt wel van een grapje".

En ja hoor.....gisteravond na dagen van "licht" begon spontaan mijn sterren-app te werken. Een half jaar geleden heeft iemand geprobeerd, dat voor mij in te stellen op mijn telefoontje. Dat lukte niet, omdat ik waarschijnlijk te veel foto*s en video*s had verzameld.

Dat dit na de afgelopen dagen onder het hoofdstuk *toeval* gezet kan worden, is voor mij wel duidelijk, omdat het beeld van de *zonnevlek* nog steeds in mijn innerlijk zien zit.

Eigenlijk vreemd, dat je dat beeld van die zonnevlek niet een plaats kan geven. Ik kan het zien, het zit ergens, maar waar.........

Hoe dan ook ik ben als een kind zo blij met mijn nu werkende sterren-app. Een droom is in vervulling gegaan. Ja, ja, een kinderhand is gauw gevuld !

20-09-2022 - ZONNEVLEK

Oeps !

Is dat nou de zonnevlek,

die ik de afgelopen dagen

steeds zag ?

Linksonder bij de zon

komt er toch echt 

een kanjer aan !

21-09-2022 - RINGEN

Mijn echtgenote kreeg tijdens deze zomervakantie al een aardige demonstratie te zien, toen ik bezig was met de wichelroeden.

Vandaag was ze twee ringen kwijt en ze had echt overal gezocht. Ik had ook op de meest voor de hand liggende plekken gekeken, maar de ringen waren niet te vinden.

Ik ging naar boven om iets op te zoeken op mijn computer, maar ik kwam er niet aan toe. Een aantal keren kreeg ik te horen en in grote letters te zien: "TAS".

Ik ging weer naar beneden en vroeg haar, of ik haar tas even mocht omspitten. "Nou", ze zei, "dat heb ik net gedaan." 

"Ja", zei ik "maar ik krijg toch echt te horen: TAS."

In no time vond ik in een klein vakje van haar tas de twee ringen en minutenlang hoorde ik haar niets anders zeggen dan: "Hoe is het mogelijk !"

25-09-2022 - BOODSCHAP VAN KINWEB

Hallo Frans, In lak*ech

"Gefeliciteerd, je bent vandaag energetisch jarig. Dit betekent, dat de energie vandaag, de *witte hond* op *toon 13* , overeenkomt met de energie die op de dag dat je werd geboren op de aarde, werd afgestraald. De *witte hond op 13* wordt daarom ook wel je innerlijke- of je wezenskracht genoemd.

Deze gebeurtenis vindt één keer in de 260 dagen plaats. Juist vandaag op je *tweede* verjaardag mag je jezelf in het zonnetje zetten. Wees alert op alles wat er gebeurt. Pak de energie (Acceptatie en Thuiskomen) en daarmee de boodschap van de *witte hond op 13* op en ervaar dat je grenzeloos krachtig bent. 

Je hebt bij je geboorte ook een talent ontvangen. Dit is een kwaliteit waarvoor je niets hoeft te doen. Je talent wordt weergegeven door de energie van de *gele Mens* (aandacht). Je talent is meester over je aandacht te zijn.

Je bent in het bezit van antennes om de juiste informatie op het juiste moment te ontvangen. Je bent hierdoor in staat om je aandacht te richten op dat, wat je wilt laten groeien."

Nou....mooier dan met dit kan ik deze blogmaand niet afsluiten.

Deel deze pagina