01-03-2019 - DOORGEVNG

03-03-2019 - VLINDERLIED

05-03-2019 - VOORSPELLING

06-03-2019 - HOLISTISCHE UITSPRAAK VAN DE MAAND

07-03-2019 - NULPUNTVELD/AKASHA KRONIEKEN

08-03-2019 - LAATSTE AVONDMAAL

11-03-2019 - NUMMER ELF

12-03-2019 - DAGJE LATER

14-03-2019 - BOODSCHAPPEN

15-03-2019 - OORDELEN

16-03-2019 - MUZIEK

18-03-2019 - GOUWE OUWE

20-03-2019 - KARAKTERS

25-03-2019 - VOORLOPER

29-03-2019 - CAMOUFLAGE

 

 

01-03-2019 - DOORGEVING

Vandaag zat en stond ik weer met de wands in de handen en deze dagelijkse gewoonte lijkt enigszins op mediteren, maar begint steeds meer te lijken op een gesprek.

Voor een gesprek heb je wel 2 mensen nodig, maar het lijkt erop, dat mijn Hoger Zelf de gesprekspartner is. Dit komt echt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een proces van jaren geweest, waarin het steeds duidelijker werd.

Het hanteren van de tensortools en met name de wands heeft het contact met het nulpuntveld makkelijker gemaakt, maar vooral versneld.

En uit het niets kwam de boodschap:

"Je weet het hè.....zonder vragen geen antwoorden. Met de wands sta jij onmiddellijk in contact met de Akashakronieken oftewel het nulpuntveld. Het energieveld waarin alle kennis van verleden, heden en toekomst ligt opgeslagen.

Stel je vraag in liefdevolle dienstverlening naar de ander en je krijgt onmiddellijk een antwoord. Niet dat jij het nodig hebt, maar het zal je contact met anderen over HUN vragen versnellen en vergemakkelijken."

En toen kwam de vraag: "Wie denk je, dat hier nu net het antwoord heeft gegeven?"

"Mmh....begon ik voorzichtig.....ik denk, dat ik het zelf ben....nou ja......mijn Hoger Zelf.

"Oh.....maar je weet best, dat er eigenlijk geen verschil is......toch ?"

En ik vervolgde: "Ik besef steeds meer, dat ALLES en IEDEREEN op het level van het nulpuntveld één geheel is en dat ik in feite als een ander een vraag stelt, het met mijn antwoord gewoon over mezelf heb. Daarom ervaar ik het soms ook zo als *heel natuurlijk*. Het komt gewoon....het is er."

"Dat is dus de reden, dat al duizenden jaren gezegd wordt....*Ken Uzelve* en dan kan je bij alle informatie komen. Jij bent heel veel met jezelf bezig geweest, maar hebt dit altijd in verband gebracht met anderen. Jij ziet het geheel en de verbanden. Jij begrijpt nu, dat je eigenlijk naar binnen kijkt, terwijl je het idee hebt, dat je naar buiten kijkt."

En daar....daar kon ik het even mee doen !

 

 

03-03-2019 -VLINDERLIED

Ik pakte een van mijn spirituele dagboeken op zoek naar een *Gouwe Ouwe* en verbaasde me over de hoeveelheid informatie, die ik in de loop der jaren heb opgeschreven en ervaren.

En toch bekroop mij een gevoel van "Kijk je er ooit naar en wat doe je ermee?"                                                                                 Ik realiseerde me wel, dat het allemaal ervaringen op mijn pad waren, die mij uiteindelijk op het punt hebben gebracht,waar ik nu ben.

Op dat moment viel mijn oog op de tekst van een lied, dat ik toen (15 juli 2010) heb gemaakt.

Grappig dat ik al mijn hele leven lang bezig ben met vlinders en mijn praktijk uiteindelijk *De Droomvlinder* heet.

Bij deze de tekst van het lied.

 

                                 

                                  VLINDERLIED

Vlindertje, vlindertje, vlinderkind, wat word jij door God en de mensen bemind.

Je lacht en je kleurt, je straalt en je huilt

Wat ben ik gelukkig, dat jij bij mij schuilt.

 

Vlindertje, vlindertje, vlinderkind, wat ben jij toch mooi, omdat ik dat vind

Je tranen zijn mooier dan puur diamant.

Ik houd zo van jou, kom even terug op mijn hand.

 

Vlindertje, vlindertje, vlinderkind, je komt en je gaat, is dat wat ons bindt?

Ik houd van je boosheid, maar ook van je lach,

wat ben ik toch blij, dat ik jou vliegen zag.

 

Vlindertje, vlindertje, vlinderkind, het is afgelopen voordat het begint.

Voor mij gaat het altijd te snel weer voorbij

Soms vraag ik mij af........."Houd jij ook zo van mij? "

 

 

05-03-2019 - VOORSPELLING

Vandaag zijn we naar Werga gereden om de opening van de expositie van mijn zwager bij te wonen. Hij heeft in de kunstzinnige sfeer lang les gegeven en als kunstenaar een aantal mooie dingen gemaakt. De laatste 2 jaar heeft hij veel getekend en dat stukje van zijn werk was vandaag het hoofdaandeel van zijn expositie.

Er hing ook een lijstje met nummers, prijzen en de namen van de tekeningen. Ik wilde toch eens kijken of er spirituele titels bijzaten. En ja hoor.......*voorspelling*.

In de galerie zelf - maar het was ook flink druk - kon ik het er niet zo uithalen, maar gelukkig heb ik de tekening gefotografeerd. Rustig thuis op de bank kwam er meer duidelijkheid.

Eigenlijk wil ik het liefst de interpretatie van deze tekening aan de kijker overlaten, maar ik zie, dat de persoon in kwestie half bedekt is door de sluier en zo te zien het gevoel heeft in 2 werelden tegelijk te leven. Het laat zien, wat veel spirituele mensen de laatste jaren veelvuldig ervaren: de sluier wordt steeds dunner.

Er zijn meer details te zien, maar die laat ik verder graag over aan de observaties van de kijk(st)er.

 

06-03-2019 - HOLISTISCHE UITSPRAAK VAN DE MAAND

 

"Zonder één voet buiten de deur te zetten,

kun je de hele wereld kennen."

(Dit vond ik nou een mooie variatie/uitbreiding van de uitspraak: "Ken Uzelve".

 

Deze tekening is zeker 20 jaar geleden door mij gemaakt en het voelde toen aan als gedachteveld/ Nu zou ik zeggen: nulpuntveld

07-03-2019 - NUPUNTVELD/AKASHA KRONIEKEN

Hoewel ik in een ander deel van deze website al het nodige over mijn ervaringen met de Akasha Kronieken vertel, kan ik het niet laten om zo nu en dan (bv. op google) er ook over te lezen.

Dat neemt niet weg, dat ik ook in deze heel erg afga op mijn eigen ervaringen. En.......dat gebeurde weer vandaag met de wands in mijn handen.

Er ontstond een soort gesprek, waarbij er de reactie kwam, waarom ik toch iedere keer weer vroeg om contact met het nulpuntveld.

"Je hebt contact met het nulpuntveld. Waarom vraag je daar iedere keer om?"

Natuurlijk is dat mijn onzekerheid en natuurlijk heb ik behoefte aan bevestiging, maar het hoeft dus blijkbaar niet. De verbinding is er !

Toen gebeurde er iets vreemds. Ik wist, dat ik een tip kreeg om nog sneller en duidelijker contact te hebben met dat nulpuntveld, maar ik was het vergeten ! Ik ging weer terug naar mijn stoel met de wands in mijn handen en herhaalde het gesprek, dat ik had en vanzelf kwam het vervolg weer terug.

Ik vroeg mij af, of het nulpuntveld nou energie is en waar die informatie uit bestaat. Zijn het deeltjes of zijn het golven (met natuurlijk in het achterhoofd de kijk op de deeltjes van de kwantumenergie).

"Zie het nulpuntveld als gedachten, als je je daar op instelt, heb je snel en gemakkelijk contact met de informatie van het nulpuntveld."

 

08-03-2019 - LAATSTE AVONDMAAL

Kijkend naar het t.v.-programma Ancient Aliens, dat deze keer ging over Leonardo da Vinci, was ik tegelijkertijd ook aan het puzzelen. Over het algemeen doe ik één ding tegelijk, maar deze keer kon het zo samen, omdat ik deze aflevering al een paar keer eerder had gezien.

Ook het puzzelen bevond zich in de tweede fase. Er was al veel ingevuld, maar een aantal woorden bleven raadselachtig en dan plotseling valt je een woord in, juist door wat afstand te nemen.

Dit laatste verschijnsel vond ook plaats, toen ik keek naar de afbeelding van Het laatste Avondmaal en wat daarover werd gezegd.

Naast Jezus zat een figuur, waarvan men lange tijd heeft gedacht, dat het Johannes was. Bij nader inzien vond men het toch een vrouwelijke figuur en bedacht men, dat het wel Maria Magdalena moest zijn.

Het opmerkelijke was, dat de 2 figuren in het midden van het schilderij nogal uiteen wijken en men trok een grote M om aan te tonen, dat de figuur wel Maria Magdalena moest zijn.

Misschien wel juist door mijn verdeelde aandacht (puzzel en t.v.) viel mijn blik plotseling op de immense ruimte die ontstond bij het uiteenwijken van deze 2 figuren en het verbaasde me om te zien, dat in die ruimte een grote stevige pilaar stond.

Het viel mij op, dat naast de grote M die men getrokken had en de daaraan verbonden beslissing, men geen oog had voor deze ruimte en de pilaar.

Voor mij was het duidelijk, dat Leonardo da Vinci juist die pilaar als symbool naar voren liet komen.

De kerk heeft in de loop der eeuwen de rol van Maria Magdalena behoorlijk veranderd om niet te zeggen ontkend. Leonardo liet in dit schilderij zien, dat Maria Magdalena zijn steun en toeverlaat was. Van alle discipelen was het juist deze Maria, die de discipel was, die het meest op het niveau van de Grote Meester zat. De kerkelijke geschiedenis heeft deze rol niet geaccepteerd, maar Leonardo heeft dit prachtig in zijn Laatse Avondmaal nog eens benadrukt en was daarmee net als met zijn andere tekeningen over toekomstige apparaten zijn tijd ver vooruit !

 

11-03-2019 - NUMMER ELF

Vanochtend trok ik een overhemd aan en op het moment, dat ik mijn linkerarm door de linkermouw omhoogtrok, vloog er een heel klein rond etiketje omhoog en belandde op mijn bureau. Op het etiketje stond een 11.

In de wereld van de spiritualiteit wordt nogal eens gesproken over boodschappen van de Engelen en van synchroniciteit. Dat laatste is hier overduidelijk, omdat het mij op 11 maart gebeurt. Maar deze boodschap ? Nou ja.....de dag is nog niet voorbij.

In zekere zin is het ook weer geen toeval, dat ik vandaag op zo*n speciale manier met het nummer 11 wordt geconfronteerd.

Ik heb een zeer intensief weekend achter de rug, waarin ik een uittreksel van mijn favoriete boek *Een Cursus in Wonderen* afrondde en van dat uittreksel weer een uittreksel maakte. Op die manier werd ik 2 dagen overspoeld met deze prachtige materie en volbracht daarmee een opdracht, die ik me zelf had gesteld.

Jarenlang heb ik *Een cursus in Wonderen* bestudeerd en nooit kreeg ik er genoeg van. Ik voelde wel de behoefte om al deze materie (1274 blz.) terug te brengen tot de kern en vooral tot een beperkte hoeveelheid materie (25 adreskaartjes), zodat ik in de praktijk in gesprekken met mensen de geest van dit boek op begrijpelijke wijze kon hanteren.

En ja...het getal 11 is natuurlijk een meestergetal, dat verbonden is met spiritualiteit, geestelijk inzicht, openbaring, creativiteit en intuïtie. Nou.....dat heb ik dus afgelopen weekend genoeg *getankt*.

 

12-03-2019 - DAGJE LATER

Als je er met je neus bovenop staat, kijk je er vaak overheen. Met het losschietende etiketje met het getal nummer 11 kwam de heel logische boodschap ook pas de volgende dag over:

"Na deze intensieve periode, mag je het loslaten. Het is afgerond."

14-03-2019 - BOODSCHAPPEN

Het is echt heel fijn om boodschappen/doorgevingen te mogen ontvangen, vooral als een ander daar iets mee kan en zich gezien en geholpen voelt.

Soms krijg je een boodschap, die voor jezelf bedoeld is. Zoals de keer dat ik kinkhoest had en dacht: "Wanneer is dit eindelijk afgelopen?"

Prompt kreeg ik de boodschap: "Nog 3 aanvallen." Ik hoefde niet eens te tellen.....het waren er 3 en daar bleef het bij.

Zo dronk ik een aantal jaren terug een bepaald drankje en had 24 uur behoorlijk pijn. Die nacht kreeg ik te horen: "Nu is het gif uitgewerkt." Toen ik wakker werd, was de pijn gelukkig voor 99 % over.

Soms ben je eigenwijs en krijg je een boodschap en luister je niet. Zo kwam ik een keer terug uit het noorden des lands en ik volgde altijd een bepaalde route naar huis.

Na de eerste kilometers kreeg ik te horen: "Ga deze keer terug via Assen." En wat deed Frans ? Eigenwijs en niet luisteren, dus nam ik de gebruikelijke route. Ik reed op een voorrangsweg en iemand van rechts had ruzie met zijn vrouw en zag mij niet.....................

Dat zijn de momenten, dat je heel goed beseft, dat je maar beter kan luisteren, als je zo*n boodschap te horen krijgt.

Tip: vooral goed nadenken over van alles en nog wat, maar volg je intuitie !

 

15-03-2019 - OORDELEN

In december 2015 kreeg ik de betekenis door van het begrip *oordelen*. Het is eigenlijk heel lastig om dat later onder woorden te brengen, want volgens mij gaat het razendsnel en vallen de stukjes die je in de tijd dus achterelkaar beschrijft bijna samen als de noten van een akkoord.

In het woord oordelen werd gekeken naar het eerste stukje *oor* en dat veranderde in *oer*, datgene wat de *essentie* is van alles. Door de essentie (oer) te delen en in mootjes te hakken, hebben we voor die essentie - oftewel de eenheid - geen respect.

We horen (oor) van alles, maar door te *delen* vernietigen we de heelheid van iemand anders. We respecteren niet meer zoals hij of zij is.

Gelukkig kunnen we naar dit woord ook op een positieve manier kijken. Laten we datgene wat we horen (ervaren) met elkaar delen en ervan leren. Laten we samen naar de essentie kijken, waar het allemaal nou eigenlijk om gaat. Laten we de *oer* delen !

 

16-03-2019 - MUZIEK

Muziek is een soort rode draad in mijn leven. Je kan er heftige emoties mee beteugelen, maar ook prachtige liedjes maken. Ik heb individueel lange tijd pianolessen gegeven, maar ook een lange periode balletlessen begeleid. Mooie ervaringen en in de Krakeling en de Meervaart gestaan. Dus....ik ben wel wat gewend.

En dan kom je op je dagelijkse wandelingetje iemand tegen, die uit het niets vraagt, of je het plaatselijk koor op de piano zou willen begeleiden.

Ik heb geleerd niet spontaan direct *ja* of *nee* te roepen en ik heb beloofd, dat ik op de eerstkomende repetitie zou komen kijken en luisteren.

En dan ga je nadenken en slaat af en toe de twijfel een beetje toe. Iedere week een repetitie van 2 uur en iedere maand een dienst in de kerk. Iedere bloglezer weet, dat mijn verbinding met het Goddelijke meer van spirituele aard is, dan gevat in een kerkelijke organisatie.

Dan denk je ook aan het etiketje met getal nummer 11. Een getal dat altijd een nieuw begin van iets aankondigt. Sinds een week staat er ook weer een ooievaar op het nest en ik ben echt wel voorbij zijn boodschappersrol, maar ik krijg toch altijd een gevoel van een nieuwe ronde.

En dan verschijnt op de televisie een prachtig programma, waarbij mensen zonder zangervaring door iemand aan de piano gestimuleerd worden om zich open te stellen en toch iets te zingen. En ik zie weer, hoe belangrijk muziek is en de energie in je lichaam en geest laat stromen.

Tekens genoeg zou je zeggen.......o.k. maar toch ga ik aanstaande donderdag eerst even kijken en luisteren.

18-03-2019 - GOUWE OUWE

In *Een Cursus in Wonderen* wordt gezegd, dat de denkgeest één is. Of je nou waakt of slaapt, het is één denkgeest.

In het dagelijks leven valt mij op, dat waken en slapen/dromen soms heel dicht bij elkaar zitten. Misschien herken je de ervaring: "Is het nou echt gebeurd of heb ik het echt meegemaakt?"

Zeven jaar geleden 2 dagen na die bijzondere datum 12-12-12 had ik een heel korte droom, waarin een ander thema van De Cursus aan bod kwam.

Het was van 14 op 15 december dat ik al dromend  het advies kreeg om voor alle dingen een bijpassende vorm te vinden. In de droom was ik me er heel goed van bewust, dat de vorm er niet toe doet, omdat er achter alles hetzelfde is oftewel de essentie.

Vorm is maar een illusie, wat er achter zit, is de werkelijke wereld het Goddelijke.

Deze droom maakte me er als het ware even op attent waar het nou allemaal om gaat. Wat is belangrijker ? De vorm of de inhoud ?

20-03-2019 - KARAKTERS

Het wordt lente en een vrouwtjesmerel badderde erop los in mijn drinkbakje. Prachtige vogels die merels, maar ze wroeten op zoek naar wormen regelmatig mijn halve tuin om en dan wordt het weer vegen.

Tortelduifjes zijn veel bescheidener. Meestal vertonen ze zich met *n tweeën heel bescheiden her en daar wat overgebleven kruimels wegpikkend.

Mussen zijn echte sociale druk erop los kwetterende tuingenoten. Ze hebben vooral oog voor dat stukje brood, dat de ander heeft en zien dan niet, dat er genoeg is voor iedereen.

Kauwtjes pikken elkaars stukje brood ook wel eens af, maar dat gaat veel gemoedelijker. Zo onder het motto..... gisteren pikte jij mijn stukje brood, nu doe ik het. En eigenlijk wordt dat gewoon geaccepteerd.

Tot twee keer toe kwam een sperwer de rust verstoren. Kwam als het niets uit de hemel vallen en zaaide dood en verderf. Schokkend om mee te maken, maar ook hij heeft z*n functie in de voedselketen.

Meeuwen cirkelen een tijdje boven de schuur om hun kameraden te waarschuwen, dat er wat te halen valt. Pas als er genoeg soortgenoten zijn, vallen ze snel en *en masse* aan met veel kabaal. Het is een kluwen meeuwen en even later keert dan de rust weer terug, alsof er niets is gebeurd.

Het roodborstje en het winterkoninkje zijn de bescheiden tuinbezoekers. Ze komen en hippen wat rond of zitten stil op een takje of de schutting. De koolmees doet dat ook, maar is wat nerveuzer, sneller en schichtiger.

Heel raar maar de spreeuw zie ik zelden meer. Alleen in het voorjaar komt moederspreeuw foerageren voor haar jongen, die in een nest in de buurt zitten.

Als ik zo het rijtje afga en de karakters bekijk denk ik soms: "Het zijn net mensen." Misschien vind ik het daarom wel zo leuk om ze in mijn tuin te observeren.

25-03-2019 - VOORLOPER

Soms loop je - net als een klok - voor of achter. En heel soms loop je zelfs een paar stapjes voor. Dat is een van de redenen, dat ik deze blogverhaaltjes schrijf, omdat ik op mijn weg van het spirituele pad in het begin wel eens gedacht heb: "Ben ik nou gek?"

Daarom schrijf ik ervaringen van meditaties, doorgevingen en andere spirituele ervaringen op om mensen te inspireren en ze te laten weten: "Nee...je bent niet gek. En nee...je bent niet de enige die dit soort ervaringen heeft."

Ik hoop daarmee ook mensen aan te sporen om de soms lastige spirituele weg met vastberadenheid te blijven volgen.

Kijk naar de lijsterbes, die nu in maart dik in de knop zit. En ergens daar tussen die wirwar van takken is een knop ontsproten. De  groene blaadjes vallen echt op en lopen daarmee een stapje voor op de rest.

 

29-03-2019 - CAMOUFLAGE

Vandaag barst de lente los. Je ziet het overal. De lammetjes huppelen talrijk in de weilanden en de bomen ontbotten en de heesters bloeien al in groten getale.

Ook in mijn tuin zit er vaart in en vanochtend - genietend van een kopje koffie - dwarrelde daar plotseling de eerste vlinder.

Hij (of zij) liet zich gemakkelijk fotograferen en het viel me op, hoe mooi ze zich zichtbaar en onzichtbaar maakte. In rust werd ze totaal opgenomen in de plant waar ze was neergestreken.

Het bracht mij later op de dag de gedachte, dat ook mensen bewust en onbewust zich op allerlei manieren aanpassen aan anderen en deze psychologische camouflage zorgt ervoor, dat we soms te veel onzichtbaar zijn.

Nou Frans......even geen moeilijke gedachten...geniet van de lente. Doe ik !

Eerste vlinder in de tuin