01-10-2020 - VOORBEREIDING

02-10-2020 - DOORGEEFLUIK

03-10-2020 - WIE ZICH AAN EEN ANDER SPIEGELT.......

04-10-2020 - OVERGAVE, DISCIPLINE EN KEUZE

05 t/m 07- 2020  - DE DRIE ZUILEN

05-10-2020 - A - ZUIVERHEID

06-10-2020 - B - WIJSHEID

07-10-2020 - C - LIEFDE

08-10-2020 - VERBINDING

12-10-2020 - OM 3.33 UUR

14-10-2020 - VELE GEZICHTEN

15-10-2020 - OPLADEN

16-10-2020 -  ACTUELE BOODSCHAP

17-10-2020 -  HET MEDIUM VAN BARNEVELD (REACTIE)

18-10-2020 - SCHUMANN RESONANTIE

21-10-2020 - DE SPRONG VAN 06-09-2019 NAAR NU

25-10-2020 - DE SLEUTEL

30-10-2020 - UITSPRAAK VAN DE MAAND

 

 
 
 
 

 01-10-2020 - VOORBEREIDING

Van de week heb ik weer ervaren, hoe belangrijk het is om vóór een sessie even tot rust te komen en je voor te bereiden op wat komen gaat. 

Soms heb ik daar wel eens wat minder aandacht voor, maar als je er uitgebreid de tijd voor neemt, kunnen er bijzondere dingen gebeuren.

Zoals ik vorige maand al schreef, brengt de Indian Fire (Andara kristal) je door de 5-dimensionale poorten naar een tijdloze energie, waar transformatie van je gehele energieveld tot stand komt. 

Nieuwe frequenties van liefde en licht mogen geïntegreerd worden.

Ik had mij samen met de Indian Fire in alle rust goed voorbereid en tijdens een sessie kwam bij mij een spirituele heelmeester door.

Dat was weer een bijzondere ervaring, die als een plaatje in mijn visueel geheugen gegrift staat.

 

 
 

02-10-2020 - DOORGEEFLUIK

Uit mijzelf kan ik niets......ik ben slechts een doorgeefluik. Als coachend medium begin ik altijd met het blanco blaadje en toch begin ik tijdens de sessie met het in kaart brengen van de problematiek.

Dan komt het moment, dat ik mijn eigen denken en mijn eigen wil uitschakel. Ik ga mij verbinden en laat de informatie tot mij komen. Ik heb daar geen enkele invloed op. Ik heb daar geen enkele controle over. Alleen datgene wat voor de cliënt belangrijk is, gaat zich als het ware manifesteren.

Dat kan in een meditatie of in een reading. Dat kan in een verbinding zijn met de Akasha Kronieken. Dat kan de ingeving zijn om een bepaalde oefening te doen. Het gaat altijd gepaard met *beelden*, die mij helpen om de informatie op de juiste manier door te geven.

En juist omdat ik geen invloed heb op de informatie die doorkomt, ben ik dus ook niet verantwoordelijkheid voor het resultaat. Dat is echt iets, dat ik heb moeten leren. Want.....als ik mij verantwoordelijk zou voelen voor het resultaat, dan zou dat betekenen, dat IK dus iets doe, dat IK iets heal, dat Ik iets verander en dat is dus niet zo !

Daarom had ik vroeger bij het maken van liedjes zo*n probleem, als mensen mij daarvoor bedankten. Nee....ik kreeg het alleen maar door, omdat ik geïnspireerd was (in spirit). Bij een sessie is dat dus net zo. Bedank de spirituele wereld of de Engelen of de Meesters of de Bron. Bedank datgene, waar je in gelooft. Ik ben slechts doorgeefluik.

Dat is ook de reden, dat ik zo verbaasd kan zijn over datgene wat mag gebeuren. Dat is ook de reden, dat ik zo kan meegenieten en blij kan zijn voor de ander. Daarom is het voor mij heel vaak ook een kadootje.

Wat er ook gebeurt......ik begin altijd met het blanco blaadje, want uit mijzelf kan ik niets.

 

 

03-10-2020 - WIE ZICH AAN EEN ANDER SPIEGELT....

Als kind heeft het even geduurd, voordat ik dit gezegde begreep.

Pas later ontdekte ik, dat je je ook heel goed aan jezelf kan spiegelen.

Nog later begreep ik, dat 2 mensen tegenover elkaar - net als echte spiegels - de mogelijkheid hebben om tot een oneindig begrip te komen, als zij bereid zijn naar elkaar te luisteren en open  te staan voor elkaars mogelijkheden en talenten.

 
 

04-10-2020 - OVERGAVE, DISCIPLINE EN KEUZE

Voor mij is het verschillende keren een worsteling geweest. Na maanden zwoegen om het eraf te krijgen, was het er later in weken weer bij. Dat proces is niet bepaald een motivatie om het nogmaals te proberen.

Ik heb tijdens die worsteling vaak genoeg beseft, dat het doel halen een prestatie is, maar op gewicht blijven een nog veel betere (maar niet haalbare) prestatie.

Bij de zoveelste poging heb ik eindelijk begrepen, hoe het werkt.

Het gaat om 2 vragen met het juiste antwoord.......hier komen ze !

Vraag 1 - Wil je afvallen ? Forget it !

Vraag 2 - Wil je gezond eten ? Do it !

Enige noodzakelijke mentale voorwaarde is DISCIPLINE.

Hoe werkt dat ?

1. Stel je een haalbaar doel en vergeet daarna alle gedachten die te maken hebben met gewicht (overgave) en begin met discipline aan je nieuwe manier van eten.

2. Ga niet minder eten maar ga gezonder eten en stop met de gewoonte om nog een keer op te scheppen en eet met aandacht (discipline). Zoals je je bij yoga concentreert op de ademhaling, moet je je hier concentreren op het kauwen. Neem de tijd en doe het met aandacht en plezier.

3. Gooi alle snacks eruit, die met suiker hebben te maken (keuze) en vervang ze door noten, een appel, een paar hapjes yoghurt, een lepeltje honing, enz.

Je bent dus bezig om je eetpatroon te veranderen en ook je sociale contacten, want je wordt een saaie Piet, die gebakjes en lekkernijen op verjaardagen afslaat. Na een week of drie ga je voelen, dat je aan het veranderen bent. Dan wordt je nieuwe eetpatroon jouw nieuwe IK en ga je discipline vervangen door plezier.

4. Bijkomende factor is beweging. Kijk naar je bewegingspatroon en probeer per week hele kleine verbeterstapjes te maken. Zitten is echt funest en ik heb mezelf bijvoorbeeld aangewend om tijdens een voetbalwedstrijd de helft van de tijd te staan. Ik loop in ieder geval een uur per dag (in 2 porties van een half uur) en soms iets meer. Om de dag doe ik buikspieroefeningen en in iedere pauze van een t.v.-programma ga ik even lopen in de huiskamer. Leg uit aan je huisgenoten waar je mee bezig bent en vraag om hun steun.

Na een paar maanden verandert je uitstraling en het begint mensen op te vallen. De saaie Piet wordt ineens voor anderen een interessante Piet en men begint zich af te vragen, hoe je dat hebt geflikt.

Nou.......zó dus !

 

 

 

 

05-10-2020 - A - ZUIVERHEID

Oeps ! Zijn we dat wel allemaal ? Hoe vaak toch niet een héééél klein leugentje of een wat grotere om de ander niet te kwetsen. In dat laatste geval kan je het nog door de vingers zien.

Dan hebben we het over zuiver handelen, maar zuiver denken ? Je moet een heel gedisciplineerde en liefdevolle denkgeest hebben om niet een *tig* aantal keer per dag af te dwalen en dan toch weer in een oordeel te vervallen.

Daarom beperk ik me maar even tot mijn praktijk, waar zuiver handelen en denken op de eerste plaats staat. Voor mij is het een voorwaarde om op een zuivere manier bezig te zijn. Geen oordelen en neutraal net zoals de Andara Silver Luna, die mij daarbij een klein beetje kan helpen.

Traditioneel is wit de kleur die ons daar gelukkig  een beetje bij kan helpen.

 

 

06-10-2020 - B - WIJSHEID

Om het vorig blogverhaaltje ZUIVERHEID te schrijven was ik natuurlijk geïnspireerd door de meditatie van een aantal jaren geleden, die over de 3 zuilen LIEFDE, ZUIVERHEID EN WIJSHEID ging (27 september). In mijn achterhoofd zat het idee om de volgende dag iets te schrijven over wijsheid.

Nadat ik het vorige blogverhaaltje had geschreven, ging ik even in mijn meditatiestoel zitten en kwam ik op het idee om een kaart te trekken  uit AIMÉE*S Symboolkaarten. Bij deze maak ik reclame voor deze kaarten, dus ik hoop, dat ik ter illustratie een bepaalde kaart mag laten zien.

Het was de kaart, die er bij het schudden met een grote boog uitvloog. Voor mij altijd het teken dat dát de kaart is, die ik moet hebben. Ik raapte hem van de grond en met lichte verbazing was het kaart no. 42 met als boodschap STUDIE en als plaatje een uil op een stapel boeken.

Ik zie het als een van mijn zielsopdrachten mensen te willen begrijpen en in mijn praktijk krijg ik regelmatig de nodige antwoorden.

 

07-10-2020 - C - LIEFDE

Wellicht de moeilijkste zuil om te beschrijven, omdat je hier eigenlijk je verstand moet uitschakelen en dan alleen het gevoel overblijft.

Vannacht droomde ik, dat er een soort oorlogssituatie was en dat er kogels afgevuurd werden. Het leek, alsof de kogels in slow motion op mij afkwamen en ik ze kon ombuigen.

Pas later begreep ik, dat ik heel sterk in mijn eigen kracht sta en aanvallen niet meer ervaar als aanvallen. Ik kan ze ombuigen met liefde en begrip.

Zoals ik eerder schreef: neutraal en geen oordelen meer.

 

08-10-2020 - VERBINDING

Alleen in verbinding kan je verder komen en dan en dan alleen is het mogelijk om iets te begrijpen van deze geprojecteerde wereld.

Het is een geprojecteerde wereld van afscheiding, waar we nooit de ware betekenis van onszelf zullen en kunnen vinden.

Vergeet niet wie je bent en kijk naar binnen. Daar en daar alleen kan je het geheim en het geluk vinden, dat jou tot ware kennis zal brengen. Verbind je met jezelf.

En probeer je toch die projectie te veranderen, dan zal je vroeg of laat ontdekken, dat je alleen je denken over die wereld en die ander kan veranderen. We zien in de geprojecteerde wereld, wat zich in onze denkgeest bevindt

De wereld kan jou slechts geven, wat jij haar gegeven hebt, want ze is jouw eigen projectie en heeft dus geen betekenis los van wat jij erin gevonden hebt. Feiten zijn altijd interpretaties.

Ik ben niet het slachtoffer van de wereld. De innerlijke wereld is de oorzaak van de uiterlijke wereld. Dus draai je denken om.

Ken Uzelf.

Met dank aan *Een Cursus in Wonderen*

 

 

12-10-2020 - OM 3.33 UUR

Soms loopt het toch zo raar..............Ik schreef een blogverhaaltje over een droomervaring, waarbij ik contact had met mijn Hoger Zelf. Het was een overweldigende liefdeservaring, waarbij een paar geliefden in autootjes voorbij kwamen, alsof het wilde zeggen: "Kijk dat is iets anders, dat is aardse liefde."

Het gevoel was zo diep, dat ik er voor het eerst sinds tijden niet in slaagde er de juiste woorden aan te geven en ik besloot het verhaal weer te wissen.

Als ik reactie dacht ik aan de nacht daarvoor, toen ik precies om 3.33 uur op de klok keek. Het getal 333 geeft aan, dat de Engelen bij je zijn en ze willen, dat je het weet. Het getal 3 heeft een sterke verbinding met het Goddelijke.

Na 1 zin voelde ik, dat ook dit verhaal het niet ging worden. En de delete knop deed weer zijn werk.

Ik schakelde over om naar de amplitude te kijken van de Schumanresonantie en daaronder stond een leuk artikel met 1 zin die mij mijn 2 schrijfmislukkingen onmiddellijk deed vergeten. De Engelen wilden blijkbaar, dat ik deze zin zou lezen.

"Many people strangely awaken between 3.20 AM and 3.40 AM the time of Brahma Murhuta, when consciousness can be expanded further than at any other time to align with the Super-Conscious Higher Self which is the Soul-the-Divine connection."

Met het aansluitende advies om je bed uit te stappen en even te gaan mediteren.

 

14-10-10-2020- VELE GEZICHTEN

Als jongvolwassene zag ik met mijn innerlijk zien jarenlang veel gezichten. Eigenlijk wist ik daar niet zo goed raad mee.

In de loop van de tijd ontwikkelde ik een soort vaag gevoel, dat het mijn vorige incarnaties waren.

Het mooie was, dat ik op een zondag belde naar een programma, waar een paragnost antwoord gaf op vragen. Mijn belletje werd gehoord en zo kwam ik in het programma met een vraag, die ik absoluut niet meer weet. Ik weet wel, dat de desbetreffende paragnost zei: "Jij ziet soms allerlei gezichten hè ?"

Ik was denk ik te veel onder de indruk van het feit, dat ik in het programma was en heb het later als gemiste kans ervaren, dat ik daar toen niet op doorgevraagd heb.

Weer later heb ik ervaren en beseft, dat een mens zich door de omstandigheden op verschillende manieren kan laten zien. Ik ben als naoorlogskind altijd dankbaar geweest, dat ik de oorlog niet heb meegemaakt. "Hoe zou ik toen geweest zijn?" is echt een vraag, die ik mij als kind al heb gesteld.

Pas in de afgelopen jaren ben ik me bewust geworden, dat alle mogelijkheden IN MIJ zitten en dat allerlei karaktertrekken zich als een soort zaadje kunnen ontwikkelen door situaties, opvoeding en waar je je in je leven op richt. Ik realiseer me nu....een mens heeft vele gezichten.

Natuurlijk ben ik heel geduldig, maar ik kan soms ook heel ongeduldig zijn. Natuurlijk voel ik een enorme harmonie in mij, maar ik kan soms ook heel kwaad zijn. Natuurlijk voel in een enorme kracht, maar soms........

Ik ben vooral heel dankbaar (en eigenlijk nooit ondankbaar) dat ik nu ben wie ik ben en dankbaar voor het land waar ik in dit leven geboren ben met alle kansen, die ik heb gekregen en mij heb kunnen ontwikkelen. 

15-10-2020 - OPLADEN

Mijn ANDARAformatie ligt altijd vlakbij me, als ik een sessie doe.

Voor mensen die bij mij voor een consult komen, is soms de verleiding heel groot om er even een op te pakken.

Ik vind mezelf dan altijd heel streng, als ik dan zeg - soms al uit voorzorg - dat je ze niet mag aanraken.

Ik wil heel graag, dat de Andara*s alleen met mijn energie verbonden blijven.

Er is echter een prachtige oplossing......de ANDARA*S hebben door hun hoge trillingsgetal en bijzondere eigenschappen het vermogen om andere kristallen op te laden. Dat wist ik al een tijdje, maar een paar weken geleden heb ik van deze eigenschap voor het eerst gebruik gemaakt. Mijn eerstvolgende cliënt boft en mag ervaren, hoe dit uitpakt.

16-10-2020 - ACTUELE BOODSCHAP

Vanochtend net na het wakker worden - in de sluimertoestand -  kreeg ik heel duidelijk de volgende boodschap door:

"De komende 24 uur zijn heel belangrijk !"

Ik denk, dat het heel belangrijk is om de komende 24 uur  - maar zeker ook het komend weekend - even heel positief in je denken te zijn. Ik denk, dat gedachten zich de komende tijd heel snel gaan manifesteren.

Daarnaast is rust en gezond eten even heel belangrijk. Ga je dus niet verzetten, maar ga even mee in de ontspanning en de rust, die deze tijd als mogelijkheid biedt.

Ik realiseer me nu, dat het blogverhaaltje van gisteren ook voor ons geldt, oftewel:

                                                       "Laad jezelf even op."

 

17-10-2020 - HET MEDIUM VAN BARNEVELD (REACTIE)

Het medium van Barneveld leest altijd mijn blogverhaaltjes en deze keer was haar reactie op het blogverhaaltje van 14 oktober zo bijzonder en bevestigend, dat ik het graag even hier wil weergeven.

Ha Frans,

In je blog heb je het over gezichten zien (zie ik ook en ik heb er veel nagetekend met pastelkrijt.......op die manier heb ik ook mijn gids kunnen natekenen). Maar wat ik in 1996 heb meegemaakt - tijdens mijn eerste werkweek met André Groote - zal ik nooit vergeten.

Op een avond midden in de werkweek zijn Eduard en ik tijdens het wandelen verdwaald in de bergen. We wilden graag naar het kapelletje van frère Joseph, omdat we er die dag te kort waren geweest (vonden we).

We hadden een afslag te vroeg genomen - bleek later - en kwamen in een ander gedeelte van het bos terecht. Het was volle maan die avond, dus we konden gelukkig genoeg zien in die wildernis. Toen we de weg volkomen kwijt waren, bleven we op een open plek in het bos staan. We keken elkaar in de ogen....wat nu te doen ? En toen bleven we stokstijf staan.

We zagen allebei allerlei gezichten over andermans gezicht verschijnen, heel vlug achterelkaar en allemaal verschillend. Hoeveel weet ik niet meer, maar het was een aanzienlijk aantal. Op het moment dat het gebeurde, spraken we niet, maar na afloop hadden we het erover. We wisten niet wat er gebeurd was.

Later heeft André verteld, dat we op dat moment vele incarnaties van elkaar hebben gezien.

Het heeft een onuitwisbare indruk op ons beiden gemaakt.

 

18-10-2020 - SCHUMANN RESONANTIE

Op de foto de grafiek van de amplitude van de Schumann resonantie van vandaag 18 oktober.

Het is mooi om te zien, dat we ook op kosmische niveau in dit weekend heel erg geholpen worden.

De opdracht om onszelf in dit weekend een beetje te ontzien en de gerichtheid om ons op te laden, laat ons nu op deze zondag een extra steuntje in de rug zien.

De wereld is in beweging en laten we ons alsjeblieft zo veel mogelijk richten op de positieve kanten en onze bijdrage daaraan leveren. 

21-10-2020 - DE SPRONG VAN 06-09-2019 - NAAR NU

Op 6 juni 2019 reageerde ik op een vraag of ik de zwarte lijn in de SR-grafiek had gezien.

Mijn antwoord was: "We zijn in een volgende dimensie geglipt. We zijn verder (de wereld hield even z*n adem in) maar we hebben het nog niet echt door. Dat besef komt nog."

In een mij toegezonden e-mail op die dag viel te lezen: 

"De zwarte verticale lijn was de 3D tijdslijn, die voor enkele minuten was ingestort en vloeide samen met de 5D tijdslijn. Deze nu nog kortdurende tijdlijn-schakelaars worden op dit moment snel aan- en uitgezet voor het langzaam stabiliseren van de nieuwe 5D energie rond de planeet."

De zwarte lijn op de grafiek van de Schumann resonantie toont deze "uitgeschakelde" stand. Het menselijk brein heeft gebruikelijk geen bewustzijn of herinnering aan deze tijdschakelaars, maar zeer bewuste mensen bemerken, dat er iets verandert en verschuift en dat de werkelijkheid wordt gereset."

Vandaag op 21 oktober zien we, dat bovenstaande opmerking: "Deze nu nog kortdurende tijdlijn-schakelaars" zijn uitgegroeid tot een periode van 16 uur (zie foto). Wellicht zijn we *verder* of kunnen we dit beter aan of is het de hoogste tijd, dat er nu forser wordt *ingegrepen*.

Natuurlijk heb ik mezelf afgevraagd, of het niet gewoon een storing in het systeem is.

Ik weet het niet, maar wat ik wel weet.....het is een boeiende en fascinerende tijd ! 

 

 

 

 

25-10-2020 - DE SLEUTEL

Zo nu en dan geef ik een cliënt vooraf of achteraf een opdracht. Soms vraag ik ze ergens naar te kijken, iets voor me op te schrijven of iets te maken.

Zo vroeg ik onlangs iemand om een sleutel te maken van goud karton. De sleutel - zo zou ik dan uitleggen - stond er symbool voor om uiteindelijk het probleem zelf op te lossen. Niet voor niets heb ik een Montessori-achtergrond: HELP MIJ HET ZELF TE DOEN !

Aan het eind van het consult wilde ik gewoon als aanvulling - omdat er altijd van die merkwaardig passende uitkomsten zijn - een kaart trekken uit het pakje van de Aimée symboolkaarten.

Ik trok kaart 39 met als titel: ONTDEKKING en de essentie van deze kaart is, dat je zelf een raadsel moet oplossen om de waarheid aan het licht te brengen. Die kans tot helderheid zal spoedig aanbreken.

Treffend is, dat deze kaart een fragment laat zien van een deur met een gouden knop, maar...........het sleutelgat ontbreekt !

Pas nadat ik (ter correctie) mijn verhaaltje verschillende keren had gelezen, zag ik pas goed, wat er op de foto staat...................................2 sleutels !

 

30-10-2020 - UITSPRAAK VAN DE MAAND

For non-believers, it*s impossible................for believers, everything is possible.