01-03-2021 - ORB (2)

02-03-2021 - WINDOWS

05-03-2021 - TRIO

06-03-2021 - RITUEEL

09-03-2021 - VOL ONGELOOF

10-03-2021 - GOUWE OUWE

11-03-2021 - OP LEVEN EN DOOD

14-03-2021 - WINDOWS (2)

18-03-2021 - SPIRITUELE STILTE

19-03-2021 - STEENTJE

20-03-2021 - TEST

21-03-2021 - GOUD

22-03-2021 - ANTWOORD

23-03-2021 - VONDELING

25-03-2021 - BOEKJE

26-03-2021 - IN THE MIDDLE OF THE NIGHT

01-03-2021 - ORB (2)

Technisch gezien was de ruimte van mijn februariblog vol.

Vandaar dat ik deze maand begin met een foto van een andere orb, die ik op 22 februari ook nog had gefotografeerd.

Er zit een klein beetje onscherpte in, omdat ik met mijn telefoontje een foto heb gemaakt van het beeldscherm van een fotocamera.

Het is ook behoorlijk uitvergroot, waardoor details nog zichtbaarder zijn.

02-03-2021 - WINDOWS

Ooit zong André Groote op een cursus een van zijn liedjes (Windows) en ik had het gevoel, dat hij het voor mij zong. Later begreep ik, dat ik op onbewust niveau op dat moment begreep, waar het over ging.

Daar moest ik vandaag aan denken, toen ik mediteerde met de Andara kristal Jewel Etherium Gold in mijn hand. Deze Andara activeert mijn lichtwezen en brengt het licht van mijn ware essentie naar voren.

(zie foto)

 Tijdens de meditatie waarbij ik overigens bijna in slaap viel, mijmerde ik over dromen en moest ik denken aan wat ik onlangs iemand schreef:

"Tijdens een droom laten we tijd en ruimte los en kunnen we ons met alles en iedereen verbinden en verbonden voelen."

En nog beter begreep ik het liedje van André.

In mijn meditatie kwam het beeld naar voren, dat ik vanuit de denkgeest, die ik als een kamer voor me zag, kon kijken door het ene raam naar de wereld waarin wij in het hier en nu leven of..... door het andere raam naar de droomlevens in welke tijd en of ruimte dan ook.

De denkgeest projecteert en is altijd wakker of het nou dag of nacht is.

 

05-03-2021 - TRIO

Ik kan me voorstellen, dat er bij het bekijken van de orb, waarmee ik deze blogmaand ben begonnen, associaties optreden met het coronavirus, zoals we dat de laatste tijd constant als plaatje voorgeschoteld krijgen.

Ik kan je verzekeren, dat iedere keer bij het bekijken van de orbfoto*s er bij mij juist sterke verbindingen boven komen, die te maken hebben met eenheid, begeleiding en genezing.

 

Afgelopen weekend ben ik weer lukraak richting sterren gaan fotograferen en af en toe was er niets, dan weer een of twee, maar bij een van de foto*s was er een mooi drietal te zien.

De onderste straalde als een ster en je ziet aan de linkerkant, dat deze orb net een start heeft gemaakt om naar rechts weg te schieten. 

Links boven een orb waarbij het lijkt, alsof er een hapje is uitgenomen, iets dat we vaker tegenkomen bij orb*s.

Rechts boven een orb die niet zozeer wit is maar juist veelkleurig en weer net niet het licht uitstraalt, dat de andere twee wel doen.

Ik blijf het een wonderbaarlijke ervaring vinden om de orbfamilie af en toe op de gevoelige digitale plaat vast te leggen.

 

06-03-2021 - RITUEEL

Het is een steeds terugkerend ritueel. Na de maandelijkse grondige schoonmaak gaan alle Andara kristallen in bad en belanden met z*n allen als een echte familie in de bowl met water.

Na een paar uur verwonderde ik me over het prachtige schouwspel van de belletjes, die als kleine visjes aan de kristallen bleven hangen.

Hoe zit het ook nou weer ?

In het water zitten de gassen zuurstof en stikstof. Het koude water uit de kraan warmt na een paar uur op en de zuurstof en stikstof komen als gassen vrij en dan zie je een massa luchtbelletjes ontstaan.

09-03-2021 - VOL ONGELOOF

Mijn Andara kristallen lagen al een paar dagen in het water en op een bepaald moment kreeg ik het seintje, dat ze graag weer op hun plek terug wilden. Voor mij is het ook steeds weer een wonderlijke ervaring, dat de Andara*s communiceren en precies aangeven, wat ze willen.

Over wonderen gesproken.....

De Andara*s hebben een vaste plek en één voor één haalde ik ze voorzichtig uit de bowl en legden ze ter droging even op een handdoek. Een half uurtje later legde ik ze op hun plek totdat....ze allemaal weer op hun plekje lagen, maar......IK HIELD ER ÉÉN OVER !

Vol ongeloof keek ik naar deze Andara en dacht.....er is er eentje bijgekomen !

Het voelde als een soort wonder en ik heb zeker 3 of vier keer de formaties nageteld. Drie, zes, negen en één in de Boeddha. Nog een keer tellen....maar er bleef er één over.

Mijn ongeloof werd langzamerhand overwonnen door mijn gezonde verstand, want dit kon gewoon niet ! En ik begon te begrijpen, dat een van de kristallen moest zijn gebarsten, terwijl ik ze toch altijd met uiterste voorzichtigheid behandel. Op de foto van 6 maart kan je ook zien, dat deze kristal bovenop ligt.

Kijken en nog eens kijken en ja hoor, het stukje behoorde duidelijk (roodbruine kleur) tot een van de kristallen van groepje 6.

Probleem opgelost maar nog niet mijn gevoel, want het wonderbaarlijke gevoel bleef nog even bij me hangen, hoewel ik achteraf ook wel moest lachen om de Banana-splitachtige situatie. 

10-03-2021 - GOUWE OUWE

In 1997 kwam een rieten stoel uit een erfenis van een familielid in mijn bezit. De stoel was in het bezit geweest van iemand met een Indische achtergrond en ik besloot om in deze stoel te gaan mediteren.

Ik maakte een paar korte maar indringende meditaties mee met hele heldere duidelijke beelden.

                                                - Eerste meditatie (26-11-1997) -

Ik kreeg een groot meer te zien en overal om het meer was oerwoud.

Er werd gezegd:

"Je Hemelse Vader geeft jou toestemming om deze stoel te gebruiken. De liefde en wijsheid die in deze stoel zitten, kan jij aan."

                                                - De tweede meditatie (27-11-1997) -

Ik was direct weer bij het meer met er omheen typische terrasvormige Sawa*s.

Er was een direct aanwezige STILTE en diepgevoelde RUST. Er was een soort huis, hoewel er eerst het beeld van een drukke markt voorbijkwam. In het huis was een bediende (Charoek) die mij aansprak met meester.

Ik zei: "Ik wil geen meester zijn over iemand; je kan slechts meester zijn over jezelf."   

Dat viel goed.

Ik ervoer de prachtige Indische natuur en de verstilling aan de rand van het meer was zo direct en vanzelfsprekend aanwezig.

In mijn aantekeningen staat: "Er was nog iets, maar dat ben ik vergeten."

 

11-03-2021 - OP LEVEN EN DOOD

Soms komen bepaalde zaken op nogal onverwachte momenten heel erg samen. Je doet er niet je best voor, het gebeurt gewoon.

Het afgelopen weekend kreeg ik van Marion Berndsen (medium van het jaar in 2007) een boekje opgestuurd met als titel: "De schoonheid van het leven na de dood."

Nog geen dag later kreeg ik van het medium van Barneveld (ja....als medium trek je mediums aan) een tip om op Netflix te kijken naar de serie "Surviving death".

En langzamerhand bekroop me het gevoel en een lichte wens om een apart hoofdstukje op mijn website te wijden aan het leven na de dood.

Vooral omdat ik als ervaringsdeskundige (bde) ook de nodige ervaringen heb gehad, die mijn TWIJFELEN over dit onderwerp hebben veranderd in een WETEN.

 

De meest ingrijpende ervaring was wellicht de moord op een overblijfhulp op het schoolplein, waar ik destijds werkte. Ik had die dag buikgriep en was die dag niet aanwezig. Op de plek waar ik normaal stond, als de kinderen weer naar binnen moesten, gebeurde dit drama.

Ik voelde een sterke behoefte om *s avonds op bezoek te gaan bij het gezin, waarvan het jongetje na dit gebeuren direct zijn telefoon had gepakt om de politie te bellen.

Die avond kon ik het niet laten om de plek des onheils te bezoeken. Het was een beetje een macaber gevoel om daar in het donker op een verlaten schoolplein in mijn eentje op een plek te staan, waar die dag zich zo*n drama had afgespeeld.

Op dat moment verscheen er een lichtzuil en de overblijfhulp liet zich in het licht zien, zwaaide vrolijk naar mij en verdween langzaam in de zuil omhoog. Het was een ware hemelvaart en levensecht.

Deze en andere ervaringen hebben mij duidelijk gemaakt, dat het leven - in welke vorm dan ook - niet eindig is.

Vandaag pakte ik de gebarsten Andara kristal (die in tweeën was gesplitst) en ging in mijn meditatiestoel zitten.

De boodschap kwam direct en was kort en krachtig: "ALLEEN DE VORM VERANDERT." 

14-03-2021 - WINDOWS (2)

Een paar dagen geleden plukte ik een boekje uit de kast, dat ging over het zevenvoudig pad van Franciscus van Assisi. In dat boekje kwam ik de visie tegen van Raimon Panikkar, rooms-katholiek priester én hindoe.

In zijn boek *Cultural Disarmament* vertelt hij, dat we allemaal door verschillende vensters zien en allemaal kijken naar een ander stuk van dezelfde ondeelbare werkelijkheid.

Een van zijn uitgangspunten, die mij heel erg aanspreekt en waarvan ik me bewust ben, dat ook ik mij daar niet altijd aan houd is: "Ik moet de dialoog aangaan vanuit de wens iets van de ander te leren in plaats vanuit het verlangen hem te bekeren tot mijn visie."

Het is al lang geen 1 januari meer, maar dat zou tot een mooi voornemen kunnen zijn om dat in de dagelijkse praktijk te brengen !

18-03-2021 - SPIRITUELE STILTE

Soms krijg je de vraag van mensen, dat ze het gevoel hebben in spiritueel opzicht stil te staan en dan moet ik altijd denken aan de tijd, dat ik pianoles gaf en de leerlingen na 2 maanden in de zomervakantie weer terugkwamen.

Ze waren in die 2 maanden *nietsdoen* toch vooruitgegaan en daaruit blijkt, dat groei altijd doorgaat.

Ik had deze week een beetje hetzelfde gevoel zo van....er gebeurt niets !

Uit ervaring weet ik, dat dat gewoon niet waar is en na de nodige Netflix series had ik echt het idee, weer sterker terug te willen naar mijn spirituele gevoel.

Ik pakte het uittreksel van *Een Cursus in Wonderen* waarin ik de fascinerende teksten van ruim 1400 bladzijden heb teruggebracht naar een klein boekje met de belangrijkste aantekeningen.

Ik lees dit weer af en toe en het doet me goed.

19-03-2021 - STEENTJE

Op mijn dagelijkse wandeling schopte ik gisteren voortdurend tegen steentjes. Zo vaak....dat het mezelf begon op te vallen. En zo vaak, dat ik me langzamerhand begon af te vragen, wat de betekenis hiervan zou kunnen zijn.

Was ik aan het protesteren en trapte ik tegen zaken aan ? Nee....de puberteit ligt toch echt ver achter me.

Vlak bij de ophaalbrug in de Dorpsstraat schopte ik tegen een steentje en pas toen dat terecht kwam in een veldje grijze steentjes, viel me op, dat het een blauw steentje was. Maar het was op dat moment zo koud en winderig, dat ik verder liep met de gedachte: "Morgen kom ik hier weer langs en dan raap ik het wel op."

Vandaag pakte ik het op en maakte het thuis met een borsteltje schoon. Er verscheen een diepblauw kristal, dat me erg deed denken aan de blauwe Lady Nellie (Andara kristal).

Glas of Andara of geef ik er zelf een betekenis aan ?

Het heeft voor mij nu al een speciale betekenis, vooral omdat ik weet, dat Andara kristallen zo maar in je leven kunnen verschijnen.

Ik ga er van de week een keer mee mediteren en wie weet, wat het mij gaat vertellen !

20-03-2021 - TEST

Natuurlijk wilde ik het weten. Is het steentje glas of een Andara kristal ?

In kringen van *kristaldeskundigen* gaan daar soms de wildste verhalen over en als je er wat langer mee bezig bent weet je, dat je vooral op je eigen gevoel moet afgaan.

In *Andara-kristallen 1* kan je lezen, dat bij het allereerste Andara kristal, waarmee ik in aanraking kwam (de Aqua Serenity), dat direct al goed zat.

 

Dus ging ik gisteravond met mijn steentje in mijn meditatiestoel zitten, want ik wilde nou wel eens weten..........en ik begon er met weinig verwachtingen aan. Het voelde een beetje als te gehaast en geforceerd. Kon ik nou echt niet tot morgen wachten ?

 Ik zat nog niet of ik kreeg te horen: "IK BEN.........................."

Het scheelde niet veel of ik had hardop gezegd...."Ja, ja en verder.....wat ben je?"

Maar er volgde niets. Ik wachtte, maar er volgde niets.

Na enige tijd besefte ik, dat het Goddelijke zichzelf niet benoemt. God heeft geen naam.    Oftewel: "God is" en verder doen wij er het zwijgen toe.

"IK BEN....................."

 

 

21-03-2021 - GOUD

Het is net als mijn ervaringen bij meditaties: het is nooit af en er komt altijd een vervolg.

Het is net als bij mijn ervaringen in het dagelijks leven: het is nooit af en er komt altijd een vervolg.

Het lijken losse afleveringen, maar het blijkt altijd een verhaal te zijn, waarbij de inhoud van de afleveringen een geheel vormen.

 

En dus pakte ik mijn *vondeling* op en zoals het vaker gaat bij Andara*s....ook hier was er een duidelijke en directe maar zeer onverwachte respons.

Er werd gezegd: "IK BEN GEZEGEND."

Ik vroeg: "Waarom ?"

Het antwoord was: "OMDAT JE ME HEBT GEVONDEN EN JE ME HEBT OPGEPAKT."

Daarna liepen er uit het kristal naar alle kanten gouden stralen en het zag eruit, alsof ik de aura - of misschien moet ik zeggen het krachtveld - van deze Andara mocht zien.

Ik moest denken aan een gouden monstrans.

Het was indrukwekkend !

 

22-03-2021 - ANTWOORD

Het was mooi, dat de nieuwe Andara mij de boodschap "IK BEN" gaf. Het heeft mij een aantal inzichten en lessen gegeven, die ik in het betreffende blogje niet verder heb uitgewerkt.

Wellicht kom ik in de toekomst op enkele details hiervan terug.

Andara*s stellen je altijd voor verrassingen en dus verbaasde het mij niet echt, dat bovenstaande boodschap toch werd afgemaakt.

"IK BEN EEN HEALINGSTONE" en na deze boodschap wist ik direct wat de plek zou zijn, waar de Andara zou moeten liggen.

Het was een indirecte boodschap en het gaf een antwoord op de vraag, waar ik al een paar dagen mee rondliep.

Mijn motto is niet voor niets: "Sommige problemen lossen zichzelf op."

 

23-03-2021 - VONDELING

De nieuwe Andara die onlangs letterlijk op mijn pad kwam, heb ik omgedoopt met de naam VONDELING.

Het geeft een apart gevoel om van deze vondeling eigenlijk helemaal niets af te weten.

Op de een of andere manier is dit kristalletje op die plek terechtgekomen....maar hoe ?

Terwijl ik Vondeling tijdens een meditatie maar weer eens in de hand nam, als was het maar om een verbinding op gang te brengen, kwam het sterke idee bij mij boven om hem te laten opladen door mijn andere Andara kristallen.

Ik weet, dat dit kan en ik heb het al een paar keer voor anderen gedaan. Deze keer is VONDELING aan de beurt.

 

25-03-2021 - BOEKJE 

Naar aanleiding van een komende sessie bedacht ik mij, dat een bepaald boekje wel eens een nuttige bijdrage zou kunnen leveren. Dus ging ik met de vinger de planken van de boekenkast langs, maar het boekje zat er niet bij. Elders gekeken en nog een keer de boekenkast van a tot z bekeken, maar geen boekje.

Uit ervaring weet ik, dat je in zo*n geval beter kan stoppen met zoeken om niet in de stress te schieten.

Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het altijd wel fascinerend als er iets weg is. Ik bedoel....op hoeveel plekken kan dat boekje nou liggen ? Het moet gewoon ergens zijn.

Vanavond besloot ik te gaan mediteren en kwam terecht in de Grote Bibliotheek (de Akasha Kronieken) en toen schoot mij te binnen, dat in een bepaalde kast, die meestal op slot is, een tas ligt, die ik zelden gebruik.

In de tas zat geen boekje, maar wel de 2 wichelroeden, die ik al jaren kwijt was ! Ik nam direct de proef op de som: "GEEF MIJ EEN JA." en de wichelroeden klapten naar binnen.

"GEEF MIJ EEN NEE." en de wichelroeden klapten naar buiten. Onmiddellijk bedacht ik mij om de vraag te stellen of dit boekje in huis was of ergens buiten het huis.

"IS HET BOEKJE........" en voordat ik de vraag had afgemaakt, klapten de wichelroeden naar binnen. Zo ...dat werkt ! En het is natuurlijk belangrijke informatie, want dat betekent dat verder zoeken zin heeft.

"STAAT HET BOEKJE IN DE BOEKENKAST ?" (ik kon het niet laten) en de wichelroeden klapten naar binnen. Nu heb ik dus een probleem, want die boekenkast heb ik al wel 4 keer nagepluisd. Ik ga zo direct toch maar weer een keer naar beneden om die kast nog een keer goed te bekijken !

Ik ben dankbaar voor de wichelroeden, maar ondertussen nog steeds geen boekje .

26-03-2021 - IN THE MIDDLE OF THE NIGHT

Het liet me niet los en het dreigde een nacht met veel woelen en draaien te worden. Al vier keer was ik alle planken afgegaan en kon het boekje niet vinden. Niet vinden...sterker nog...het stond er gewoon niet !

De wichelroeden waren echter heel duidelijk en vooral de snelle reactie, nadat ik ze zeker twee jaar niet had gebruikt, was toch wel erg overtuigend.

En zo lag ik met mezelf in gevecht in bed. Het denken (zoeken) zei nee , maar de wichelroeden (gevoel) zei ja en dus stapte ik in het midden van de nacht toch mijn bed uit om voor eens en altijd te constateren, dat.....

Weer met de vinger alle boekjes aantikkend en voor de onderste plank ging ik op de grond zitten en daar - weliswaar omgekeerd en daardoor minder makkelijk te herkennen - stond het boekje.

Een afgang voor mijn zoekkunst, maar een overwinning voor de wichelroeden.