01-06-2022 - PARAVIEW-BEURS

02-06-2022 - KIJKTIP

03-06-2022 - BEVESTIGING

04-06-2022 - SPIKES

05-06-2022 - FLASH

06-06-2022 - ONLY THREE DAYS

07-06-2022 - PIRAMIDE (2)

08-06-2022 - FLITS

09-06-2022 - SAMENHANG

10-06-2022 - LOSLATEN

11-06-2022 - INTERPRETATIE

12-06-2022 - KAUWTJE

01-06-2022 - PARAVIEW-BEURS

Op zondag 19 juni doe ik mee aan de PARAVIEW-BEURS in Amstelveen en vanaf 10.00 uur kan je bij mij terecht.

Je kan van tevoren per e-mail een (tijd)afspraak met mij maken, dan houd ik die tijd voor je vrij.                                          e-mail: frans.bohlander@gmail.com

Het adres is: Langs de Akker 3  Amstelveen.

Wie weet, zie ik je daar !

02-06-2022 - KIJKTIP

Ga er maar rustig vanuit....als ik een kijktip geef, is het echt wat bijzonders.

Ik kwam op het spoor van deze dame en zij heeft bijzondere spirituele kwaliteiten. Ze heet SA (Sherri) Smith en ik vind haar uitleg helder en direct. Dit alles doet ze met een bijzondere uitstraling.

Op YouTube kan je haar vinden onder de naam: A Girl in the Universe.

Door haar filmpje, waarin ze bijzondere zaken aankaart, werden mij een aantal gebeurtenissen uit het (recente) verleden nog duidelijker.

Je bekijkt zaken nu eenmaal altijd met een bepaalde individuele bril en door haar is mijn brilletje weer even opgepoetst.

03-06-2022 - BEVESTIGING.

Op 8 mei schreef ik in mijn blog:

"Ik werd onlangs geconfronteerd met een zaak, die buitengewoon gevoelig ligt en in het verleden veel mensen schade heeft berokkend. Ik las daarover wat persoonlijke informatie en kreeg ook foto*s van de desbetreffende persoon te zien. Pas enige tijd later kreeg ik een heftige reactie en moest ik mijn poging om koffie te zetten onderbreken door een heftig en zwaar misselijk gevoel."

Ik besloot daarop om de desbetreffende bijeenkomst als een soort zelfbescherming niet bij te wonen. Ik vond dat best moeilijk, want ik had het gevoel daarbij te moeten zijn.

Een paar dagen daarna kreeg ik de boodschap: 

"Je hoeft je er niet schuldig over te voelen, want je hebt hiermee veel verdriet en angst voor haar geheeld. Daarmee heb je haar meer een dienst bewezen dan door bij de bijeenkomst te zijn."

Voor mij was het een soort verademing en bevestiging om in een filmpje van Cosmic Intuitive Sherri Smith het volgende te horen:

"A lot of anxiety probably is not yours. If you can*t connect to it within your system, it*s because it is not yours. It belongs to somebody else and you*re helping and YOU ARE HELPING TO CLEAR IT." 

04-06-2022 - SPIKES

Sherri Smith geeft een bijzondere toelichting op de pieken, die we regelmatig in de Schumannresonantie grafiek zien.

Ze zegt daarover: "SCHUMANN RESONANCE SPIKES WHITE AS TIME CONTINUES TO SLOW."

In een van haar filmpjes vertelt ze precies datgene, wat mij de laatste 3 nachten ook daadwerkelijk is overkomen. Het is juist zo*n exact gegeven, dat voor mij weer bevestigend werkt, maar ook vertrouwen geeft in wat zij ons vertelt.

Ik ben van nature een slechte slaper en van zondag op maandag spande ik de kroon en heb ik die nacht zo goed als niet geslapen. Dat gebeurt me wel eens vaker en dat geeft geen garantie, dat ik de volgende nacht - zoals je misschien zou verwachten - als een blok in slaap zou vallen.

Gelukkig viel ik de eerstvolgende nacht vrij vlot in slaap. Op een bepaald moment werd ik wakker en vroeg me af, hoe laat het was. Mijn tijdsgevoel is bijna eng heel precies. Ik weet dat soms tot op de minuut in te schatten.

Ik voelde me al heel erg uitgeslapen en schatte de tijd tussen 6.00 uur en 7.00 uur (voor mijn doen dus een vrij ruwe schatting) en keek op de klokwekker....Het was kwart over 1.

Tot mijn stomme verbazing viel ik vrij gemakkelijk weer in slaap en tot twee keer toe werd ik weer wakker, waarbij ik de tijd steeds veel te laat inschatte. De nacht voelde als eindeloos lang maar niet onprettig. Dit patroon herhaalde zich in de daarop volgende twee nachten.

Het leek, alsof de tijd heel langzaam verliep.

Zij heeft daar in een van haar filmpjes een mooie verklaring voor: "Wij zitten dan incidenteel in de kwantumtijd, daar waar geen tijd bestaat en waar de energieën in staat zijn om in onze lineaire tijdlijn een korte tijdsspanne (bijvoorbeeld 5 minuten) uit te rekken tot een paar uur."

Het was een heel merkwaardige ervaring en het zal je niet verbazen, dat ik dus ook drie ochtenden vroeg en uitgerust ben opgestaan.

Het leuke is, dat ik nou van verschillende kanten hoor, dat mensen dezelfde nachtelijke tijdservaring hebben. So.......we are on our way !

05-06-2022 - FLASH

De energieën worden steeds krachtiger en iedereen voelt aan z*n water, dat er iets te gebeuren staat. Binnen het spirituele circuit worden we onder andere door Michael Love, Senia Melchizedek en Sherri Smith als het ware voorbereid voor een grote doorbraak. Deze grote doorbraak, ook wel de shift of de flash genoemd, zorgt ervoor, dat we een overgang maken van de derde naar de vijfde dimensie.

Een dimensie waar we op een andere manier met elkaar communiceren, omdat we voelen dat we een eenheid zijn. Een eenheid waar we op dit moment in deze wereld allemaal naar snakken.

Vaak las je nog wel eens over drie dagen van duisternis en ik vond dat altijd nogal bedreigend. Met name Sherri Smith geeft aan, dat we na de flash gemiddeld 2 of 3 dagen slapen. Daarna weten we, wie wij in essentie zijn en wat onze taak is. Het fijne van haar verhaal vind ik, dat ze heel positief naar mensen kijkt en een groot vertrouwen heeft in de komende ontwikkelingen.

Een nieuwe aarde staat voor ons klaar en het blijft een vrije keuze of je al dan niet op deze driedimensionale aarde wil blijven, naar een tussenplaneet (leerplaneet) of naar Blessed Gaia wil *verhuizen*.

Als kind verbaasde ik me er al over, hoe de maatschappij draaide. Dat altijd alles in de winkels te koop was en dat er wel een voortdurende stroom van energie moest zijn om alles (fabrieken, machines, auto*s) draaiende te houden. Ik begreep toen al, dat op een bepaald moment de koek wel op moest zijn. Niet dat we ons daar nu naar gedragen (zie foto) maar ieder weldenkend mens ............

Wat dat betreft hoop ik, dat de nieuwe aarde geen hersenspinsel is, maar binnen niet al te lange tijd zichtbaar en voelbaar wordt.

06-06-2022 - ONLY THREE DAYS

Ik deed het nog maar een paar dagen en vandaag op de derde dag zette ik tijdens het wakker worden - die heerlijke periode dat je nog een beetje nasluimert - een gouden energiewolk om mij heen.

Het is een energie, die mij verbindt met mijn Hoger Zelf en met de Bron.

Het is een heerlijk gevoel om een bepaalde energie om je heen te zetten en daarmee aan te geven.....zó wil ik mij vandaag voelen en zó wil ik vandaag zijn.

Je hoeft alleen maar de beslissing te nemen en het je alleen maar even voor te stellen. Het is zo gebeurd !

Vandaag (van 3 op 4 juni) had ik dat net gedaan, toen het volgende beeld aan mij verscheen.

Kreeg ik het door ? Was het een droom ?

Het was in ieder geval heel duidelijk.

Tot twee keer toe viel er een schilderij van de muur, daarna zag ik alleen nog maar een witte muur. Voor mij was de betekenis direct heel zinvol en duidelijk. Door de energiewolk om mij heen te zetten en mij te verbinden met hogere energieën liet ik mijn ego(denken) los en bleef er alleen maar zuiverheid over. Zuiverheid waarmee ik mij vandaag wil omhullen en er zijn voor anderen.

Ook dit blogverhaaltje schrijf ik weer met de intentie anderen ermee te kunnen inspireren. Niet nadenken HOE je het moet doen. Gewoon doen: de beslissing nemen en het je voorstellen en of voelen. De rest gaat vanzelf en wordt voor jou gedaan !

07-06-2022 - PIRAMIDE (2)

In mijn blogverhaaltje van 22 mei schrijf ik over een meditatie, waarin een piramide over mij heen werd gezet en gezegd werd:

"Zie het als een bescherming, als een soort uitbreiding van je aura."

Ik beschrijf dan, dat er uit de top van de piramide een lichtstraal komt. Ik heb net een filmpje van Sherri Smith gezien, waarin ze het over piramides heeft. Ze zegt letterlijk: 

"Go tap in if you can see things, see the pyramids, because right now most lightworkers have these massive pyramids over the top of them. These are energy conduits (doorvoerkanalen van energie) and what they are doing....they are attaching these energy conduits amongst the lightworkers to help the flash go through. And it*s there right now, you can go in, you can see it. Tap into it, it*s amazing."

Voor mij was het echt een schok om dit te horen en ik begrijp nu beter, wat er bedoeld werd  met BESCHERMING..... Ik heb steeds gedacht, dat de lichtstraal uit de piramide naar buiten ging, maar het was een lichtstraal, die naar mij toe kwam. Zonder de bescherming van de piramide had ik dit licht niet aangekund. Het is voor mij nu ook duidelijk, dat ik op deze manier wordt voorbereid om de heftige energie van de flash aan te kunnen en samen met de andere lichtwerkers te helpen de energie van de flash door te laten komen.

Dat ik dit in een meditatie heb mogen zien is heel bijzonder. Het gebeurt ongetwijfeld vaker en komt bij meer mensen op dit moment voor.

08-06-2022 - FLITS

Mijn zitbank, de douche en mijn meditatiestoel zijn de plaatsen, waar ik regelmatig zaken doorkrijg, maar deze keer was het gewoon in mijn bed.

In een flits zag ik de hele baan tussen de gordijnen gevuld met tientallen - misschien wel honderden - lichtpuntjes. Op het moment zelf dacht ik.... lichtschepen, maar achteraf deed het me ook wel denken aan sterretjes. Ik hoor nu menig lezer denken "Frans zag sterretjes."

Twee zaken vielen mij op bij deze ervaring.

Op de eerste plaats dat de baan tussen de gordijnen helemaal vol was met deze lichtpuntjes maar toch in een soort harmonieus patroon. Het was gewoon stampvol.

Op de tweede plaats dat het zo snel ging. Het was echt in een flits en ik kan echt zeggen, dat het korter was dan een seconde.

Waarom ik dit hier zo uitgebreid vertel is, dat ik ook hier weer het gevoel heb, dat er een vervolg komt en dan is het leuk, als ik later kan terugverwijzen naar deze datum.

Hiermee samenhangend kreeg ik onder de douche heel sterk de ingeving, dat de *flash* die binnen het spirituele circuit regelmatig wordt aangekondigd, vooral een flits van inzicht zal zijn. Ook Sherri Smith wijst erop, dat we na de flash zullen weten, wie we in essentie zijn en wat onze taak is.

09-06-2022 - SAMENHANG

Op mijn wandeling in Nieuwkoop kwam ik op een plek, waar materialen lagen om een tuin op te knappen. Er waren wat mensen bezig en toen ik erlangs liep, kwam een man uit een poortje en ik dacht: "Waar ken ik hem van?" Op het moment dat we langs elkaar heen liepen, keek hij mij aan en glimlachte. Ik herkende hem van de televisie, waarin hij meewerkte aan een tuinprogramma.

Nog geen 10 minuten later loop ik langs een moeder met een paar kinderen. Een mevrouw komt een huis uit met een fiets aan de hand. Het jongetje vroeg aan zijn moeder: "Wie is dat toch?" De moeder legde uit, dat het een mevrouw uit een winkel is, waar ze wel eens komen.

Ze vervolgde: "Ja....soms zie je iemand en dan denk je, waar ken ik diegene van?" 

Hoe groot is de kans, dat 2 van zulke ervaringen tijdens één wandeling gebeuren, terwijl je per jaar zo*n 700 keer dat traject loopt !

Gisteren schreef ik over de sterretjes tussen de gordijnen, die ik in een flits mocht zien. Vandaag lees ik in een tijdschrift over Adamski, die in de vijftiger jaren UFO*S fotografeerde en beweerde door buitenaardsen ontvoerd te zijn.

Ik citeer 1 zin: "In het ruimtevaartuig zag ik, dat de achtergrond van de ruimte pikdonker is en er gebeurde van alles om mij heen, alsof er overal miljarden vuurvliegjes opflakkerden, die in alle richtingen bewogen."

Eenzelfde waarneming werd gedaan tijdens de eerste Amerikaanse ruimtevlucht in een baan om de aarde.

Ik bedoel......hoe groot is de kans, dat je binnen 24 uur iets leest, dat wel heel erg lijkt op je eigen ervaring ?

10-06-2022 - LOSLATEN

In de fysieke wereld is het heel gemakkelijk om iets los te laten. Doe het maar eens. Neem iets in je hand en spreek met jezelf af.....over 5 tellen laat ik het los. Tijdens die 5 tellen kan je toch nog besluiten om het vast te blijven houden, maar zoals je nu begrijpt: vasthouden of loslaten is een keuze.

Op mentaal en spiritueel niveau is dit wat moeilijker. Je hebt iets vervelends meegemaakt en dan werkt het echt niet om te zeggen: "Over 5 tellen ga ik het loslaten."

Maar....ook hier gaat aan het loslaten een besluit vooraf en heb je wilskracht nodig om het te doen en ook hier is het een keuze: vasthouden of loslaten.

Ik zat net in mijn meditatiestoel en plotseling begreep ik, dat je op mentaal en spiritueel niveau niet actief kan loslaten of vasthouden.

Wilskracht ? Ja ! Besluit ? Ja ! Maar.... de essentie van loslaten is CONTROLE.

Wil je er controle over houden ? Dan houd je het vast.

Wil je er geen controle over hebben ? Accepteer je ? Dan kan je het loslaten en daar hoef je dan helemaal niet meer je best voor te doen. Het gebeurt gewoon !

Ook bij wel of geen controle ligt aan de basis een besluit en vervolgens wilskracht.

Probeer het maar eens bij het eerstvolgende probleem. Je accepteert de situatie en je besluit, dat je er geen controle over wil hebben. De ander (want het gaat bijna altijd over *iemand*) mag zijn, zoals hij of zij is. Iets dat JIJ ook graag wil zijn: zijn zoals je bent en zo gezien worden zonder oordeel door anderen.

Hè......lekker zeg....dat lucht op......wat werkt dat bevrijdend !

11-06-2022 - INTERPRETATIE

Ik zette even iets opzij om voor mezelf ruimte te maken voor een andere handeling en kreeg direct commentaar in de vorm van een negatief oordeel.

Mijn reactie daarop was best positief: "Je kan ook zegggen...wat slim van je om dat zo te doen." Er volgde helaas geen reactie.

Toch was ik even een minuutje of vijf best een beetje pissig, totdat ik begreep, dat ik hier letterlijk een hele belangrijke les voorgeschoteld kreeg:

ER ZIJN GEEN FEITEN ALLEEN MAAR INTERPRETATIES VAN FEITEN.

Na die vijf minuten moest ik eigenlijk wel lachen, want ik deed hetzelfde. Mijn interpretatie was nu niet meer .....wat een bemoeizucht, maar was.....o die ander ziet het blijkbaar anders.

Het was nu ook niet meer MIJN probleem, maar DE ANDER z*n probleem.

En dat was les 2: laat je niet beïnvloeden (bv. je humeur) door een ander z*n probleem. Doe je dat wel, dan is het direct jouw probleem.

En je ziet nu ook, dat loslaten en interpretatie heel veel met elkaar te maken hebben. Door te besluiten de controle over de interpretatie los te laten, mag  de ander het anders zien, dan dat jij het ziet of ervaart.

Grappig hè ?

12-06-2022 - KAUWTJE

Mijn trouwe lezers weten, dat ik een groot fan ben van Franciscus van Assisi en ook mooie ervaringen heb, die met hem in verband staan. Als kind had ik al het idee, dat ik net als hem de vogels kon verstaan. Nog steeds denk ik, dat er een moment komt, dat het ook werkelijk gebeurt.

In en om ons huis zijn best veel vogels en mijn tuin nodigt ze daartoe ook uit. Er zijn in onze omgeving ook best veel kauwtjes en ik heb in de loop der jaren hun gedrag spontaan kunnen observeren. 

Van de week moest ik het tuinpaadje aan de straatkant nog inzanden en op het pad van de buren zat ineengedoken een jong kauwtje. Ik heb snel in een paar minuten mijn werkje afgemaakt om de ouders en hun jong niet te storen. Jonge kauwtjes zijn actief en maken een hoop herrie. Normaal gesproken zijn de ouders ook niet stil en zijn voortdurend bezig om hun jong van eten en aanmoediging te voorzien.

Van binnen het huis kon ik zien, dat gedurende een uur er geen ouder zichtbaar kwam opdagen. Na een ander klusje ging ik nog eens buiten kijken en dit vogeltje lag 5 meter verderop op z*n zij met de kop naar beneden voor pampus op de stoep en het was ook nog eens flink warm. Ik dacht: "Die is er geweest."

Ik heb hem voorzichtig opgepakt en hem in de tuin gezet in de schaduw onder een paar planten. De hele middag heeft hij daar versuft gezeten en ik had echt zo het idee om de natuur maar z*n gang te laten gaan en hem daarmee een rustige plek te geven om naar de vogelhemel te gaan.

Ondertussen groeit toch de wanhoop en gegoogeld, wat ik kon doen. Ik besloot nog eens te kijken en heb hem een kleine portie reiki gegeven. Enkele minuten later veerde hij wat op en voor het eerst die dag had hij zijn ogen open. Wat een schattig vogeltje en wat ga je snel van zo*n dier houden.

Ik ben instanties gaan bellen om advies te vragen en kwam uiteindelijk bij de dierenambulance in Alphen aan den Rijn terecht. Hun advies was: "We komen hem wel halen." Ik bedacht mij, dat ze wel meer te doen hadden en heb aangeboden om hem zelf even te brengen.

Wat zijn dat daar fantastische mensen en ze zagen direct, dat deze vogel bijna uitgehongerd was en iemand anders nam hem over om daar direct iets aan te doen.

Ik reed weer naar huis met een goed gevoel, dat ik voor de zoveelste keer weer een vogel had gered.

Deel deze pagina